« wróć...Kandydat z Polski

Proces rekrutacji

Kandydat może dokonać zapisu na studia poprzez założenie konta

w systemie rekrutacyjnym na stronie

www.e-rekrutacja.san.edu.pl

rekrutacja-kandydat-z-polski-san-1

Po założeniu i zalogowaniu się do swojego konta kandydata należy:

 • uzupełnić swoje dane,
 • wybrać kierunek studiów,
 • dodać zdjęcie do legitymacji,
 • uiścić opłatę rekrutacyjną
 • podpisać i wgrać dokumenty

W terminie 7 dni od daty rekrutacji należy dostarczyć oryginały wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji.

ETAP I – wstępna rekrutacja

Wstępna kwalifikacja na studia w SAN następuje na podstawie dokumentów przesłanych w rejestracji on-line, takich jak:

 1. oryginał świadectwa dojrzałości (dot. rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie),
 2. oryginał dyplomu - licencjat, inżynier lub magister (dot. rekrutacji na studia II stopnia; nie dotyczy absolwentów SAN),
 3. zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość),
 4. potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych (opłata rejestracyjna + wpisowe).

ETAP II – rekrutacja uzupełniająca

Końcowa kwalifikacja na studia w SAN następuje na podstawie oryginałów dokumentów dostarczonych do Biura Rekrutacji, takich jak:

 1. oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie),
 2. oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia),
 3. oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopni ;nie dotyczy absolwentów SAN),
 4. 1 zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość), jeżeli nie zostało ono zaakceptowane w systemie rekrutacyjnym,
 5. oryginał dokumentu tożsamości do wglądu,
 6. potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych (opłata rejestracyjna + wpisowe).

 

Kandydaci na kierunki medyczne takie jak Fizjoterapia i Kosmetologia (wszystkie stopnie) powinni dodatkowo złożyć:

 1. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie wydawane jest w Biurze rekrutacji przy składaniu dokumentów).

 

Wymagane dokumenty dla kandydata z Polski

Oryginał świadectwa dojrzałości
(dot. rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie)
Oryginał dyplomu - licencjat, inżynier lub magister
(dot. rekrutacji na studia II stopnia; nie dotyczy absolwentów SAN)
Oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia
(dot. rekrutacji na studia II stopnia; nie dotyczy absolwentów SAN)
Zdjęcie w formacie dowodowym
35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość)
Potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych
(opłata rejestracyjna + wpisowe)
Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
(skierowanie wydawane jest w Biurze rekrutacji przy składaniu dokumentów), (Kandydaci na kierunki medyczne: Fizjoterapia, Kosmetologia, Kierunek lekarski)