Studia I stopnia

Studia licencjackie Zduńska Wola

Studia licencjackie w Zduńskiej Woli trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata w zakresie zarządzania. Kształcenie zapewnia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne umiejętności z dziedzin nauk o zarządzaniu i pokrewnych. Kolejnym etapem rozwoju naukowego i zawodowego jest podjęcie nauki na poziomie studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie.

Studia zaoczne Zduńska Wola

Na studiach niestacjonarnych w Zduńskiej Woli zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu audiowizualnego. Podczas zajęć analizowane są case study, korzystając z metod analitycznych i projektowych. Wśród specjalności można wybrać: Zarządzanie organizacją lub Zarządzanie zasobami ludzkimi. Absolwenci mają umiejętności, które pozwalają im na pracę w wielu sektorach i organizacjach, zajmujących się planowaniem i organizacją działań. Limit miejsc na studiach niestacjonarnych wynosi 90.

Zarządzanie
Zduńska Wola