« wróć...Państwowy egzamin z języka polskiego jako obcego na 4 poziomach

Egzaminy na poziomie B1

 

 

 

 

W kwietniu 2022 roku Społeczna Akademia Nauk otrzymała pozytywną decyzję o możliwości organizowania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych. W ciągu dwóch lat w filii SAN w Warszawie odbyło się 6 sesji egzaminacyjnych, w których łącznie wzięło udział blisko 300 osób. 

Uprawnienia do organizowania egzaminów na poziomie B1, B2, C1 oraz C2

Z radością przekazujemy wyjątkową wiadomość, że Społeczna Akademia Nauk, otrzymała pozytywną decyzję Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 08.03.2024 roku. Ministerstwo przyznało nam uprawnienia do organizacji państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, B2, C1 oraz C2, w grupie specjalnie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

 

Ta decyzja jest dla nas nie tylko powodem do dumy, ale również potwierdza naszą zaangażowaną pracę i wysoki poziom kompetencji w dziedzinie nauczania języka polskiego jako obcego. Uznanie Ministerstwa stanowi ważny krok w naszej misji promowania edukacji oraz kultury języka polskiego na arenie międzynarodowej, a także podkreśla naszą zdolność do efektywnego przygotowania osób dorosłych do egzaminów na różnych poziomach zaawansowania. 

 

Najbliższa sesja egzaminacyjna z poziomu B1 odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2024 r. Terminy kolejnych egzaminów oraz szczegółowe informacje o egzaminach na innych poziomach opublikowane zostaną na poniżej stronie. 

 

Ośrodek egzaminacyjny z języka polskiego