Kandydaci na studia podyplomowe

Kandydaci na studia podyplomowe

Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk jest:

 

posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich wniesienie opłaty za wpis w wysokości 100 zł złożenie kompletnej dokumentacji tj.:

a) formularza rekrutacyjnego na studia podyplomowe,

b) kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich,

c) kserokopii suplementu do dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, których posiadanie przewiduje program danych studiów podyplomowych,

d) jednej fotografii w formacie legitymacyjnym,

e) podpisanej umowy o świadczenie nauki oraz warunkach odpłatności na studiach podyplomowych – w dwóch egzemplarzach,

f) potwierdzenia dokonania opłaty za wpis. Oryginały dokumentów (dyplom i suplement) należy przedstawić  w chwili rekrutacji.

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OBYWATELI POLSKI
Format: pdf
270 KB
FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OBYWATELI POLSKI
Format: pdf
270 KB
FORMULARZ DLA CUDZOZIEMCÓW
Format: pdf
270 KB
FORMULARZ DLA CUDZOZIEMCÓW
Format: pdf
280 KB

STUDIA PODYPLOMOWE 

UMOWA NA STUDIA PODYPLOMOWE
Format: pdf
174 KB
REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Format: pdf
4.86 MB

DOKONYWANIE OPŁATY WPISOWEGO

DANE DO PRZELEWU:

 

Społeczna Akademia Nauk

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź

konto zostanie wygenerowane po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na e-rekrutacja.san.edu.pl  - zakładka "NALEŻOŚCI"

TYTUŁ: opłata wpisowego na studia podyplomowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE

Wypełnij i podpisz:

 

(1 egzemplarz)  FORMULARZ REKRUTACYJNY (WYBIERZ FORMULARZ DLA OBYWATELI POLSKI LUB DLA CUDZOZIEMCÓW)

 

(2 egzemplarze)  UMOWĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 

Przygotuj:

 

 DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW

 

  SUPLEMENT DO DYPLOMU

TE WSZYSTKIE DOKUMENTY

zeskanuj lub zrób zdjęcie i prześlij je na adres:

podyplomowe@san.edu.pl

wraz ze swoim numerem telefonu i miejscowością,

w której chcesz studiować (np. on-line lub hybryda-Łódź, albo na miejscu- Warszawa).

FORMULARZ WORD DLA OBYWATELI POLSKI
Format: docx
55 KB
FORMULARZ WORD DLA CUDZOZIEMCÓW
Format: docx
56 KB
UMOWA NA STUDIA PODYPLOMOWE
Format: pdf
174 KB
FORMULARZ PDF DLA OBYWATELI POLSKI
Format: pdf
270 KB
FORMULARZ PDF DLA CUDZOZIEMCÓW
Format: pdf
280 KB
REJESTRACJA I OPŁATA WPISOWEGO NA E-REKRUTACJI
Format: pdf
80 KB
Zastosuj się do instrukcji, która znajduje się w formularzu na jego drugiej stronie
Zastosuj się do instrukcji, która znajduje się w formularzu na jego drugiej stronie 

Szanowni Państwo,

Dział Studiów Podyplomowych przyjmuje Interesantów

po uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty telefonicznie

+48 42 664 66 99 ,  +48 42 664 66 11

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9,

główny budynek (parter, na końcu korytarza), pok. 19

NAPISZ DO NAS: podyplomowe@san.edu.pl

NAPISZ DO NAS NA FACEBOOKU/MASANGERZE: https://www.facebook.com/podyplomoweSAN/

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Czwartek 9-17

Piątek 8-16 (przed przybyciem należy umówić wizytę telefonicznie)