Informacje organizacyjne

Opłata Konferencyjna

Opłata wynosi 400 zł i obejmuje uczestnictwo w konferencji oraz publikację w monografii pokonferencyjnej lub w  czasopiśmie „Przedsiębiorczość i zarządzanie” – po pozytywnej recenzji. W tej kwocie zawarte jest również wyżywienie w godzinach trwania Konferencji. Wpłaty z tytułu udziału w konferencji należy dokonywać na rachunek bankowy Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. 

 

Opłatę uiszczamy po wysłaniu zgłoszenia i informacji o jego zaakceptowaniu!

 

Nr konta: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086
Adres: Społeczna Akademia Nauk, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
Tytuł przelewu: „Konferencja Szczecinek - imię i nazwisko wpłacającego”

Dodatkowe możliwości publikacji artykułów

Istnieją dodatkowe możliwości publikacji artykułów, na warunkach określonych indywidualnie przez wydawcę, w następujących wydawnictwach:

 

  1. Public Organization Review: https://www.springer.com/journal/11115
  2. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia: https://journals.umcs.pl/h
  3. INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION, MANAGEMENT AND ECONOMIC DEVELOPMENT: https://akademiajagiellonska.pl/international-journal-of-public-administration-management-and-economic-development-w-bazie-erih/
  4. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna - Biuletyn Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM: http://rr.home.amu.edu.pl/
  5. Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawiehttps://gnpje.sgh.waw.pl/pl

Dane kontaktowe i adresowe organizatora

 

 

Społeczna Akademia Nauk Filia w Szczecinku
ul. Artyleryjska 9, 78-400 Szczecinek

 

tel. 94 72 20 360
e-mail: szczecinek@san.edu.pl

Nocleg

Dodatkowo istnieje możliwość rezerwacji płatnego we własnym zakresie, noclegu w następujących lokalizacjach:

  • Hotel Quattro, ul. Łukasiewicza 1, Szczecinek, tel. 506 847 558, 94 713 78 88
    www.hotelquattro.pl