Studia I stopnia w Łodzi

Studia licencjackie i inżynierskie Łódź

Społeczna Akademia Nauk zapewnia bogatą ofertę 3-letnich studiów licencjackich w Łodzi w różnych obszarach, takich jak sztuka, biznes, nauki humanistyczne, medycyna, społeczność i prawo. Ponadto uczelnia oferuje trwające 7 semestrów studia inżynierskie w Łodzi na kierunkach Geodezja i kartografia oraz Informatyka. Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki i uzyskania tytułu magistra na studiach II stopnia. 

Studia zaoczne Łódź

Studia niestacjonarne w Łodzi to doskonała propozycja dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu dziedzin humanistycznych, biznesowych, medycznych czy technicznych, a jednocześnie nie mogą uczęszczać na zajęcia w trybie stacjonarnym. Studia zaoczne w Łodzi I stopnia trwają 6 lub 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera, w zależności od wybranego kierunku. Wszyscy absolwenci kończący studia I stopnia mogą kontynuować edukację na poziomie magisterskim.

Administracja
Łódź
Bezpieczeństwo narodowe
Łódź
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Łódź
NOWY PROGRAM
Finanse i rachunkowość
Łódź
Grafika
Łódź
Informatyka
Łódź
Logistyka
Łódź
Pedagogika
Łódź
Zarządzanie
Łódź