Informatyka
O kierunku

Czas trwania studiów:
1,5 roku / 2 lata

Typ:
II stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Magister inżynier

Limit miejsc:
niestacjonarne 60 osób

Kontynuowanie:
dostępne studnia seminarium III stopnia

Studia Informatyki II stopnia w Społecznej Akademii Nauk są dostosowane do potrzeb rynku pracy. Umożliwiają praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi.

Nowoczesna baza dydaktyczna oraz doświadczeni wykładowcy pomagają odnaleźć się i sprawnie poruszać w świecie współczesnych systemów komputerowych i teleinformatycznych.

Dlaczego warto studiować Informatykę II stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Program Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA)
Program Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA)
Ukierunkowanie na praktyczne zdobywanie wiedzy
Ukierunkowanie na praktyczne zdobywanie wiedzy
Idące z duchem czasu interdyscyplinarne specjalności
Idące z duchem czasu interdyscyplinarne specjalności
Nowoczesna baza dydaktyczna
Nowoczesna baza dydaktyczna
Wartościowi partnerzy kierunku
Wartościowi partnerzy kierunku
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN

Informatyka II stopnia w SAN Łódź - opinie

“Studia skończyłem w ubiegłym roku i polecam. Uczelnia kładzie nacisk przede wszystkim na praktykę, co w obecnych czasach jest ogromnie ważne. Teoria teorią, ale oczywistym jest to, że to umiejętności praktyczne są najbardziej cenione w pracy. Kierunek daje naprawdę duże możliwości."

 

Dawid Cieślak

 

Opłaty

Informatyka SAN Łódź - opłaty

Informatyk 3-sem.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

590 zł  490 zł*

II ROK5830 zł  630 zł*

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2950 zł  2450 zł**

4130 zł  3430 zł**

II ROK4150 zł  3150 zł** 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK7080 zł  5880 zł**
II ROK4150 zł  3150 zł**

Najniższa cena sprzed 30 dni: 490 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

580 zł  480 zł*

II ROK5810 zł  610 zł*

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2900 zł  2400 zł**

4060 zł  3360 zł**

II ROK4050 zł  3050 zł** 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6960 zł  5760 zł**
II ROK4050 zł  3050 zł**

Najniższa cena sprzed 30 dni: 480 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Informatyka 4-sem.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

590 zł  490 zł*

II ROK10770 zł  670 zł*

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2950 zł  2450 zł**

4130 zł  3430 zł**

II ROK3850 zł  3350 zł**3850 zł  3350 zł**

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK7080 zł  5880 zł**
II ROK7700 zł  6700 zł** 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 490 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

580 zł  480 zł*

II ROK10740 zł  640 zł*

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2900 zł  2400 zł**

4060 zł  3360 zł**

II ROK3700 zł  3200 zł**3700 zł  3200 zł**

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6960 zł  5760 zł**
II ROK7400 zł  6400 zł**

Najniższa cena sprzed 30 dni: 480 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców w wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Informatyka II stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Kierunek Informatyka dostosowany jest do potrzeb rynku usług informatycznych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu firm, urzędów i instytucji. Studia umożliwiają praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi (programowych i sprzętowych) oraz pozwalają zdobyć umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących w trakcie realizacji interdyscyplinarnych projektów inżynierskich i prac naukowo-badawczych. Kadra stawia sobie za cel przekazanie studentom wiedzy i wykształcenie umiejętności, które ułatwią zrozumienie działania współczesnych systemów komputerowych (informatycznych) oraz umożliwią zarządzanie nimi oraz ich użytkowanie.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.
 

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Język angielski
 • Zastosowania informatyki w edukacji
 • Zastosowania informatyki w medycynie
 • Badania operacyjne
 • Metody numeryczne w inżynierii
 • Współczesne metody i narzędzia komunikacji społecznej
 • Elementy metodyki badań naukowych
 • Analiza i modelowanie systemów informatycznych
 • Elementy zarządzania własną firmą
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca dyplomowa
 • Metody sztucznej inteligencji
 • Projekt grupowy
 • Grafika komputerowa i wizualizacja
 • Technologie sieci komputerowych
 • Podstawy Internetu rzeczy i przetwarzania sygnałów
 • Projekt specjalizacyjny
 • Systemy baz danych
 • Podstawy mikroekonomii
 • Technologie sieciowe w gospodarce
 • Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych
Specjalności

Informatyka II stopnia SAN Łódź - specjalności

Specjalności na Informatyce II stopnia wybierane są od razu podczas rekrutacji na studia na platformie rekrutacyjnej. Oferta obejmuje trzy specjalności dla studiów trzysemestralnych: Integracja systemów otwartych, Systemy wizualizacji i zarządzania informacją, Zastosowania sztucznej inteligencji oraz dwie specjalności dla studiów czterosemestralnych: Systemy przesyłania i zarządzania informacją w gospodarce, Systemy wizualizacji i zarządzania informacją w gospodarce.

Integracja systemów otwartych

Celem specjalności Integracja systemów otwartych jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat eksploatacji, administracji i integracji sieci i systemów informatycznych, głównie w środowisku linuksowym. W czasie studiów na tej specjalności studenci, mając opanowane umiejętności w zakresie narzędzi informatyki, przyswajają sobie wiedzę z zakresu m.in.: budowy i działania wybranych systemów operacyjnych klasy OPEN, projektowania systemów informatycznych, konfigurowania usług systemowych i sieciowych oraz integracji środowisk komercyjnych i otwartych, Zaawansowanych systemów plików, Tworzenia i rekonfiguracji jądra systemu Linux, Tworzenia mini dystrybucji systemów Linux, Licencjonowania oprogramowania i systemów otwartych, Administracji i analizy działania aplikacji i systemów operacyjnych, Programowania systemowego w językach Perl, Python, PHP, Ruby i innych, Zabezpieczania systemów otwartych, Wykorzystania systemów otwartych do obsługi sieci WAN i LAN.

Systemy wizualizacji i zarządzania informacją

Celem specjalności jest kształcenie ukierunkowane przede wszystkim na zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie: projektowania grafiki, animacji (dwu i trójwymiarowych), budowy bogatych interfejsów graficznych i multimedialnych użytkownika, projektowania i programowania aplikacji użytkowych grafiki komputerowej, projektowania i realizacji algorytmów przetwarzania obrazów cyfrowych, multimediów i wideo, wykorzystania odpowiednich metod zabezpieczania danych w systemach komputerowych, realizacji systemów bazodanowych i aplikacji służących do ich eksploracji, projektowania i realizacji systemów e-commerce oraz systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Zastosowania sztucznej inteligencji

Celem tej specjalności jest kształcenie ukierunkowane przede wszystkim na zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie: metod sztucznej inteligencji oraz ich stosowania w różnych obszarach działalności biznesowej, przemysłowej oraz edukacji, medycynie i innych, np. branży rozrywkowej. Studia na tej specjalności przygotowują do podjęcia pracy w firmach, które doceniają korzyści wynikające z zatrudniania specjalistów o kompetencjach dotyczących uczenia maszynowego, pozyskiwania wiedzy z danych oraz tworzenia systemów inteligentnych do rozwiązywania różnych rzeczywistych problemów. Specjalność ta przygotowuje również studentów do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, a także do ewentualnego wyboru ścieżki naukowo-badawczej, prowadzącej do realizacji pracy doktorskiej z zakresu informatycznych aspektów sztucznej inteligencji.

Systemy przesyłania i zarządzania informacją w gospodarce

Celem specjalności Systemy przesyłania i zarządzania informacją w gospodarce jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat eksploatacji, administracji i integracji sieci i systemów informatycznych, głównie w środowisku linuksowym. 

Studenci specjalności zdobędą umiejętności z zakresu wdrażania i administrowania usługami sieciowymi implementowanymi na otwartych systemach operacyjnych, a także integracji systemów otwartych w środowiskach mieszanych (Linux i Microsoft Windows). Absolwenci specjalności Systemy Przesyłania i Zarządzania Informacją przygotowani są do pracy  w ośrodkach integrujących systemy informatyczne przeznaczone dla różnych branż oraz w firmach wdrażających i eksploatujących systemy informatyczne oraz jako administratorzy rozległych i lokalnych sieci. Absolwent będzie miał także wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i pracy naukowej w kierunku uzyskania stopnia doktora.

Systemy wizualizacji i zarządzania informacją w gospodarce

Absolwent specjalności posiadać będzie ogólną wiedzę informatyczną w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowych, właściwych dla kierunku informatyka oraz biegłość w wybranej specjalności studiów. Uzyskana wiedza i umiejętności pozwalają na rozwiązywanie problemów informatycznych – również w niestandardowych sytuacjach – a także zapewniają umiejętność wydawania opinii na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent będzie umiał dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także kierować pracą zespołów. Absolwent będzie posiadał umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, działach informatycznych, działach analitycznych, zarządach firm o dowolnej specyfice (firmy produkcyjne, bankowe, usługowo-handlowe) w administracji państwowej i samorządowej. Absolwent będzie miał także wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i pracy naukowej w kierunku uzyskania stopnia doktora.

Wykładowcy

Opiekun kierunku Informatyka SAN Łódź

dr inż. Agnieszka Siwocha
dr inż. Agnieszka Siwocha 

Wykładowcy kierunku Informatyka SAN Łódź

dr hab. inż. Andrzej Cader, prof. SAN
dr inż. Zbigniew Filutowicz
dr inż. Piotr Goetzen
dr inż. Konrad Grzanek
mgr inż. Andrzej Hemarn
dr inż. Jan Makuch
dr Alina Marchlewska
dr inż. Marek Matusiak 
dr inż. Wojciech Miksa
dr inż. Józef Paszkowski
prof. dr hab. inż. Mirosław Pawlak
dr Krzysztof Przybyszewski, prof. SAN
prof. dr hab. inż. Danuta Rutkowska
prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski
dr inż. Agnieszka Siwocha, prof. SAN
dr Grzegorz Sowa
Kariera

Informatyka SAN Łódź – praca

Absolwent studiów na kierunku Informatyka posiada kompetencje do wykonywania pracy jako m.in. administrator szpitalnego systemu informatycznego i informatyk placówki opieki zdrowotnej. Jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia:

w ośrodkach integrujących systemy informatyczne przeznaczone dla różnych branż
w firmach wdrażających i eksploatujących systemy informatyczne
w firmach informatycznych
w administracji państwowej i samorządowej
w poligrafii
w agencjach reklamowych i mediach
jako administratorzy rozległych i lokalnych sieci komputerowych
przy projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji zintegrowanych systemów zarządzania
przy projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji zintegrowanych systemów analizy działań grup społecznościowych
jako analitycy, konsultanci oraz administratorzy systemów informatycznych wykorzystywanych w społeczeństwie informacyjnym (np. portale społecznościowe, złożone systemy wspomagające kształcenie itp.)
w przedsiębiorstwach zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem informacji przestrzennej i geograficznej działających w sektorze
w geodezji i kartografii

Studia II stopnia na kierunku Informatyka przygotowują również do dalszych studiów na seminarium III stopnia – Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w obszarze nauk technicznych, w dyscyplinie Informatyka.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Informatyka?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.  

Pedagogika
Pedagogika
Zarządzanie
Zarządzanie
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe