Fizjoterapia
O kierunku

Czas trwania studiów:
5 lat

Typ:
jednolite magisterskie

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Magister

Limit miejsc:
stacjonarne 100 osób, niestacjonarne 120 osób


Zawód fizjoterapeuty wymieniany jest wśród pięciu najbardziej rozwojowych na świecie, a popyt na specjalistów z tej dziedziny wzrasta nie tylko w kraju, ale także za granicą, gdzie polscy fizjoterapeuci są doceniani za swoją wiedzę i kompetencje.


W ramach kształcenia na kierunku Fizjoterapia studenci przygotowywani są do zawodu, w którym u podstaw leżą wiedza i  umiejętności  z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu jak również wiedzy klinicznej z zakresu ortopedii, pediatrii, neurologii, reumatologii, kardiologii, ginekologii i innych.

Studenci zdobywają wykształcenie dające możliwość pracy w samodzielnym zawodzie medycznym, zawodzie zaufania publicznego. Uprawnienia zawodowe wykorzystywane w procesie diagnostyczno-terapeutycznym są związane m.in. z umiejętnościami wykonywania i interpretacji testów klinicznych, różnego rodzaju procedur  ruchowych w tym terapii manualnej jak również  zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne).


Zawód fizjoterapeuty to także możliwości dalszego rozwoju, w tym możliwość ukończenia  prestiżowej  specjalizacji dającej dodatkowe kompetencje zawodowe. 

Dlaczego warto studiować Fizjoterapię w Społecznej Akademii Nauk?

Praktyczna nauka przedmiotów
Praktyczna nauka przedmiotów
Możliwość połączenia studiowania z własną pracą
Możliwość połączenia studiowania
z własną pracą
Szeroki wybór specjalności
Szeroki wybór specjalności
Wykładowcy praktycy łączący pracę akademicką z biznesem
Wykładowcy praktycy łączący pracę akademicką z biznesem
Liczne zniżki studenckie dla studentów
Liczne zniżki studenckie dla studentów
Program symulacji biznesowych
Program symulacji biznesowych

Fizjoterapia w SAN Łódź - opinie

“Studia skończyłem w ubiegłym roku i polecam. Uczelnia kładzie nacisk przede wszystkim na praktykę, co w obecnych czasach jest ogromnie ważne. Teoria teorią, ale oczywistym jest to, że to umiejętności praktyczne są najbardziej cenione w pracy. Kierunek daje naprawdę duże możliwości."

 

Andrzej Świątek

 

Program

Obszary realizowane na kierunku Fizjoterapia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Polscy fizjoterapeuci za swoją wiedzę i kompetencje są doceniani w różnych zakątkach świata.


Studia na kierunku Fizjoterapia pozwalają zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu jak również wiedzy klinicznej z zakresu ortopedii, pediatrii, neurologii, reumatologii, kardiologii, ginekologii. Program studiów zakłada dużą ilość praktyk, dzięki którym pod okiem specjalistów można poszerzyć wiedzę kliniczną i praktyczną, szkoląc swoje umiejętności.


Absolwenci Fizjoterapii, dzięki dużej ilości godzin praktyk mają ogromne możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy w różnych miejscach, zaczynając od placówek służby zdrowia, sanatoriach, poprzez kluby sportowe i fitness.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Język obcy do wyboru
 • Wychowanie fizyczne
 • Psychologia (psychologia ogólna, psychologia kliniczna, psychoterapia, komunikacja interpersonalna)
 • Pedagogika (pedagogika ogólna, pedagogika specjalna)
 • Dydaktyka fizjoterapii
 • Socjologia (socjologia ogólna, socjologia niepełnosprawności)
 • Podstawy prawa
 • Zdrowie publiczne
 • Demografia i epidemiologia
 • Metodologia badań naukowych
 • Statystyka
 • Ekonomia i systemy ochrony zdrowia
 • Zarządzanie i marketing
 • Filozofia
 • Bioetyka
 • Historia rehabilitacji
 • Anatomia
 • Biologia medyczna
 • Genetyka
 • Biochemia
 • Fizjologia
 • Farmakologia w fizjoterapii
 • Biofizyka
 • Biomechanika
 • Kinezjologia
 • Patologia ogólna
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Nauki w zakresie podstaw fizjoterapii
 • Fizjoterapia ogólna
 • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
 • Kinezyterapia
 • Terapia manualna
 • Medycyna fizykalna
 • Masaż
 • Metody specjalne fizjoterapii
 • Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością
 • Wyroby medyczne (zaopatrzenie ortopedyczne), protetyka i ortotyka
 • Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia
 • Nauki w zakresie fizjoterapii klinicznej
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii: w ortopedii, traumatologii i medycyny sportowej; w reumatologii; w neurologii i neurochirurgii, w pediatrii i neurologii dziecięcej, w kardiologii i kardiochirurgii, w pulmonologii, w chirurgii, w ginekologii i położnictwie, w geriatrii, w psychiatrii, w intensywnej terapii, w onkologii i medycyny paliatywnej
Wykładowcy

Opiekun kierunku Fizjoterapia SAN Łódź

dr n. med. Katarzyna Dudek, prof. SAN
dr n. med. Katarzyna Dudek, prof. SAN

Wykładowcy kierunku Fizjoterapia SAN Łódź

prof. Zbigniew Morawiec
prof. Franciszek Seneczko
prof. Dariusz Witoński
dr n. med. Katarzyna Dudek, prof. SAN
dr Tomasz Adamczewski
dr Urszula Górecka
dr Bartłomiej Szrajber
mgr Bogusława Muszyńska
mgr Wojciech Przydatek
Kariera

Fizjoterapia SAN Łódź – praca

Absolwenci kierunku Fizjoterapia posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz planowania, realizowania i kontrolowania procesu fizjoterapii, dzięki czemu są w pełni przygotowani do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym. Jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia:

w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: przychodniach, szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach rehabilitacyjnych
w zakładach przyrodoleczniczych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych
w gabinetach odnowy biologicznej
w ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży
w publicznych i niepublicznych ośrodkach sportowo- rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz specjalistycznych placówkach zajmujących się opieką nad osobami z niepełnosprawnością umysłową
w placówkach sportowych: przychodniach sportowo-lekarskich, gabinetach odnowy biologicznej przy klubach sportowych
Opłaty

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja SUMMER TIME-san-1

Grant Rekrutacyjny

studiuj od 310 zł/mies. i zyskaj nawet do 1900 zł rocznie
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY

Fizjoterapia SAN Łódź - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

680 zł  580 zł*

II ROK12680 zł
III ROK12680 zł 
IV ROK 12 680 zł 
V ROK 10 810 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3400 zł  2800 zł**

4760 zł  3960 zł**

II ROK3400 zł 4760 zł
III ROK3400 zł 4760 zł 
IV ROK 3400 zł  4760 zł 
V ROK 4050 zł  4050 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK8160 zł  6860 zł**
II ROK8160 zł
III ROK8160 zł
IV ROK 8160 zł 
V ROK 8100 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 680 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

630 zł  530 zł*

II ROK12630 zł
III ROK12630 zł 
IV ROK12 630 zł 
V ROK10 760 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3150 zł  2550 zł**

4410 zł  3610 zł**

II ROK3150 zł4410 zł
III ROK3150 zł4410 zł 
IV ROK 3150 zł  4410 zł 
V ROK 3800 zł  3800 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK7560 zł  6260 zł**
II ROK7560 zł
III ROK7560 zł
IV ROK 7560 zł 
V ROK 7600 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 630 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców w wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Fizjoterapia?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.  

Fizjoterapia
Fizjoterapia
Prawo
Prawo
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna