Fizjoterapia
O kierunku

Czas trwania studiów:
5 lat

Typ:
jednolite magisterskie

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Magister

Limit miejsc:
stacjonarne 100 osób, niestacjonarne 120 osób


Zawód fizjoterapeuty wymieniany jest wśród pięciu najbardziej rozwojowych na świecie, a popyt na specjalistów z tej dziedziny wzrasta nie tylko w kraju, ale także za granicą, gdzie polscy fizjoterapeuci są doceniani za swoją wiedzę i kompetencje.


W ramach kształcenia na kierunku Fizjoterapia studenci przygotowywani są do zawodu, w którym u podstaw leżą wiedza i  umiejętności  z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu jak również wiedzy klinicznej z zakresu ortopedii, pediatrii, neurologii, reumatologii, kardiologii, ginekologii i innych.

Studenci zdobywają wykształcenie dające możliwość pracy w samodzielnym zawodzie medycznym, zawodzie zaufania publicznego. Uprawnienia zawodowe wykorzystywane w procesie diagnostyczno-terapeutycznym są związane m.in. z umiejętnościami wykonywania i interpretacji testów klinicznych, różnego rodzaju procedur  ruchowych w tym terapii manualnej jak również  zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne).


Zawód fizjoterapeuty to także możliwości dalszego rozwoju, w tym możliwość ukończenia  prestiżowej  specjalizacji dającej dodatkowe kompetencje zawodowe. 

Dlaczego warto studiować Fizjoterapię w Społecznej Akademii Nauk?

Nauka szerokiej wiedzy klinicznej i praktycznej
Nauka szerokiej wiedzy klinicznej i praktycznej
Wykładowcy - specjaliści ze świata medycyny
Wykładowcy - specjaliści ze świata medycyny 
Współpraca z wieloma nowoczesnymi placówkami medycznymi
Współpraca z wieloma nowoczesnymi placówkami medycznymi
Duża liczba godzin praktycznych
Duża liczba godzin praktycznych
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Badania naukowe i warsztaty w ramach koła naukowego
Badania naukowe i warsztaty w ramach koła naukowego

Fizjoterapia w SAN Łódź - opinie

“Studia skończyłem w ubiegłym roku i polecam. Uczelnia kładzie nacisk przede wszystkim na praktykę, co w obecnych czasach jest ogromnie ważne. Teoria teorią, ale oczywistym jest to, że to umiejętności praktyczne są najbardziej cenione w pracy. Kierunek daje naprawdę duże możliwości."

 

Andrzej Świątek

 

Opłaty

Fizjoterapia SAN Łódź - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

680 zł  580 zł*

II ROK12680 zł
III ROK12680 zł 
IV ROK 12 680 zł 
V ROK 10 810 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3400 zł  2800 zł**

4760 zł  3960 zł**

II ROK3400 zł 4760 zł
III ROK3400 zł 4760 zł 
IV ROK 3400 zł  4760 zł 
V ROK 4050 zł  4050 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK8160 zł  6860 zł**
II ROK8160 zł
III ROK8160 zł
IV ROK 8160 zł 
V ROK 8100 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 580 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

630 zł  530 zł*

II ROK12630 zł
III ROK12630 zł 
IV ROK12 630 zł 
V ROK10 760 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3150 zł  2550 zł**

4410 zł  3610 zł**

II ROK3150 zł4410 zł
III ROK3150 zł4410 zł 
IV ROK 3150 zł  4410 zł 
V ROK 3800 zł  3800 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK7560 zł  6260 zł**
II ROK7560 zł
III ROK7560 zł
IV ROK 7560 zł 
V ROK 7600 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 530 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja SUMMER TIME-san-1
Grant Rekrutacyjnystudiuj od 290 zł/mies.
 i zyskaj nawet do 1900 zł rocznie
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację

zyskaj dodatową zniżkę -500 zł przy zapisie do 15 września
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Fizjoterapia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Kształcenie na kierunku Fizjoterapia ma na celu wyposażenie studentów w wiedzę i kompetencje z zakresu fizjoterapii, umiejętności w zakresie prawidłowego kształtowania, podtrzymywania i przywracania funkcji ruchowych osobom, które utraciły zdrowie lub osobom z niepełnosprawnością, w tym wykonywania diagnostyki funkcjonalnej, planowania i wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych oraz wdrażania działań profilaktycznych zapobiegających chorobom i niepełnosprawności oraz promocji zdrowia.


Absolwent kierunku „fizjoterapia” o profilu praktycznym posiada kompetencje zawodowe z zakresu fizjoterapii, które przygotowują do zawodu medycznego uprawniając do diagnostyki funkcjonalnej, terapii, w tym terapii manualnej oraz wykonywania i interpretacji testów klinicznych, a także świadomego i kreatywnego uczestnictwa w ich powstawaniu. Przy poszanowaniu kanonów etycznych i przy pomocy metod i technik zaliczanych do diagnostyki funkcjonalnej, planowania i wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych (kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, terapii manualnej, metod specjalnych, balneoklimatologii, odnowy biologicznej, doboru sprzętu protetyczno-ortotycznego i pomocy rehabilitacyjnych) oraz wdrażania działań profilaktycznych zapobiegających chorobom i niepełnosprawności, absolwent będzie wykazywać się wysoką sprawnością fizyczną niezbędną do poprawnego demonstrowania i wykonywania zabiegów z zakresu kinezyterapii, masażu i terapii manualnej oraz stosowania metod specjalnych u osób z różnymi chorobami, dysfunkcjami oraz z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności.


Ponadto będzie przygotowany do realizacji zadań w podmiotach publicznych i prywatnych, w tym m.in. przychodniach, szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach rehabilitacyjnych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych, w placówkach sportowych, gabinetach odnowy biologicznej, także we własnej indywidualnej praktyce fizjoterapeutycznej.

 

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Fizjoterapia ogólna
 • Fizykoterapia
 • Odnowa biologiczna
 • Balneoklimatologia
 • Kinezyterapia
 • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
 • Masaż leczniczy
 • Wyroby medyczne
 • Terapia manualna
 • Metody specjalne fizjoterapii
 • Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia
 • Adaptowana aktywność fizyczna
 • Kliniczne Podstawy Fizjoterapii (w ortopedii i traumatologii; w medycynie sportowej;
  w reumatologii; w chirurgii; w onkologii i medycynie paliatywnej; w neurologii i neurochirurgii; w pulmonologii; w kardiologii i kardiochirurgii; w pediatrii i neurologii dziecięcej; w ginekologii i położnictwie; w geriatrii; w psychiatrii; w intensywnej terapii)
 • Fizjoterapia Kliniczna w Dysfunkcjach Układu Ruchu (w medycynie sportowej; w ortopedii i traumatologii; w reumatologii; w neurologii i neurochirurgii; w wieku rozwojowym)
 • Fizjoterapia Kliniczna w Chorobach Wewnętrznych (w kardiologii i kardiochirurgii;
  w pulmonologii; w chirurgii i intensywnej terapii; w onkologii i medycynie paliatywnej;
  w ginekologii i położnictwie; w geriatrii; w psychiatrii; w pediatrii)
 • DF wieku rozwojowego
 • Sport osób z niepełnosprawnością
 • Diagnostyka Funkcjonalna w Dysfunkcjach Układu Ruchu (w ortopedii i traumatologii;
  w medycynie sportowej; w reumatologii; w neurologii i neurochirurgii dorosłych)
 • Diagnostyka Funkcjonalna w Chorobach Wewnętrznych (w kardiologii, kardiochirurgii i pulmonologii; w chirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej; w ginekologii i położnictwie;
  w geriatrii; w psychiatrii)
 • Planowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym
 • Planowanie Rehabilitacji w Dysfunkcjach Układu Ruchu (w ortopedii i traumatologii;
  w medycynie sportowej; w reumatologii; w neurologii i neurochirurgii dorosłych)
 • Planowanie Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych (w kardiologii, kardiochirurgii i pulmonologii; w chirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej; w ginekologii i położnictwie;
  w geriatrii; w psychiatrii)
 • Gry i zabawy ruchowe
 • Masaż tkanek głębokich / Masaż w odnowie biologicznej i SPA
 • Elementy treningu siłowego
 • Gimnastyka korekcyjna
 • ICF w praktyce fizjoterapeuty / Dokumentacja pracy fizjoterapeuty
 • Drenaż limfatyczny i terapia przeciwobrzękowa
 • Fizjoterapia w sporcie wyczynowym
 • Techniki wspomagające leczenie tkanek miękkich

Rekrutacja na kierunek Fizjoterapia

Od kandydatów chcących podjąć jednolite studia magisterskie na kierunku „Fizjoterapia” wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język nowożytny (poziom B1), biologia, chemia i przedmiot do wyboru: fizyka lub matematyka Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Fizjoterapia” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Wyposażenie pracowni

Zobacz jak wyglądają pracownie dydaktyczne na kierunku Fizjoterapia

Wykładowcy

Opiekun kierunku Fizjoterapia SAN Łódź

dr n. med. Katarzyna Dudek, prof. SAN
dr n. med. Katarzyna Dudek, prof. SAN

Wykładowcy kierunku Fizjoterapia SAN Łódź

prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk
prof. Franciszek Seneczko
prof. Dariusz Witoński
prof. dr hab. n. med. Mirosław Topol
dr n. med. Katarzyna Dudek, prof. SAN
dr n. med. Ireneusz Jurczak
dr n. o kult. fiz. Justyna Rdzanek
dr n. med. Katarzyna Smyj
dr Tomasz Adamczewski
dr Urszula Górecka-Fligiel
dr Bartłomiej Szrajber
dr n. med. Jacek Szymański
dr Anna Olczak
mgr Ilona Białkowska
mgr Paweł Gąsiorowski
mgr Bogusława Muszyńska
mgr Karolina Karasiak - Wojtala
mgr Wojciech Przydatek
mgr Marta Kotusiewicz
mgr Jakub Maciejewski
mgr Przemysław Oliwczyński
mgr Kinga Pawłowska
mgr Piotr Ślęzak
Kariera

Fizjoterapia SAN Łódź – praca

Absolwenci kierunku Fizjoterapia posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz planowania, realizowania i kontrolowania procesu fizjoterapii, dzięki czemu są w pełni przygotowani do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym. Jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia:

w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: przychodniach, szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach rehabilitacyjnych
w zakładach przyrodoleczniczych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych
w gabinetach odnowy biologicznej
w ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży
w publicznych i niepublicznych ośrodkach sportowo- rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz specjalistycznych placówkach zajmujących się opieką nad osobami z niepełnosprawnością umysłową
w placówkach sportowych: przychodniach sportowo-lekarskich, gabinetach odnowy biologicznej przy klubach sportowych
Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Fizjoterapia?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.  

Fizjoterapia
Fizjoterapia
Prawo
Prawo
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna