« wróć...BLwithRobotics 2 spotkanie partnerskie w Rydze

W dniu 14 czerwca SAN uczestniczył zdalnie w drugim spotkaniu partnerskim w Rydze z projektu BLwithRobotics. Podczas spotkania partnerzy omówili dalsze kroki do realizacji rezultatu 1, wymienili się doświadczeniami związanymi z przeprowadzeniem grup fokusowych w krajach partnerskich oraz skupili się na kwestiach związanych z rozpowszechnianiem i zarządzaniem projektem.