« wróć...BlwithRobotics spotkanie online

24 marca partnerzy projektu BLwithRobotics odbyli comiesięczne spotkanie online, na którym zostały omówione bieżące zadania związane z realizacją rezultatu 2 - Wirtualna biblioteka wideo zawierająca scenariusze działań edukacyjnych i dydaktycznych dotyczących wykorzystania robotyki w edukacji matematycznej w szkołach podstawowych. W każdym kraju partnerskim projektu zostały dotychczas przeprowadzone badania grup fokusowych. Obecnie partnerzy pracują nad scenariuszami, które w kolejnym kroku zostaną przestawione w formie wideo.