« wróć...EcoDigi spotkanie online

28 marca partnerzy projektu EcoDigi: Transition Mode for Adults: Ecological and inclusive Digital Education odbyli spotkanie online, by podsumować stan prac nad realizacją projektu. Partnerzy testują narzędzie, za pomocą którego edukatorzy dorosłych mogą ocenić, czy i w jakim stopniu ich praktyki edukacyjne spełniają założenia zrównoważonego rozwoju oraz są dostępne i włączające dla osób ze specjalnymi potrzebami. 
Już wkrótce narzędzie będzie dostępne na stronie internetowej projektu.
Tradycyjnie oprócz bieżących spraw administracyjnych i zapewnienia jakości partnerzy zaplanowali działania upowszechniające projekt. 
 
Zapraszamy do śledzenia projektu na Facebooku.