« wróć...EcoDigi spotkanie online

15 maja konsorcjum projektu EcoDigi: Transition Mode for Adults: Ecological and inclusive Digital Education podsumowało stan prac nad projektem podczas kolejnego spotkania online.
 
Wszyscy partnerzy przeprowadzili pilotażowe badania wśród edukatorów. Wkrótce zaprezentowane zostaną raporty narodowe oraz wspólny raport, prezentujący stan wiedzy edukatorów osób dorosłych o ekologicznych i włączających praktykach edukacyjnych.
 
Tradycyjnie na spotkaniu omówiliśmy także bieżące kwestie organizacyjne i upowszechnianie projektu. W czerwcu całe konsorcjum weźmie udział w drugim spotkaniu partnerskim w Turynie we Włoszech. 
 
Więcej informacji o projekcie: http://www.ecodigi.eu/ oraz na Facebooku