« wróć...Nowy projekt koordynatorski LEXIS!

Projekt przewiduje wsparcie pedagogów, którzy nauczają języka angielskiego jako języka obcego dzieci z dysleksją (DYSCHI) w wieku 6-12 lat, w ramach krajowego programu nauczania lub w ramach zajęć pozalekcyjnych, oraz podniesienie poziomu nauczania EFL przy jednoczesnym wprowadzeniu wykorzystania nowych technologii w procesie nauczania, uczenia się i oceniania. Nauczyciele uczący języka angielskiego otrzymają wszechstronny kurs doskonalenia zawodowego, który pozwoli im udoskonalić pedagogikę integracyjną w celu zaspokojenia potrzeb dzieci z dysleksją, a także zwiększyć ich kompetencje cyfrowe i pewność siebie, tak aby mogli włączyć narzędzia cyfrowe do nauczania. W ten sposób projekt promuje włączanie, dostęp i uczestnictwo dzieci z dysleksją w odpowiednio przygotowanych lekcjach języka angielskiego, dostosowanych do ich możliwości uczenia się, a jednocześnie wprowadza narzędzia cyfrowe, które motywują i angażują je w interaktywne i partycypacyjne działania edukacyjne.

 

Więcej informacji w zakładce PROJEKTY.