« wróć...smartAInnovators spotkanie online

21 kwietnia partnerzy projektu SmartAinnovators:Promoting AI-driven digital transformation and innovation in VET Schools for social change and better skills match with the labour market odbyli kolejne spotkanie online, na którym podsumowali realizację rezultatu 2: SMARTaiNNOVATORS TOOL KIT: INTRODUCING AI TECHNOLOGY AND VIDEO GAME DEVELOPMENT IN VET SCHOOLS.

Partnerzy opracowali kompleksowy zestaw materiałów dla nauczycieli, które pozwolą lepiej włączać zagadnienia sztucznej inteligencji do programów nauczania.

Wśród narzędzi można znaleźć scenariusze, prezentacje oraz plany lekcji, a także Smart Library, zawierającą przydatne narzędzia oraz ciekawe opracowania. W maju konsorcjum spotka się osobiście w Belgradzie, by kontynuować prace nad projektem. 

Na spotkaniu omówiono także bieżące kwestie zarządzania oraz upowszechniania rezultatów projektu. Zapraszamy do śledzenia najnowszych informacji o projekcie na Facebooku oraz stronie internetowej