« wróć...Spotkanie online BLwithRobotics

29 września odbyło się kolejne spotkanie online partnerów  projektu BLwithRobotics. Podczas spotkania partnerzy omówili finalizację rezultatu 1, zaprezentowali opracowane moduły programu nauczania oraz omówili kwestie związane z rozpowszechnianiem i zarządzaniem projektem.

W listopadzie partnerzy spotkają się osobiście w Kownie na Litwie, aby pracować nad drugim rezultatem projektu.