Praktyki

Praktyki Erasmus+ dla studentów i absolwentów

Kto może się ubiegać o wyjazd na praktykę?

Oferta jest dostępna dla wszystkich studentów i niedawnych absolwentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Mogą z niej skorzystać studenci każdego kierunku studiów.

Uczelnia prowadzi proces rekrutacji drogą mailową.

W przeszłości udało nam się sfinansować wyjazdy wszystkich zainteresowanych kandydatów, jeśli zgłosili się odpowiednio wcześnie i mamy nadzieję na taki sam wynik w przyszłości.

 

Gdzie odbywają się praktyki?

Praktyki można odbyć w firmach, na uniwersytetach i w instytucjach badawczych, a także w innych organizacjach publicznych i non-profit w krajach UE (z wyjątkiem organizacji unijnych oraz polskich placówek dyplomatycznych).

 

Jak mogę znaleźć odpowiednie miejsce?

Na stronie zamieszczamy aktualne oferty oraz  przydatne linki dotyczące poszukiwania miejsca realizacji praktyki, z których można skorzystać. Zachęcamy również do poszukiwania stażu w inny sposób, np. przez Internet, korzystając z doświadczeń wcześniej wyjeżdżających studentów. Zawsze też można zgłosić się do biura Erasmus+ - postaramy się pomóc w znalezieniu odpowiedniego miejsca.

 

Przydatne linki i oferty do ściągnięcia:

https://erasmusintern.org 

https://leonet.joeplus.org/en/offers 

http://www.globalplacement.com 

https://www.goabroad.com/intern-abroad 

https://www.berufsstart.de/trainee 

https://www.trainingexperience.org 

Przydatne linki i oferty do pobrania