Finanse i rachunkowość
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 lata

Typ:
I stopnia

Forma:
on-line

Tytuł na dyplomie:
Licencjat 

Limit miejsc:
on-line 90 osób

Kontynuowanie:
dostępne studia II stopnia

Na kierunku Finanse i rachunkowość online I stopnia w Społecznej Akademii Nauk zdobędziesz wiedzę z obszaru rachunkowości i analizy finansowej oraz zarządzania finansami.

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu finansów, podatków, rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych. 

Studia z zakresu finansów i rachunkowości są skierowane do osób zainteresowanych pracą związaną z obsługą finansową i rozliczaniem firm i przedsiębiorstw, bankowością, obsługą podatkową podmiotów gospodarczych, a także analityką finansową i controllingiem.

 

Zobacz jak wyglądają studia on-line

Dlaczego warto studiować Finanse i rachunkowość I stopnia online w Społecznej Akademii Nauk?

Kadra wykładowców o wysokim dorobku naukowym oraz z doświadczeniem w praktyce gospodarczej
Kadra wykładowców o wysokim dorobku naukowym oraz z doświadczeniem w praktyce gospodarczej
Duża ilość zajęć praktycznych - pierwsze doświedczenia zawodowe
Duża ilość zajęć praktycznych - pierwsze doświedczenia zawodowe
Program dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy
Program dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy
Elastyczny program studiów dający możliwość połączenia studiowania i pracowania
Elastyczny program studiów dający możliwość połączenia studiowania i pracowania
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Szeroki wybór przyszłościowych specjalności
Szeroki wybór przyszłościowych specjalności

Finanse i rachunkowość I stopnia w SAN online - opinie

“Ukończenie studiów na kierunku Finanse i rachunkowość daje możliwość pracy w wielu miejscach. Zaraz po studiach udało mi się znaleźć pracę w banku. Jeśli kogoś interesuje tematyka finansów, rachunkowości, bankowości to jest to kierunek dla niego.”

 

Kacper Kurzyna

Opłaty

Finanse i rachunkowość SAN online - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

430 zł  330 zł*

II ROK12540 zł  440 zł*
III ROK10700 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2150 zł  1650 zł**

3010 zł  2310 zł**

II ROK2700 zł  2200 zł**3780 zł  3080 zł**
III ROK3500 zł 3500 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK5160 zł  3960 zł**
II ROK6480 zł  5280 zł**
III ROK7000 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 330 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Zniżka na czesne
Zniżka na czesnestudiuj od 300 zł/mies.
i zyskaj nawet do 3000 zł zniżki
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
SZCZEGÓŁY
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Finanse i rachunkowość online I stopnia  w Społecznej Akademii Nauk

Bogata oferta zajęć praktycznych i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym dają możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Przedsiębiorczość
 • Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej
 • Technologie informacyjne
 • Cyfrowe kompetencje w nauce i pracy 
 • Podstawy ekonomii
 • Makroekonomia
 • Metody ilościowe w zarządzaniu finansami
 • Rachunkowość
 • Prawo gospodarcze
 • Finanse
 • Ekonometria i badania operacyjne
 • Kalkulacje finansowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Rynki finansowe
 • Finanse publiczne
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Bankowość
 • Ubezpieczenia
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne / System ubezpieczeń społecznych
 • Sprawozdawczość finansowa / Rachunkowość w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym 
 • Rachunek kosztów / Cost Accounting
 • Polityka finansowania przedsiębiorstwa / Strategie finansowania przedsiębiorstw
 • Metodyka badań w naukach finansowych / Wykład seminaryjno-metodologiczny
 • Komputerowe wspomaganie rachunkowości / Systemy informatyczne w rachunkowości
 • Alternatywne formy finansowania przedsiębiorstwa / Metody oceny zagrożenia przedsiębiorstwa bankructwem
 • Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie / Regulacje prawne i wzorcowe rachunkowości
 • Finanse zakładów ubezpieczeń / Kapitał finansowy banku komercyjnego
 • Rachunkowość międzynarodowa / Rachunkowość budżetowa
 • Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa
 • Współczesne trendy w bankowości
 • Metody oceny zdolności kredytowe
 • Pośrednictwo finansowe
 • Operacje na rynkach walutowych
 • Ryzyko bankowe
 • Organizacja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Ewidencja księgowa w sektorze finansów publicznych
 • Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym
 • Sprawozdawczość budżetowa
 • Audyt wewnętrzny w finansach publicznych
 • Rachunkowość budżetowa wspomagana komputerowo
 • Ewidencja i sprawozdawczość MŚP
 • Ustalania i rozliczania zobowiązań podatkowych przedsiębiorstw
 • Podatek VAT
 • Optymalizacja podatkowa
 • Prawno-karne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
 • Rachunkowość podatkowa wspomagana komputerowo
Specjalności

Finanse i rachunkowość I stopnia SAN online - specjalności

Globalne rynki finansowe rozwijają się dziś wyjątkowo dynamicznie. Stąd konieczność kształcenia doskonale przygotowanych specjalistów, którzy w przyszłości zadbają o nasze bezpieczeństwo finansowe. Ze względu na dynamiczny rozwój rynku usług finansowych i księgowych, w tym lokowanie w Polsce centrów outsourcingowych obsługujących globalne przedsiębiorstwa, popyt na księgowych, doradców finansowych i podatkowych oraz kontrolerów istotnie wzrasta. Studia online na kierunku Finanse i rachunkowość charakteryzują się bogatą ofertą zajęć praktycznych, a dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów.

Rachunkowość i analiza finansowa

Specjalność „Rachunkowość i analiza finansowa” kładzie nacisk na przekazanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej, podatkowej oraz analizy finansowej. Absolwent tej specjalności zna źródła prawa regulującego funkcjonowanie systemu rachunkowości, a także potrafi praktycznie posługiwać się wybranymi narzędziami rachunkowości finansowej i zarządczej.


Specjalność przygotowuje studentów do rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z realizacją zadań ewidencyjnych, sprawozdawczych i analitycznych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność produkcyjną, handlową i usługową. Dostarcza wiedzy z zakresu sposobów ewidencji i sprawozdawczości małych i średnich firm, a także uproszczonych form ewidencji działalności gospodarczej. Studenci zaznajamiani są również z podstawami rachunkowości podatkowej. W ramach programu specjalności duży nacisk położono na kwestie komunikowania przedsiębiorstwa z otoczeniem poprzez sprawozdanie – studenci pogłębiają wiedzę w zakresie analizy sprawozdań finansowych i kierunków ich wykorzystania, a także w obszarze badania sprawozdań przez biegłego rewidenta. Studenci zaznajamiani są również ze sposobami wykorzystania wiedzy z dziedziny rachunkowości do podejmowania decyzji menedżerskich. Program specjalności pozwala również na zdobycie przydatnych w praktyce umiejętności w zakresie obsługi programu księgowego Symfonia. Dzięki temu studenci mają możliwość poznania sposobów wykorzystywania technologii IT wspomagających prace w działach księgowości.


Specjalność ta stanowi odpowiedź na wyzwania rynku regionalnego i krajowego, związane z przygotowaniem kadr na stanowiska finansowo-księgowe.

Zarządzanie finansami

W ramach specjalności „Zarządzanie finansami”, absolwent zdobywa wiedzę w zakresie oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, metod i technik oceny zdolności kredytowej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, pasywnych oraz aktywnych powiązań przedsiębiorstw z sektorem bankowym, istoty oraz technik zarządzania finansami osobistymi przez osoby fizyczne, konstrukcji systemu emerytalnego i oferowanych w nim produktów, a także metody oceny kondycji finansowej podmiotów gospodarczych podczas warsztatów komputerowych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie kalkulacji finansowych w przedsiębiorstwie, istoty i praktycznego wykorzystywania kont w przedsiębiorstwach, budowy sprawozdania finansowego, funkcjonowania rynków finansowych, sektora bankowego, oceny rentowności instrumentów finansowych oraz podejmowania decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie.


Po ukończeniu specjalności absolwent jest przygotowany do współpracy z instytucjami bankowymi i finansowymi, w stopniu umożliwiającym mu świadomą i aktywną pracę w charakterze pracownika działu w pionie finansowo-księgowym przedsiębiorstwa. Absolwent może znaleźć zatrudnienie zarówno we wszelkiego rodzaju firmach handlowych i usługowych, w bankach, zakładach ubezpieczeń i instytucjach finansowych, takich jak Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, biura maklerskie, Giełda Papierów Wartościowych, Fundusze hedgingowe, a także w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach doradczych i audytorskich, a także daje podstawy do podjęcia wyzwania prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Bankowość i usługi finansowe

Czego nauczysz się w ramach tej specjalności:

 • poznasz podstawy rachunkowości bankowej, dowiesz się jak przygotować i analizować sprawozdawczość finansową,
 • poznasz istotę tworzenia budżetu gospodarstw domowych i mechanizmy podejmowania decyzji inwestycyjnych
 • nauczysz się jak wykorzystywać metody oceny ryzyka kredytowego, negocjacji windykacyjnych
 • poznasz istotę inwestycji i rozliczeń walutowych
 • pogłębisz wiedzę z dziedziny analizy sprawozdań podmiotów gospodarczych w celu poprawnego wyliczania zdolności i wiarygodności kredytowej
 • poznasz zasady funkcjonowania i narzędzia wykorzystane w bankowości internetowej.

Gdzie możesz znaleźć pracę:

 • w bankach i instytucjach finansowych na stanowisku doradcy bankowego, analityka,
 • w pozabankowych instytucjach pośrednictwa finansowego, m.in. w firmach leasingowych, funduszach czy firmach konsultingowych jako specjalista

Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa

Czego nauczysz się w ramach tej specjalności:

 • Funkcjonowania systemu finansów publicznych;
 • Funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i w wybranych krajach europejskich;
 • Dokonywania księgowań i sporządzania sprawozdań specyficznych dla systemu finansów samorządowych oraz rachunkowości budżetowej;
 • Dokonywania rozliczeń podatkowych z urzędami skarbowymi w sektorze publicznym;
 • Organizowania systemu rachunkowości w sektorze finansów publicznych;
 • Kontrolowania i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Gdzie możesz znaleźć pracę:

 • w podmiotach sektora publicznego, jak i prywatnego, np. w przedsiębiorstwach i bankach, firmach doradczych, wspierających współpracę podmiotów prywatnych i publicznych,
 • w samorządach terytorialnych,
 • w jednostkach administracji publicznej,
 • w kancelariach doradztwa podatkowego,
 • w biurach rachunkowych, 
 • w spółkach konsultingowych.

Podatki w praktyce

Czego nauczysz się w ramach tej specjalności:

 • Samodzielnego rozliczania zobowiązań podatkowych;
 • Dokonywania rozliczeń podatkowych z urzędami skarbowymi;
 • Stosowania procedur podatkowych;
 • Optymalizowania zobowiązań podatkowych zarówno względem budżetu państwa, jak i budżetów lokalnych;
 • Poznasz zasady kontroli podatkowej i skarbowej, zasady postępowania egzekucyjnego karno-skarbowego.

Gdzie możesz znaleźć pracę:

 • w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarczych,
 • w działach finansowo-księgowych podmiotów sektora finansów publicznych (jednostki samorządu terytorialnego, ZUS, NFZ, agencje rządowe),
 • w departamentach podatkowych administracji skarbowej (urzędy skarbowe i celno-skarbowe, izby administracji skarbowej, Ministerstwo Finansów),
 • w kancelariach doradztwa podatkowego,
 • w biurach rachunkowych, 
 • w spółkach konsultingowych.
Wykładowcy

Opiekun kierunku Finanse i rachunkowość SAN online

dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN
dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN

Wykładowca na polskich i zagranicznych uczelniach. Zajmuje się prowadzeniem nie tylko wykładów i ćwiczeń, ale także warsztatów - workshopów. Jest autorką wielu publikacji naukowych, konsultantką w zakresie rachunkowości, raportowania niefinansowego, analizy kosztów, podejmowania decyzji zarządczych. Redaktor czasopisma Journal of Intercultural Management. 

Dyrektor Instytutu Finansów, Prorektor ds. międzynarodowych

Finanse i rachunkowość SAN online - wykładowcy

dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN 
dr Iwona Gawryś, prof. SAN - Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości
dr Paweł Trippner, prof. SAN
dr Małgorzata Olszewska 
dr Małgorzata Domańska 
dr Łukasz Prysiński, prof. SAN
dr Mariusz Nyk 
dr Rafał Jóźwicki
mgr Agata Potocka
mgr Andrzej Stolarski 
mgr Leszek Sobota
mgr Ksawery Karliński
Kariera

Finanse i rachunkowość SAN online – praca

Absolwent studiów online na kierunku Finanse i rachunkowość w SAN przygotowany jest do podjęcia pracy we wszelkiego rodzaju firmach handlowych i usługowych, w bankach, zakładach ubezpieczeń i instytucjach finansowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach doradczych i audytorskich, biurach maklerskich, a także do pełnienia funkcji kierowniczych w działach księgowości, ekonomicznych, rachunkowości zarządczej i controllingu oraz z powodzeniem może prowadzić własną działalność gospodarczą w wybranej branży.

 

Absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość mogą podjąć pracę w:

Firmach handlowych i usługowych
Bankach
Zakładach ubezpieczeń
Instytucjach finansowych
Jednostkach administracji rządowej i samorządowej
Biurach rachunkowych
Urzędach skarbowych
Firmach doradczych
Firmach audytorskich
Biurach maklerskich

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, absolwenci Finansów i rachunkowości on-line w SAN mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Finanse i rachunkowość online?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę naszych innych kierunków online w Społecznej Akademii Nauk

Administracja
Administracja
Pedagogika
Pedagogika
Zarządzanie
Zarządzanie