Studia on-line

O studiach ON-LINE 

Doświadczenie zdobyte przez cały okres kształcenia on-line od 2007 roku przez Polską Akademię Otwartą oraz zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym przyczyniły się do powstania nowoczesnej jednostki SAN ON-LINE.

  

Nasze studia realizowane są przy użyciu nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość. Głównym narzędziem do realizacji zajęć jest Platforma Edukacyjna BlackboardLearn Ultra.  Jest to innowacyjna i zarazem efektywna forma nauczania idealna dla osób, które chcą rozwijać swoje zainteresowania, podnosić kwalifikacje i poszerzać wiedzę w dowolnym miejscu i czasie, warunkiem korzystania z platformy jest dostęp do Internetu. Skierowana przede wszystkim do tych, którzy z różnych powodów nie mogą studiować w trybie stacjonarnym bądź niestacjonarnym np. osób pracujących w weekendy i często podróżujących, mieszkających za granicą, pragnących studiować na dwóch kierunkach, matek wychowujących dzieci czy osób niepełnosprawnych.

 

Osoby studiujące wirtualnie są pełnoprawnymi studentami. Zdają egzaminy w jednostce macierzystej Uczelni, przygotowują i bronią prace dyplomowe, podobnie jak tradycyjni studenci posiadająlegitymacje studenckie. Mają również prawo do zaświadczeń do PEFRON i ZUS, a także mogą ubiegać się o stypendia za wyniki w nauce, socjalne oraz zapomogi. Po zdaniu egzaminu dyplomowego studenci otrzymujądyplom ukończenia studiów w Społecznej Akademii Nauk na wybranym kierunku.  

Studia on-line w SAN 

Studia on-line z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane są przez pracę na Platformie EdukacyjnejBlackboardLearn Ultra:

  • Zajęcia/wykłady (nieobowiązkowe) realizowane w sposób synchroniczny w tygodniu roboczym (między pn. a pt.), w godzinach wieczornych (po godz.18.00 czasu polskiego)
  • Asynchronicznie na Platformie moderowane przez Wykładowcę: forum dyskusyjne, zadania, testy, projekty
  • Zjazdy fizyczne w jednostce macierzystej Uczelni(zjazdy wprowadzające oraz egzaminacyjne.

Materiały są tak skonstruowane, aby można było uczyć się samemu w domu pod nadzorem prowadzącego. Nauczanie przebiega w optymalnych dla Studenta warunkach i indywidualizuje tempo uczenia się. Treści te stanowią podstawowe źródło wiedzy z danego przedmiotu i wspomagają materiał z wykładów synchronicznych. 

 

Na pierwszym zjeździe każdy z naszych Studentów otrzymuje indywidualne, wygenerowane hasło i login które umożliwiają dostęp do treści edukacyjnych zamieszczonych w Internecie. Studenci systemu e-learningowego mają obowiązek logowania się na platformie internetowej i brania czynnego udziału na forach internetowych, w dyskusjach moderowanych przez wykładowców. Dotyczą one przerabianego aktualnie materiału oraz terminowego rozliczania się z prac. 

 

Wykłady on-line  natomiast mają charakter nieobowiązkowy, prowadzone są w sposób synchroniczny (wykładowca i student pracują w sieci w tym samym czasie) w terminach wcześniej podanych. Wykładowcy przeprowadzają tradycyjne zaliczenia oraz egzaminy w czasie zjazdów sesyjnych w siedzibie Uczelni. 

 

O platformie Blackboard Learn Ultra

Platforma edukacyjna Blackboard Learn Ultra, jest to narzędzie do dostarczania wysokiej jakości, interaktywnych treści dydaktycznych online. Intuicyjne i atrakcyjne wizualnie interfejsy kursów, ułatwiają efektywną naukę. Zapewnia także lepszy kontakt z wykładowcą. Blackboard Learn Ultra, jest przestrzenią do współpracy zdalnej jak i budowania relacji z innymi studentami. Jest to kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, pozwalające monitorować postępy oraz indywidualizację procesu kształcenia.

 

Narzędzie Blackboard Collaborate – umożliwia w sposób wygodny i nowoczesny prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym na zasadach wideokonferencji i współpracy zdalnej.

Jak wyglądają studia on-line?
Studia I stopnia
Studia II stopnia
Jednolite studia magisterskie