Logistyka
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 lata

Typ:
I stopnia

Forma:
on-line

Tytuł na dyplomie:
Licencjat 

Limit miejsc:


Kontynuowanie:
dostępne studia II stopnia

Studia na kierunku Logistyka skierowane są do osób, które chcą w przyszłości podjąć pracę z jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. W dobie globalizacji, integracji oraz ciągłego rozwoju nowoczesnych form komunikacji, niezbędnym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Absolwenci Logistyki online w SAN będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze menedżera oraz specjalisty ds. zarządzania logistycznego w firmach zajmujących się: transportem, spedycją, organizacją wewnętrznych i zewnętrznych przepływów materiałów, ludzi i informacji, funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym.

Otwarty umysł, umiejętność planowania i analizowania to cechy szczególnie pożądane w jednej z najlepiej rozwijających się branż sektora gospodarki, którą jest logistyka.

Studia na tym kierunku dają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy na temat procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centrów logistycznych. Program studiów kładzie szczególny nacisk na procesy wirtualizacji zarządzania logistycznego z wykorzystaniem Internetu oraz innowacyjnych rozwiązań ICT.

Dlaczego warto studiować Logistykę I stopnia online w Społecznej Akademii Nauk?

Praktyczna nauka przedmiotów
Praktyczna nauka przedmiotów
Możliwość połączenia studiowania z własną pracą
Możliwość połączenia studiowania
z własną pracą
Szeroki wybór specjalności
Szeroki wybór specjalności
Wykładowcy praktycy łączący pracę akademicką z biznesem
Wykładowcy praktycy łączący pracę akademicką z biznesem
Liczne zniżki studenckie dla studentów
Liczne zniżki studenckie dla studentów
Program symulacji biznesowych
Program symulacji biznesowych

Logistyka I stopnia w SAN online - opinie

“Logistyka to przyszłościowy kierunek studiów, po którym mamy duże szanse na znalezienie zatrudnienia atrakcyjnego pod względem wynagrodzenia."

 

Rafał Klimczak

Program

Obszary realizowane na kierunku Logistyka online I stopnia w Społecznej Akademii Nauk

Wyróżnikiem studiów na kierunku Logistyka online I stopnia w SAN jest praktyczne podejście do nauczania logistyki na wszystkich etapach studiów. Ćwiczenia i konwersatoria z praktykami odbywają się już na pierwszych semestrach. Im dalej, tym więcej zajęć praktycznych. Nasi studenci spotykają się na zajęciach ze specjalistami-praktykami w ramach wybranych specjalności. Studenci w ramach zajęć mają między innymi możliwość zdobycia certyfikatu w zakresie systemu zarządzania jakością w logistyce (DEKRA ) oraz wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w logistyce (Microsoft). 

Kierunek Logistyka zapewnia możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy na temat procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centrów logistycznych. W programie studiów szczególny nacisk położony jest na procesy wirtualizacji zarządzania logistycznego z wykorzystaniem Internetu oraz innowacyjnych rozwiązań ICT.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Język obcy (do wyboru)
 • Filozofia / Etyka 
 • Psychologia / Socjologia 
 • Przedsiębiorczość 
 • Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej 
 • Technologie informacyjne / Oprogramowanie użytkowe 
 • Wiedza o kulturze / Wiedza o sztuce
 • Zarządzanie
 • Ekonomia
 • Marketing 
 • Finanse
 • Rachunkowość
 • Metody ilościowe w zarządzaniu 
 • Badania i analizy rynku 
 • Współczesna logistyka 
 • Obsługa klienta w systemach logistycznych 
 • Organizacja i ekonomika transportu 
 • Zarządzanie jakością w logistyce 
 • Motywowanie i kierowanie zespołami w logistyce 
 • Logistyka zaopatrzenia 
 • Logistyka produkcji 
 • Logistyka dystrybucji 
 • Transport i spedycja w handlu krajowym i zagranicznym 
 • Zarządzanie wartością klienta 
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw 
 • Systemy informatyczne w logistyce 
 • Ekologistyka i logistyka zwrotna 
 • Proseminarium
 • Giełdy transportowe / Platformy sprzedażowe 
 • Gospodarka magazynowa / Zarządzanie magazynem 
 • Gospodarka elektroniczna / Systemy informatyczne w transporcie (Speed i SAP)
 • Dobre praktyki w logistyce / Optymalizacja w logistyce 
 • Rachunkowość w transporcie / Controlling w logistyce 
 • Bezpieczeństwo w transporcie / Logistyka sytuacji kryzysowych
 • Komunikacja biznesowa w logistyce 
 • Informatyzacja procesów dystrybucji 
 • Opakowania w logistyce 
 • Usługi logistyczne dla e-biznesu 
 • Strategie logistyczne 
 • Technologie usług magazynowych 
 • Organizacja i funkcjonowanie centrów logistycznych 
 • Logistyka on-line
 • Transport w systemach logistycznych 
 • Międzynarodowy rynek usług logistycznych 
 • Prawo transportowe
 • Telematyka w transporcie 
 • Transport ładunków 
 • Spedycja i procedury celne 
 • Logistyka miejska 
 • Ubezpieczenia w transporcie 
 • Zintegrowane planowanie w łańcuchach dostaw 
 • Nowe modele komunikacji w logistyce 
 • Cyfryzacja w logistyce 
 • Przedsiębiorczość w działalności logistycznej 
 • Systemy baz danych w logistyce 
 • Informatyka stosowana 
 • Systemy transakcyjne w logistyce 
 • Bezpieczeństwo informacji w logistyce
 • Zintegrowane zarządzanie w produkcji 
 • Technologie utrzymania ruchu 
 • Lean manufacturing 
 • Systemy transportu wewnętrznego 
 • Systemy produkcyjne 
 • Rachunek kosztów działań 
 • Audyt w zarządzaniu jakością 
 • Zarządzanie jakością w oparciu o TQM w logistyce
Specjalności

Logistyka I stopnia SAN online - Specjalności

Studia na kierunku Logistyka I stopnia w SAN dają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy na temat procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centrów logistycznych. Program studiów kładzie szczególny nacisk na procesy wirtualizacji zarządzania logistycznego z wykorzystaniem Internetu oraz innowacyjnych rozwiązań ICT. Studenci kierunku Logistyka online w ramach studiów I stopnia mają do wyboru dobrze osadzone w potrzebach rynku pracy cztery specjalności.

Koordynator informacji logistycznej

Specjalność „Koordynator informacji logistycznej” skierowana jest do osób, które chcą nabyć wiedzę i doświadczenie praktyczne w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT w logistyce. Specjalność ta łączy dwie dynamicznie rozwijające się branże: logistyczną i informatyczną, a główny nacisk położony jest na kształtowanie umiejętności analizy potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw logistycznych i zaspokajania tych potrzeb rozwiązaniami bazującymi na najnowszych technologiach ICT. W ramach zajęć studenci poznają innowacyjne podejście do samego procesu wdrożenia bazujące na metodykach zwinnych.

Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych

Specjalność „Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych” przygotowuje przyszłych specjalistów odpowiedzialnych za koordynację i uprawnienia operacyjnego zarządzania logistycznego w obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa przemysłowego. Jest to wyzwanie dla specjalisty ds. jakości, który posiada wiedzę obejmującą znajomość systemów zarządzania jakością, narzędzi jakości, systemów produkcyjnych i transportu wewnętrznego, czy też audytowania i rachunku kosztów działań logistycznych. Połączenie wiedzy z obszarów logistyki i jakości pozwala na elastyczne dostosowanie się do wymagań klientów, zrozumienie problemów, które wymagają rozwiązania przez logistyków i pracowników działów jakości. Specjalność ta uwzględnia potrzeby współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych kształcąc specjalistów posiadających umiejętność zarządzania w oparciu o filozofię TQM (total quality management), zakładającej podnoszenie jakości działania kompleksowego przedsiębiorstwa.

Transport - spedycja - logistyka

Kształcenie w ramach specjalności „Transport – spedycja – logistyka” oferuje przyszłym absolwentom wiedzę zorientowaną na pracę zawodową w firmach świadczące usługi transportowe. Celem specjalności jest wykształcenie kompetentnej kadry spedytorów, organizujących terminowy przewóz towarów. Absolwent pozyskuje wiedzę w zakresie międzynarodowego rynku usług logistycznych, prawa transportowego, logistyki miejskiej oraz ubezpieczeń w transporcie. Absolwent specjalności jest przygotowany do m.in.: planowania i organizowania transportu ładunków, zastosowania technologii informatycznych, telekomunikacyjnych i pomiarowych zarządzania transportem, przygotowywania odprawy celnej towarów oraz prowadzenia nadzoru nad realizowanymi zleceniami. Program studiów przygotowuje do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika (egzamin zewnętrzny).

Logistyka handlu i dystrybucji

W ramach specjalności „Logistyka handlu i dystrybucji” studenci zdobywają wiedzę i umiejętności zarządzania logistyką w sieciach dystrybucyjnych, które szczególnie szybko rozwijają się na terenie naszego kraju. Student tej specjalności ma możliwość pogłębić wiedzę z zakresu wykorzystywania informatyki w procesach dystrybucyjnych i handlowych, technologii magazynowych oraz zagadnień związanych z rolą opakowań w systemach logistycznych. Absolwent tej specjalności zna strategie logistyczne występujące w handlu oraz zasady funkcjonowania centrów logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem firm działających w strategii omnichannel (tradycyjne kanały sprzedaży połączone z handlem internetowym), jak również firm działających tylko w Internecie. Istotnym elementem tej specjalności jest również pokazanie oddziaływania procesów komunikacji na prawidłowość funkcjonowania łańcuchów logistycznych

Wykładowcy

Opiekun kierunku Logistyka SAN online

dr Michał Tumielewicz
dr Michał Tumielewicz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, wieloletni pracownik administracji państwowej, zastępca komendanta Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych, czynny praktyk w sferze logistyki, autor licznych publikacji w dziedzinie administracji publicznej i bezpieczeństwa, praktyk w zakresie infrastruktury krytycznej państwa, ekonomii instytucjonalnej oraz sprawności podmiotów publicznych.

Logistyka SAN online - Wykładowcy

dr Anita Fajczak-Kowalska
dr inż. Danuta Janczewska
dr Grzegorz Mazurkiewicz
mgr Milena Dembska-Iwanicka
Kariera

Logistyka SAN online – praca

Absolwenci Logistyki online będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze menedżera oraz specjalisty ds. zarządzania logistycznego w firmach zajmujących się: transportem, spedycją, organizacją wewnętrznych i zewnętrznych przepływów materiałów, ludzi i informacji, funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

Po ukończeniu studiów na kierunku Logistyka I stopnia w Społecznej Akademii Nauk możesz podjąć pracę:

w przedsiębiorstwach zajmujących się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem
w firmach spedycyjnych przy: controllingu, harmonogramowaniu, rozliczeniach, planowaniu przepływów
jako menedżer organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych
jako menedżer odpowiedzialny za balansowanie zdolności produkcyjnych
jako specjalista ds. jakości, standaryzacji i kontroli procesów
jako pracownik służb utrzymania ruchu lotniczego
jako kierownik centrum magazynowania i dystrybucji
jako pracownik jednostek doradczych i innych organizacji, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna i informatyczna
jako specjalista ds. handlu elektronicznego
jako doradca biznesowy w zakresie logistyki

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Logistyka można kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie, na specjalności Logistyka w Zarządzaniu.

Opłaty

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja SUMMER TIME-san-1

Grant Rekrutacyjny

studiuj od 310 zł/mies. i zyskaj nawet do 1900 zł rocznie
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY

Logistyka SAN online - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

450 zł  350 zł*

II ROK12450 zł
III ROK10530 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2250 zł  1650 zł**

3150 zł  2350 zł**

II ROK2250 zł 3150 zł
III ROK2650 zł 2650 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK5400 zł  4000 zł**
II ROK5400 zł
III ROK5300 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 450 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Logistyka online?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę naszych innych kierunków online w Społecznej Akademii Nauk

Administracja
Administracja
Pedagogika
Pedagogika
Zarządzanie
Zarządzanie