Logistyka
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 lata

Typ:
I stopnia

Forma:
on-line

Tytuł na dyplomie:
Licencjat 

Limit miejsc:


Kontynuowanie:
dostępne studia II stopnia

Studia on-line na kierunku Logistyka skierowane są do osób, które chcą w przyszłości podjąć pracę z jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. W dobie globalizacji, integracji oraz ciągłego rozwoju nowoczesnych form komunikacji, niezbędnym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Absolwenci Logistyki online w SAN będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze menedżera oraz specjalisty ds. zarządzania logistycznego w firmach zajmujących się: transportem, spedycją, organizacją wewnętrznych i zewnętrznych przepływów materiałów, ludzi i informacji, funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym.

Otwarty umysł, umiejętność planowania i analizowania to cechy szczególnie pożądane w jednej z najlepiej rozwijających się branż sektora gospodarki, którą jest logistyka.

Studia na tym kierunku dają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy na temat procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centrów logistycznych. Program studiów kładzie szczególny nacisk na procesy wirtualizacji zarządzania logistycznego z wykorzystaniem Internetu oraz innowacyjnych rozwiązań ICT.

 

Zobacz jak wyglądają studia on-line

Dlaczego warto studiować Logistykę I stopnia online w Społecznej Akademii Nauk?

Praktyczne metody kształcenia opracowane na potrzeby rynku pracy
Praktyczne metody kształcenia opracowane na potrzeby rynku pracy
Uczelnia, która jest członkiem klastra LODZistics
Uczelnia, która jest członkiem klastra LODZistics
Nowoczesne technologie w nauczaniu
Nowoczesne technologie w nauczaniu
Szeroka współpraca z praktykami i potencjalnymi pracodawcami
Szeroka współpraca z praktykami i potencjalnymi pracodawcami
Informatyczne laboratoria logistyczne do analizy i symulacji zdarzeń w realnych sutuacjach logistycznych
Informatyczne laboratoria logistyczne do analizy i symulacji zdarzeń w realnych sutuacjach logistycznych
Możliwość przygotowania do certyfikacji zawodowej
Możliwość przygotowania do certyfikacji zawodowej

Logistyka I stopnia w SAN online - opinie

“Logistyka to przyszłościowy kierunek studiów, po którym mamy duże szanse na znalezienie zatrudnienia atrakcyjnego pod względem wynagrodzenia."

 

Rafał Klimczak

Opłaty

Logistyka SAN online - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

420 zł  320 zł*

II ROK12540 zł
III ROK10670 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2100 zł 1600 zł*

2940 zł 2240 zł*

II ROK2700 zł3780 zł
III ROK3350 zł 3350 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK5040 zł 3840 zł*
II ROK6480 zł
III ROK6700 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 320 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Zniżka na czesne
Zniżka na czesnestudiuj od 300 zł/mies.
i zyskaj nawet do 1800 zł zniżki
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
SZCZEGÓŁY
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Logistyka online I stopnia w Społecznej Akademii Nauk

Wyróżnikiem studiów na kierunku Logistyka online I stopnia w SAN jest praktyczne podejście do nauczania logistyki na wszystkich etapach studiów. Ćwiczenia i konwersatoria z praktykami odbywają się już na pierwszych semestrach. Im dalej, tym więcej zajęć praktycznych. Nasi studenci spotykają się na zajęciach ze specjalistami-praktykami w ramach wybranych specjalności. Studenci w ramach zajęć mają między innymi możliwość zdobycia certyfikatu w zakresie systemu zarządzania jakością w logistyce (DEKRA ) oraz wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w logistyce (Microsoft). 

Kierunek Logistyka zapewnia możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy na temat procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centrów logistycznych. W programie studiów szczególny nacisk położony jest na procesy wirtualizacji zarządzania logistycznego z wykorzystaniem Internetu oraz innowacyjnych rozwiązań ICT.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Język obcy (do wyboru)
 • Filozofia / Etyka 
 • Psychologia / Socjologia 
 • Przedsiębiorczość 
 • Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej 
 • Technologie informacyjne / Oprogramowanie użytkowe 
 • Wiedza o kulturze / Wiedza o sztuce
 • Zarządzanie
 • Ekonomia
 • Marketing 
 • Finanse
 • Rachunkowość
 • Metody ilościowe w zarządzaniu 
 • Badania i analizy rynku 
 • Współczesna logistyka 
 • Obsługa klienta w systemach logistycznych 
 • Organizacja i ekonomika transportu 
 • Zarządzanie jakością w logistyce 
 • Motywowanie i kierowanie zespołami w logistyce 
 • Logistyka zaopatrzenia 
 • Logistyka produkcji 
 • Logistyka dystrybucji 
 • Transport i spedycja w handlu krajowym i zagranicznym 
 • Zarządzanie wartością klienta 
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw 
 • Systemy informatyczne w logistyce 
 • Ekologistyka i logistyka zwrotna 
 • Proseminarium
 • Giełdy transportowe / Platformy sprzedażowe 
 • Gospodarka magazynowa / Zarządzanie magazynem 
 • Gospodarka elektroniczna / Systemy informatyczne w transporcie (Speed i SAP)
 • Dobre praktyki w logistyce / Optymalizacja w logistyce 
 • Rachunkowość w transporcie / Controlling w logistyce 
 • Bezpieczeństwo w transporcie / Logistyka sytuacji kryzysowych
 • Komunikacja biznesowa w logistyce 
 • Informatyzacja procesów dystrybucji 
 • Opakowania w logistyce 
 • Usługi logistyczne dla e-biznesu 
 • Strategie logistyczne 
 • Technologie usług magazynowych 
 • Organizacja i funkcjonowanie centrów logistycznych 
 • Logistyka on-line
 • Transport w systemach logistycznych 
 • Międzynarodowy rynek usług logistycznych 
 • Prawo transportowe
 • Telematyka w transporcie 
 • Transport ładunków 
 • Spedycja i procedury celne 
 • Logistyka miejska 
 • Ubezpieczenia w transporcie 
 • Zintegrowane planowanie w łańcuchach dostaw 
 • Nowe modele komunikacji w logistyce 
 • Cyfryzacja w logistyce 
 • Przedsiębiorczość w działalności logistycznej 
 • Systemy baz danych w logistyce 
 • Informatyka stosowana 
 • Systemy transakcyjne w logistyce 
 • Bezpieczeństwo informacji w logistyce
 • Zintegrowane zarządzanie w produkcji 
 • Technologie utrzymania ruchu 
 • Lean manufacturing 
 • Systemy transportu wewnętrznego 
 • Systemy produkcyjne 
 • Rachunek kosztów działań 
 • Audyt w zarządzaniu jakością 
 • Zarządzanie jakością w oparciu o TQM w logistyce
Specjalności

Logistyka I stopnia SAN online - Specjalności

Studia na kierunku Logistyka I stopnia w SAN dają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy na temat procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centrów logistycznych. Program studiów kładzie szczególny nacisk na procesy wirtualizacji zarządzania logistycznego z wykorzystaniem Internetu oraz innowacyjnych rozwiązań ICT. Studenci kierunku Logistyka online w ramach studiów I stopnia mają do wyboru dobrze osadzone w potrzebach rynku pracy cztery specjalności.

Koordynator informacji logistycznej

Specjalność „Koordynator informacji logistycznej” skierowana jest do osób, które chcą nabyć wiedzę i doświadczenie praktyczne w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT w logistyce. Specjalność ta łączy dwie dynamicznie rozwijające się branże: logistyczną i informatyczną, a główny nacisk położony jest na kształtowanie umiejętności analizy potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw logistycznych i zaspokajania tych potrzeb rozwiązaniami bazującymi na najnowszych technologiach ICT. W ramach zajęć studenci poznają innowacyjne podejście do samego procesu wdrożenia bazujące na metodykach zwinnych.

Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych

Specjalność „Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych” przygotowuje przyszłych specjalistów odpowiedzialnych za koordynację i uprawnienia operacyjnego zarządzania logistycznego w obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa przemysłowego. Jest to wyzwanie dla specjalisty ds. jakości, który posiada wiedzę obejmującą znajomość systemów zarządzania jakością, narzędzi jakości, systemów produkcyjnych i transportu wewnętrznego, czy też audytowania i rachunku kosztów działań logistycznych. Połączenie wiedzy z obszarów logistyki i jakości pozwala na elastyczne dostosowanie się do wymagań klientów, zrozumienie problemów, które wymagają rozwiązania przez logistyków i pracowników działów jakości. Specjalność ta uwzględnia potrzeby współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych kształcąc specjalistów posiadających umiejętność zarządzania w oparciu o filozofię TQM (total quality management), zakładającej podnoszenie jakości działania kompleksowego przedsiębiorstwa.

Transport - spedycja - logistyka

Kształcenie w ramach specjalności „Transport – spedycja – logistyka” oferuje przyszłym absolwentom wiedzę zorientowaną na pracę zawodową w firmach świadczące usługi transportowe. Celem specjalności jest wykształcenie kompetentnej kadry spedytorów, organizujących terminowy przewóz towarów. Absolwent pozyskuje wiedzę w zakresie międzynarodowego rynku usług logistycznych, prawa transportowego, logistyki miejskiej oraz ubezpieczeń w transporcie. Absolwent specjalności jest przygotowany do m.in.: planowania i organizowania transportu ładunków, zastosowania technologii informatycznych, telekomunikacyjnych i pomiarowych zarządzania transportem, przygotowywania odprawy celnej towarów oraz prowadzenia nadzoru nad realizowanymi zleceniami. Program studiów przygotowuje do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika (egzamin zewnętrzny).

Logistyka handlu i dystrybucji

W ramach specjalności „Logistyka handlu i dystrybucji” studenci zdobywają wiedzę i umiejętności zarządzania logistyką w sieciach dystrybucyjnych, które szczególnie szybko rozwijają się na terenie naszego kraju. Student tej specjalności ma możliwość pogłębić wiedzę z zakresu wykorzystywania informatyki w procesach dystrybucyjnych i handlowych, technologii magazynowych oraz zagadnień związanych z rolą opakowań w systemach logistycznych. Absolwent tej specjalności zna strategie logistyczne występujące w handlu oraz zasady funkcjonowania centrów logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem firm działających w strategii omnichannel (tradycyjne kanały sprzedaży połączone z handlem internetowym), jak również firm działających tylko w Internecie. Istotnym elementem tej specjalności jest również pokazanie oddziaływania procesów komunikacji na prawidłowość funkcjonowania łańcuchów logistycznych

Wykładowcy

Opiekun kierunku Logistyka SAN online

dr Michał Tumielewicz
dr Michał Tumielewicz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, wieloletni pracownik administracji państwowej, zastępca komendanta Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych, czynny praktyk w sferze logistyki, autor licznych publikacji w dziedzinie administracji publicznej i bezpieczeństwa, praktyk w zakresie infrastruktury krytycznej państwa, ekonomii instytucjonalnej oraz sprawności podmiotów publicznych.

Logistyka SAN online - Wykładowcy

dr Anita Fajczak-Kowalska
dr inż. Danuta Janczewska
dr Grzegorz Mazurkiewicz
mgr Milena Dembska-Iwanicka
Kariera

Logistyka SAN online – praca

Absolwenci Logistyki online będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze menedżera oraz specjalisty ds. zarządzania logistycznego w firmach zajmujących się: transportem, spedycją, organizacją wewnętrznych i zewnętrznych przepływów materiałów, ludzi i informacji, funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

Po ukończeniu studiów na kierunku Logistyka I stopnia w Społecznej Akademii Nauk możesz podjąć pracę:

w przedsiębiorstwach zajmujących się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem
w firmach spedycyjnych przy: controllingu, harmonogramowaniu, rozliczeniach, planowaniu przepływów
jako menedżer organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych
jako menedżer odpowiedzialny za balansowanie zdolności produkcyjnych
jako specjalista ds. jakości, standaryzacji i kontroli procesów
jako pracownik służb utrzymania ruchu lotniczego
jako kierownik centrum magazynowania i dystrybucji
jako pracownik jednostek doradczych i innych organizacji, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna i informatyczna
jako specjalista ds. handlu elektronicznego
jako doradca biznesowy w zakresie logistyki

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Logistyka można kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie, na specjalności Logistyka w Zarządzaniu.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Logistyka online?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę naszych innych kierunków online w Społecznej Akademii Nauk

Administracja
Administracja
Pedagogika
Pedagogika
Zarządzanie
Zarządzanie