Rachunkowość i zarządzanie finansami
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 lata

Typ:
II stopnia

Forma:
on-line

Tytuł na dyplomie:
Magister

Profil:
ogólnoakademicki

Kontynuowanie:
dostępne studnia doktoranckie

Kierunek studiów on-line II stopnia Rachunkowość i zarządzanie finansami jest NOWOŚCIĄ w ofercie Uczelni. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu kontynowania nauki w obszarze zarządzania, jednak z wyraźną orientacją na przedmioty dotyczące rachunkowości i finansów. Rachunkowość to współczesny język biznesu, którym porozumiewają się zarządzający przedsiębiorstwami. Dziś to właśnie finansiści i osoby znające zagadnienia związane z rachunkowością finansową, zarządczą i podatkową stają się  liderami biznesu. To oni są poszukiwani na rynku pracy. 

 

Na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami na studiach on-line II stopnia w Społecznej Akademii Nauk zdobędziesz wiedzę z obszaru zaawansowanej rachunkowości finansowej, podatków i ich optymalizacji, operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami korporacji, zaawansowanej analizy finansowej – przedmiotów, które pozwolą Ci na bardziej skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem i odniesienie sukcesu w świecie biznesu, w którym znajomość zagadnień rachunkowości i finansów jest kluczowa. 

Absolwenci kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami studiów II stopnia mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej, samorządach, jak i różnego rodzaju instytucjach finansowych na stanowiskach, dla których wymagana jest specjalistyczna wiedza w zakresie finansów. Absolwenci kierunku będą przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości, w tym rachunkowości zarządczej lub wykonywania zawodu biegłego rewidenta, lub doradcy finansowego (po spełnieniu innych, branżowych wymogów). Absolwenci tego kierunku mogą również stać się inicjatorami własnej działalności biznesowej, wykorzystać zdobytą wiedzę jako właściciele firm, jak też jako prezesi lub członkowie zarządów, czy rad nadzorczych. 

Zobacz jak wyglądają studia on-line

Dlaczego warto studiować Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Duża ilość zajęć praktycznych - pierwsze doświadczenie zawodowe
Duża ilość zajęć praktycznych - pierwsze doświadczenie zawodowe
Wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców
Wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców
Program studiów dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy
Program studiów dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy
Praktyczne podejście do nauki
Praktyczne podejście do nauki
Elastyczny program studiów pozwalający na łączenie studiów z pracą
Elastyczny program studiów pozwalający na łączenie studiów z pracą
Zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Opłaty

Rachunkowość i zarządzanie finansami SAN on-line - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

420 zł  320 zł*

II ROK10600 zł  500 zł*

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2100 zł  1600 zł**

2940 zł  2240 zł**

II ROK3000 zł  2500 zł**3000 zł  2500 zł**

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK5040 zł  3840 zł**
II ROK6000 zł  5000 zł**

Najniższa cena sprzed 30 dni: 320 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców w wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Zniżka na czesne
Zniżka na czesnestudiuj od 300 zł/mies.
i zyskaj nawet do 3000 zł zniżki
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
SZCZEGÓŁY
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia on-line w Społecznej Akademii Nauk

Rachunkowość i zarządzanie finansami to kierunek, który pozwoli studentom rozumieć rachunkową i finansową specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw, by na tej bazie podejmować właściwe decyzje i zarządzać instytucjami, korporacjami w otaczającym nas świecie społeczno-gospodarczym. Oferowany program umożliwia nabycie specjalistycznych kwalifikacji i poznanie reguł wpływających na podejmowanie kluczowych i strategicznych decyzji biznesowych, bazujących na rachunkowości i finansach. 

Program studiów został opracowany tak, żeby studenci mieli jak największą możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu proponowanych modułów specjalnościowych, które już od pierwszego semestru ukierunkowują całą ścieżkę kształcenia.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Zaawansowana rachunkowość finansowa i MSR/MSSF
 • Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza 
 • Strategiczne decyzje finansowe
 • Rynek kapitałowy – symulacyjna gra giełdowa
 • Instytucje finansów publicznych
 • Zaawansowane zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Rachunkowość podatkowa i międzynarodowe prawo podatkowe
 • Zaawansowana analiza finansowa 
 • Komputerowe systemy wspomagania rachunkowości i analizy finansowej, SAP, baza Refinitiv Eikon. 
 • Zielone finanse i odpowiedzialne inwestowanie
 • Optymalizacja podatkowa – zajęcia komputerowe
 • Finansowe i niefinansowe raportowanie przedsiębiorstw
 • Audyt i rewizja finansowa
 • Nowoczesne rachunki kosztów
 • Controlling strategiczny i strategiczna rachunkowość zarządcza
 • Budżetowanie i rachunek kosztów standardowych
 • Opłacalność projektów inwestycyjnych – zajęcia komputerowe
 • Audyt wewnętrzny
 • Zintegrowane zarządzanie ryzykiem – ERM
 • Wycena przedsiębiorstw i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa
 • Fuzje oraz przejęcia
 • Pozyskiwanie kapitału
 • Accounting and finance in decision processes
 • Performance measurement
 • Competitive advantage in business 
 • Success in business
 • Elementy metodyki badawczej 
 • Metody i narzędzia pracy badawczej
 • Etyka w finansach i rachunkowości
 • Prawo autorskie 
 • Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej
 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Współczesne problemy makroekonomiczne
 • Prawo spółek i ład korporacyjny
 • Wprowadzenie do analiz finansowych przy zastosowaniu SPSS Statistica
Specjalności

Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia SAN on-line - specjalności

Chcesz się rozwijać naukowo? Na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami w SAN masz ku temu pełne możliwości. Możesz uczestniczyć w grupowych i indywidualnych projektach badawczych, mających na celu rozwiązywanie wybranych finansowych i rachunkowych problemów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz organizacji publicznych. 

Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ta specjalność ukierunkowana jest na wykorzystanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z rachunkowości do szeroko rozumianego zarządzania w przedsiębiorstwie. Program specjalności ma na celu wykształcenie absolwenta posiadającego  wiedzę, umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji w zakresie raportowania finansowego i niefinansowego, optymalizacji podatkowej, wykorzystania w praktyce nowoczesnych rachunków kosztów, budżetowania i analizy odchyleń, controllingu strategicznego oraz strategicznej rachunkowości zarządczej. Student zostanie również zaznajomiony z zagadnieniami dotyczącymi audytu i rewizji finansowej. 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Specjalność ta przeznaczona jest dla osób, które chcą zrozumieć konsekwencje finansowe podejmowanych decyzji biznesowych oraz zdobyć umiejętności z zakresu zarządzania finansami, niezbędne w pracy menedżera lub przedsiębiorcy. Program specjalności składa się z zajęć, które umożliwiają zdobycie wiedzy, praktycznych umiejętności oraz kompetencji z zakresu wykorzystania narzędzi audytu wewnętrznego, metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, wyceny przedsiębiorstw oraz sposobów pozyskiwania kapitału do podejmowania decyzji biznesowych, a także do budowania strategii podnoszenia wartości przedsiębiorstwa. Uczestnicy tej specjalności będą mieli możliwość poznać również zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem finansowym oraz fuzjami i przejęciami, czyli tematyką bardzo istotną w praktyce biznesowej w dzisiejszych czasach, gdy firmy prowadzą działalność na globalnym i dynamicznie zmieniającym się rynku. 

Wykładowcy

Opiekunowie kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami SAN on-line

dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN
dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN

Wykładowca na polskich i zagranicznych uczelniach. Zajmuje się prowadzeniem nie tylko wykładów i ćwiczeń, ale także warsztatów - workshopów. Jest autorką wielu publikacji naukowych, konsultantką w zakresie rachunkowości, raportowania niefinansowego, analizy kosztów, podejmowania decyzji zarządczych. Redaktor czasopisma Journal of Intercultural Management. 

Dyrektor Instytutu Finansów, Prorektor ds. międzynarodowych

Wykładowcy kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami SAN on-line

dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN
dr Iwona Gawryś, prof. SAN - Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości
dr Paweł Trippner, prof. SAN
dr Małgorzata Olszewska
dr Małgorzata Domańska
dr Łukasz Prysiński, prof. SAN
dr Mariusz Nyk
dr Rafał Jóźwicki
dr Teresa Mikulska
mgr Agata Packa
mgr Andrzej Stolarski
mgr Leszek Sobota
mgr Ksawery Karliński
Kariera

Rachunkowość i zarządzanie finansami SAN on-line – praca

Na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami na studiach II stopnia on-line w Społecznej Akademii Nauk zdobędziesz wiedzę z obszaru zaawansowanej rachunkowości finansowej, podatków i ich optymalizacji, operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami korporacji, zaawansowanej analizy finansowej – przedmiotów, które pozwolą Ci na bardziej skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem i odniesienie sukcesu w świecie biznesu, w którym znajomość zagadnień rachunkowości i finansów jest kluczowa. 

Firmach handlowych i usługowych
Bankach
Zakładach ubezpieczeń
Instytucjach finansowych
Jednostkach administracji rządowej i samorządowej
Biurach rachunkowych
Urzędach skarbowych
Firmach doradczych
Firmach audytorskich
Biurach maklerskich
Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Rachunkowość i zarządzanie finansami?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk on-line

Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Logistyka
Pedagogika
Pedagogika