BIZNES I ZARZĄDZANIE - nauczanie przedmiotu w szkole - studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 semestry

Forma:
niestacjonarne

Zjazdy:
średnio co 2 tygodnie

Liczba godzin dydaktycznych:
410 (w tym 60 godz. praktyk)

Studia podyplomowe kwalifikacyjne adresowane są do osób z uprawnieniami nauczycielskimi, dla absolwentów studiów wyższych na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu biznes i zarządzanie.

Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymają uprawnienia w postaci formalnych kwalifikacji do kształcenia (prowadzenia zajęć) z biznesu i zarządzania w szkole ponadpodstawowej oraz innych, pokrewnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości w szkole ponadpodstawowej.

Przedmiot „Biznes i Zarządzanie” od września 2023 roku będzie realizowany w szkołach ponadpodstawowych. Aktualnie nauczyciele prowadzący przedmiot „Podstawy przedsiębiorczości” nie posiadają właściwych uprawnień do prowadzenia ww przedmiotu bez odpowiednich kwalifikacji. Kierunek „Biznes i zarządzanie” jest odpowiedzią na rynkowe zapotrzebowanie w tym obszarze. Jego celem jest poszerzenie wiedzy w zakresie ogólnie pojętego biznesu, otoczenia organizacyjnego oraz kształtowania postaw przywódczych w kontekście dynamiki zmian technologiczno – ekonomiczno – społecznych. Zmieniający się świat i oczekiwania społeczne wobec wszechobecnego biznesu, wymagają nowych postaw i zachowań organizacyjnych, które będą przyczyniały się do szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju. Koncepcja „Life long learningu” w kontekście zarządzania i biznesu wydaje się dzisiaj podstawową kompetencją, pozwalającą kształtować przyszłe pokolenia.

 

1. Kwalifikacje do prowadzenia nowego przedmiotu Biznes i zarządzanie w szkołach ponadpodstawowych

2. Poszerzenie wiedzy w zakresie nowych trendów w obszarach biznesu i zarządzania

3. Kontakt ze specjalistami w zakresie zarządzania

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Biznes i zarządzanie - nauczanie przedmiotu w szkole - studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli

dr Paweł Kuźbik

Od 2005 roku wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Autor i współautor wielu publikacji naukowych. Współzałożyciel i były prezes Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania. Trener biznesu współpracujący z firmami z różnych branż. Od 2017 roku członek międzyuczelnianego projektu badawczego w projekcie “CSR klubów sportowych w Polsce.” Od 2012 r. członek Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. 

mgr Wiktoria Kaleta

Absolwentka kierunku ZZL - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, mediator, nauczyciel. Angażuje ludzi, aby patrzyli na zarządzanie zespołem z pozycji partnerstwa jednocześnie motywując do kreatywnego działania. Rozszerza dziedzinę zarządzania o pr, social media i aktywne promowanie firmy. Ze względu na to, że dzisiejszy dyrektor/kierownik/szef powinien aktywnie promować firmę we współczesnych mediach. Doświadczenie w pracy nauczyciela wykorzystuje, aby słuchacze mogli zapoznać się z kierunkiem od strony praktycznej.

Wykładowcy studiów podyplomowych Biznes i zarządzanie - nauczanie przedmiotu w szkole - studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli

dr hab. Beata Glinkowska (Prof. UŁ)
dr hab. Edyta Gwarda Gruszczyńska (Prof. UŁ)
dr hab. Izabela Bednarska - Wnuk
dr Mariusz Woźniakowski
dr Anna Wronka
Program i realizacja

Wymagane od kandydata ukończenie minimum I stopnia studiów. Dodatkowe wymagania: przygotowanie pedagogiczne (studia dla osób posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne).

Program studiów podyplomowych na kierunku Biznes i zarządzanie - nauczanie przedmiotu w szkole - studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli w SAN

 Program studiów realizowany jest w następujący sposób:

1. Semestr – 120 godzin
2. Semestr – 120 godzin
3. Semestr – 110 godzin 
+ 60 godzin praktyk – realizowane we własnym zakresie przez słuchacza po zatwierdzeniu placówki przez opiekuna

Praktyki są realizowane przez słuchaczy we własnym zakresie. Należy uzyskać zgodę opiekuna na realizację ich w danej placówce. Praktyki związane są z prowadzeniem dzienniczka praktyk - dokument jest wydawany elektronicznie w trakcie trzeciego semestru.

Zasady naboru

Wymagane od kandydata ukończenie minimum I stopnia studiów.

Dodatkowe wymagania: przygotowanie pedagogiczne (studia dla osób posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne).

Elektroniczne składanie dokumentów

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 666 347 889, 42 664 66 99)

 

Wymagane dokumenty:

  • skan dyplomu ukończenia studiów,
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
  • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm),
  • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Składanie dokumentów w Dziale Studiów Podyplomowych

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie termin i godzinę wizyty (+48 666 347 889)

 

Wymagane dokumenty:

  • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
  • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
  • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
  • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Opłaty

Opłaty za studia podyplomowe:

Wpisowe100 zł
Cena za studia - opłata jednorazowa4700 zł
Cena za studia - opłata ratalna - 2 raty2 x 2500 zł
Cena za studia - opłata ratalna - 8 rat8 x 650 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 360 zł/ mies.

Opłat za czesne należy dokonywać w terminie zawartym w umowie.

Dane do przelewu:

Społeczna Akademia Nauk,

ul. Sienkiewicza 9,

90-113 Łódź

nr konta: (PKO BP SA I Oddział w Łodzi) 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001

TYTUŁ: imię i nazwisko słuchacza, czesne – studia podyplomowe - wpisać nazwę kierunku

Promocje
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
600 ZŁ ZNIŻKI DLAABSOLWENTA, SŁUCHACZA LUB STUDENTA SAN
600 ZŁ ZNIŻKI DLA
ABSOLWENTA, SŁUCHACZA
LUB STUDENTA SAN
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz:

+48 666 347 889, +48 42 664 66 99

podyplomowe@san.edu.pl 

Skorzystaj z naszej oferty

Umów się na wizytę w Dziale Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,
Dział Studiów Podyplomowych przyjmuje Interesantów

po  uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty telefonicznie

 

+48 666 347 889 ,   +48 42 664 66 99

 

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9, pok. 19
 (parter, na końcu korytarza)

 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - Czwartek 9-17
Piątek 8-16
(przed przybyciem należy umówić wizytę telefonicznie)