Kadry i płace
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 semestry

Forma:
niestacjonarne

Zjazdy:
średnio co 2 tygodnie

Liczba godzin dydaktycznych:
180

Adresatami studiów są osoby planujące pracować w działach kadrowo-płacowych, a także pracownicy takich działów jak: Zarządzanie Kadrami i HR, którzy chcieliby poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę dotyczącą tego obszaru.

Absolwent jest przygotowany do pełnienia samodzielnych funkcji kadrowych, płacowych, kadrowo-płacowych.

Program studiów podyplomowych na kierunku Kadry i płace obejmuje wiadomości niezbędne do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Dlatego też naszym zamierzeniem jest przekazanie słuchaczom zarówno specjalistycznej wiedzy, jak i praktycznych umiejętności z zakresu wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prawa pracy, dokumentacji kadrowej, rozliczeń i dokumentacji podatkowej oraz ZUS.

 

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z tematyką z zakresu prawa podatkowego oraz przepisami kadrowo-płacowymi;
nabycie wiedzy dotyczącej problematyki rozliczania czasu pracy, a także naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych;
nabycie praktycznych umiejętności obsługi systemu informatycznego dotyczącego rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń z tytułu różnych stosunków pracy oraz rozliczeń prowadzonych z ZUS.

 

Warto zrobić te studia m.in. ze względu na:
1. Zdobycie profesjonalnych i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia kadr i płac.
2. Możliwość otworzenia własnej firmy i świadczenia usług w zakresie kadr i płac.
3. Ciągły popyt na rynku na usługi w tym zakresie.

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Kadry i płace

dr Izabela Witczak

Moim przedmiotem zainteresowań naukowo-badawczych jest obszar finansów i rachunkowości. Charakter dorobku naukowego, którego wyrazem są publikacje, wystąpienia na konferencjach naukowych odpowiada efektom kształcenia prowadzonych zajęć dydaktycznych. Moim głównym obszarem badawczym jest problematyka znaczenia rachunkowości w kreowaniu wartości firmy.

Wykładowcy studiów podyplomowych Kadry i płace

dr hab. Dominika Bąk-Grabowska
dr Tomasz Kozłowski
dr Natalia Bielińska
dr Michał Poszwa
mec. Agata Denisow
mgr Ewa Świderska
mgr Sylwia Gruszka
Program i realizacja

Formy prowadzenia zajęć:

 • wykłady,
 • konwersatoria,
 • laboratoria z wykorzystaniem programów komputerowych.

Zarówno wykłady, jak i konwersatoria mają na celu przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami.

 

Warunki ukończenia studiów:

 • udział w zajęciach,
 • egzaminy i zaliczenia z wybranych przedmiotów.

Program studiów podyplomowych na kierunku Kadry i płace w SAN

 Program studiów realizowany jest w oparciu o następujące bloki kształcenia:

 • Podstawy zatrudnienia - 4 godz.
 • Prawa i obowiązki stron stosunku pracy - 8 godz.
 • Zmiana warunków pracy i płacy -8 godz.
 • Ustanie stosunku pracy - 8 godz.
 • Ochrona danych osobowych kandydata do pracy i pracownika – 6 godz.
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy - 6 godz.
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej - 6 godz.
 • Funkcja personalna jako system – 6 godz. 
 • Materialne i pozamaterialne narzędzia motywowania pracowników - 8 godz.
 • Zwolnienia grupowe - 4 godz.
 • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy - 6 godz.
 • Wynagrodzenie ze stosunku pracy (zasady jego ustalenia, czas pracy i jego ewidencja, praca w godzinach nadliczbowych) -14 godz.
 •  
 • Rozliczenie i dokumentacja wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych - 8 godz.
 • Pozapłacowe świadczenia pracownicze (podróże służbowe, ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, ZFŚS, świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, pozostałe świadczenia pracownicze) -18 godz.
 • Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy (urlop wypoczynkowy, inne dni wolne od pracy, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy) -12 godz.
 • Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom - 8 godz.
 • Pracodawca jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy - 10 godz.
 • Program kadrowo-płacowy /zajęcia na komputerze/ - 20 godz.
 • Płatnik ZUS – zajęcia na komputerze - 20 godz.
Zasady naboru

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów: minimum I stopnia.

Elektroniczne składanie dokumentów

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 666 347 889, 42 664 66 99)

 

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm),
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Składanie dokumentów w Dziale studiów podyplomowych

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie termin i godzinę wizyty (+48 666 347 889)

 

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Opłaty

Opłat za czesne należy dokonywać w terminie zawartym w umowie.

Dane do przelewu:

Społeczna Akademia Nauk,

ul. Sienkiewicza 9,

90-113 Łódź

nr konta: (PKO BP SA I Oddział w Łodzi) 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001

TYTUŁ: imię i nazwisko słuchacza, czesne – studia podyplomowe - wpisać nazwę kierunku

Promocje
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
600 ZŁ ZNIŻKI DLAABSOLWENTA, SŁUCHACZA LUB STUDENTA SAN
600 ZŁ ZNIŻKI DLA
ABSOLWENTA, SŁUCHACZA
LUB STUDENTA SAN
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz:

+48 666 347 889, +48 42 664 66 99

podyplomowe@san.edu.pl 

Skorzystaj z naszej oferty

Umów się na wizytę w Dziale Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,
Dział Studiów Podyplomowych przyjmuje Interesantów

po  uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty telefonicznie

 

+48 666 347 889 ,   +48 42 664 66 99

 

90-113 Łódź, ul. Kilińskiego 98
 (parter za recepcją)

 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - Czwartek 9-17
Piątek 8-16
(przed przybyciem należy umówić wizytę telefonicznie)