Logistyka w bezpieczeństwie państwa
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 semestry

Forma:
niestacjonarne

Zjazdy:
średnio co 2 tygodnie

Liczba godzin dydaktycznych:
180

Studia podyplomowe przeznaczone są dla mundurowych oraz cywilnych pracowników służb, pracujących w pionach i komórkach logistycznych opowiadających za zaopatrzenie, magazynowanie i dystrybucję dóbr istotnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania podmiotów związanych z bezpieczeństwem państwa. 

Studia są także ofertą dla pracowników komórek logistycznych, którzy  swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełnić o aktualną wiedzę o rozwoju logistyki oraz osób, które chcą podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką. Adresatami studiów mogą być także przedstawiciele kadry, osoby zainteresowane samodoskonalenie i podnoszeniem własnych kwalifikacji.

Studia podyplomowe Logistyka w bezpieczeństwie państwa stanowią przygotowanie do realizowania zadań w komórkach logistycznych Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej oraz innych instytucjach prowadzących działalność w obszarach zabezpieczenia logistycznego materiałowego, technicznego, remontowego oraz inwestycyjnego w ramach postępowań administracyjnych.
Podstawowym celem jest przygotowanie słuchaczy do objęcia stanowisk logistycznych w strukturach wojskowych oraz cywilnych instytucjach logistycznych związanych z bezpieczeństwem państwa, a także w innych, pokrewnych instytucjach służb mundurowych.

 

Główny nacisk skierowany jest na znajomość procedur w zakresie umiejętności organizacji i realizacji logistyki wojskowej w okresie pokoju i wojny oraz logistyki humanitarnej realizowanej przez Siły Zbrojne w sytuacjach różnych zagrożeń, takich jak: pożary, powodzie, wypadki, katastrofy drogowe itp.
Ponadto, dla zapewnienia wysokiej efektywności kształcenia, w wyniku upraktycznienia zajęć, słuchacze zdobędą niezbędne umiejętności praktyczne w zakresie kierowania procesami logistycznymi.
Interesujące analizy przypadków, dyskusje i przykłady praktyczne.
Bezcenne relacje z innymi słuchaczami stymulujące dalszy rozwój zawodowy.
Merytoryczny program – łączący wiedzę teoretyczną z doświadczeniami praktycznymi.
Praktyczne umiejętności – rozwój wiedzy merytorycznej, kompetencji przywódczych.
Renomowana kadra – najlepsi wykładowcy – eksperci w obszarach swoich kompetencji

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Logistyka w bezpieczeństwie państwa

dr Michał Tumielewicz

- doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu,
- absolwent Wydziału Logistyki WSO w Poznaniu,
- absolwent wielu kursów i szkoleń w zakresie logistyki wojskowej,
- posiada doświadczenie w służbie wojskowej na stanowiskach związanych z logistyką 

Program i realizacja

Zajęcia prowadzone są za pomocą wykładu oraz ćwiczeń w trybie hybrydowym. Ważnym elementem zajęć jest prezentacja przykładów przez prowadzących oraz wzajemna wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów.
Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego.

Program studiów podyplomowych na kierunku Logistyka w bezpieczeństwie państwa w SAN

 Program studiów realizowany jest w oparciu o następujące bloki kształcenia:

 • Wstęp do logistyki 
 • Infrastruktura logistyczna
 • Logistyczna infrastruktura krytyczna
 • Systemy logistyczne w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa.
 • System logistyczny Sił Zbrojnych RP
 • Podsystem zaopatrywania w Siłach Zbrojnych RP
 • Podsystem techniczny w Siłach Zbrojnych RP
 • Transport wojskowy
 • Zabezpieczenie medyczne
  • Logistyczne regulacje prawne wojsk własnych i sojuszniczych, CIMIC i HNS
 • Logistyka Polskich Kontyngentów Wojskowych
 • Logistyka humanitarna
 • Logistyka w działaniach antykryzysowych
 • Zabezpieczenie logistyczne działań policji
 • Zabezpieczenie logistyczne działań Straży Pożarnej
 • Logistyka imprez masowych
 • Zamówienia publiczne
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca dyplomowa
 • Egzamin końcowy
Zasady naboru

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów: minimum I stopnia.

Elektroniczne składanie dokumentów

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 666 347 889, 42 664 66 99)

 

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm),
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Składanie dokumentów w Dziale studiów podyplomowych

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie termin i godzinę wizyty (+48 666 347 889; +48 42 664 66 99)

 

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Opłaty

Opłat za czesne należy dokonywać w terminie zawartym w umowie.

Dane do przelewu:

Społeczna Akademia Nauk,

ul. Sienkiewicza 9,

90-113 Łódź

nr konta: (PKO BP SA I Oddział w Łodzi) 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001

TYTUŁ: imię i nazwisko słuchacza, czesne – studia podyplomowe - wpisać nazwę kierunku

Promocje
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
600 ZŁ ZNIŻKI DLAABSOLWENTA, SŁUCHACZA LUB STUDENTA SAN
600 ZŁ ZNIŻKI DLA
ABSOLWENTA, SŁUCHACZA
LUB STUDENTA SAN
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz:

+48 666 347 889, +48 42 664 66 99

podyplomowe@san.edu.pl 

Skorzystaj z naszej oferty

Umów się na wizytę w Dziale Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,
Dział Studiów Podyplomowych przyjmuje Interesantów

po  uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty telefonicznie

 

+48 666 347 889 ,   +48 42 664 66 99

 

90-113 Łódź, ul. Kilińskiego 98
 (parter za recepcją)

 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - Czwartek 9-17
Piątek 8-16
(przed przybyciem należy umówić wizytę telefonicznie)