Menadżer centrum logistycznego
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 semestry

Forma:
niestacjonarne

Zjazdy:
średnio co 2 tygodnie

Liczba godzin dydaktycznych:
180 (w tym seminarium/projekt)

Studia Podyplomowe Menadżer Centrum Logistycznego adresowane są do praktyków gospodarczych pragnących poznać i pogłębić wiedzę oraz umiejętności menadżerskie z zakresu zarządzania logistyką, łańcuchami dostaw i centrami logistycznymi a także umiejętności tzw. miękkie. 

W szczególności zapraszamy:

 • menedżerów zainteresowanych doskonaleniem umiejętności zarządzania logistyką w obszarze magazynowania,
 • zarządzających z firm logistycznych, spedytorskich, transportowych, składowych i kurierskich,
 • zarządzających pragnących rozszerzyć swą wiedzę z dziedziny logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw,
 • koordynatorów, analityków i specjalistów w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

Studia podyplomowe Menadżer centrum logistycznego rozwijają kompetencje menedżerskie w zarządzaniu logistyką i łańcuchami dostaw oraz magazynem i centrum logistycznym.

Merytoryczny program – łączący światową wiedzę teoretyczną z doświadczeniami praktycznymi.

Praktyczne umiejętności – rozwój wiedzy merytorycznej, kompetencji przywódczych.

Renomowana kadra – najlepsi wykładowcy i menedżerowie – eksperci w obszarach swoich kompetencji

1. Merytoryczna wiedza kompleksowo obejmująca problematykę zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw oraz wiedza dotycząca magazynowania w konkurencyjnym otoczeniu gospodarczym.
2. Analiza zastosowania najnowszych rozwiązań technologicznych i menadżerskich stosowanych w zarządzaniu centrum logistycznym (dystrybucyjnym)
3. Interesujące analizy przypadków, dyskusje i przykłady praktyczne.
4. Bezcenne relacje z innymi słuchaczami stymulujące dalszy rozwój zawodowy,
5. Możliwość pracy w nowoczesnych centrach dystrybucyjnych rozwijających się bardzo dynamicznie na dzisiejszym rynku usług logistycznych.

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Menadżer centrum logistycznego

dr Michał Tumielewicz

- doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu,
- absolwent Wydziału Logistyki WSO w Poznaniu.

Program i realizacja

Zajęcia prowadzone są za pomocą wykładu oraz ćwiczeń w trybie hybrydowym. Ważnym elementem zajęć jest prezentacja przykładów przez prowadzących oraz wzajemna wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów.
Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego.

Program studiów podyplomowych na kierunku Menadżer centrum logistycznego w SAN

 Program studiów realizowany jest w oparciu o następujące bloki kształcenia:

Główne koncepcje Lean, 16 h
• Przepływy w procesach produkcyjnych i usługowych
• Straty jako podstawowa koncepcja Lean
• Dodawanie wartości 
• Cykl PDCA


Hoshin Kanri, 16 h
• Definiowanie misji, wizji i strategii
• Roczny cykl Hoshin
• Realizacja strategii za pomocą raportów A3


Rozwiązywanie problemów metodą 8D, 8 h
• Definiowanie problemu i działania natychmiastowe
• Analiza problemu za pomocą 5xdlaczego
• Działania korekcyjne i prewencyjne (CAPA)


Metoda 5S. Organizacja miejsca pracy, 8 h
• Strefowanie
• Wdrożenie kroków 5S
• Utrzymanie wyników


Przywództwo Lean, 8 h
• Rola i cele przywództwa Lean
• GEMBA
• Praca standardowa Lidera
• System Spotkań


Toyota Kata, 8 h
• Kata doskonalenia
• Kata coachingu
• Skuteczna perspektywa zarządzania

 

Praca standaryzowana, 16 h
• Zasady wdrażania pracy standaryzowanej
• Zasady dokumentowania pracy standaryzowanej
• Zasady szkolenia (instruowania) pracowników z użyciem metodologii TWI


Projekt I, 8 h
• Przygotowanie projektu kończącego I semestr

 

Zarządzanie zmianą, 8 h
• Konfrontacja ze zmianą
• Postawy i zachowania w procesie zmiany
• Fazy zmiany
• Praca z oporem

 

Agile w zarządzaniu procesami i projektami, 8 h
• Manifest Agile
• Metodologia Scrum
• Metodologia Kanban


SMED. Szybkie przezbrojenie maszyn, 8 h
• Kroki SMED i obserwacje procesu
• Czynności wewnętrzne
• Czynności zewnętrzne


Mapowanie strumienia wartości (VSM), 16 h
• Rodzina produktów i mapa stanu obecnego
• Mapa stanu przyszłego
• FIFO, Supermarket, Kanban i inne narzędzia doskonalenia przepływu


Mapowanie przepływu informacji, 8 h
• Mapy jednowymiarowe i wielowymiarowe
• Stan obecny vs. stan przyszły
• Prowadzenie warsztatu


Kaizen. Ciągłe doskonalenie procesów, 4 h
• Zasady systemu Kaizen
• System nagród
• Motywowanie pracowników do zgłaszania usprawnień


Facylitacja, 4 h
• Myślenie zbieżne i rozbieżne
• Problem, pytanie fokusowe i cel
• Zasady i założenia


Projekt II, 16 h
• Przygotowanie projektu kończącego II semestr

Zasady naboru

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów: minimum I stopnia.

Elektroniczne składanie dokumentów

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 666 347 889, 42 664 66 99)

 

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm),
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Składanie dokumentów w Dziale studiów podyplomowych

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie termin i godzinę wizyty (+48 666 347 889)

 

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Opłaty

Opłat za czesne należy dokonywać w terminie zawartym w umowie.

Dane do przelewu:

Społeczna Akademia Nauk,

ul. Sienkiewicza 9,

90-113 Łódź

nr konta: (PKO BP SA I Oddział w Łodzi) 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001

TYTUŁ: imię i nazwisko słuchacza, czesne – studia podyplomowe - wpisać nazwę kierunku

Promocje
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
600 ZŁ ZNIŻKI DLAABSOLWENTA, SŁUCHACZA LUB STUDENTA SAN
600 ZŁ ZNIŻKI DLA
ABSOLWENTA, SŁUCHACZA
LUB STUDENTA SAN
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz:

+48 666 347 889, +48 42 664 66 99

podyplomowe@san.edu.pl 

Skorzystaj z naszej oferty

Umów się na wizytę w Dziale Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,
Dział Studiów Podyplomowych przyjmuje Interesantów

po  uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty telefonicznie

 

+48 666 347 889 ,   +48 42 664 66 99

 

90-113 Łódź, ul. Kilińskiego 98
 (parter za recepcją)

 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - Czwartek 9-17
Piątek 8-16
(przed przybyciem należy umówić wizytę telefonicznie)