Menedżer ESG
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 semestry

Forma:
stacjonarne

Zjazdy:
średnio co 2 tygodnie

Liczba godzin dydaktycznych:
160 

Niniejsze studia skierowane są do osób, które chcą zdobyć wiedzę i kompetencje w zakresie potrzebnym do całorocznej obsługi aktywności przedsiębiorstwa w obszarach wyznaczonych akronimem ESG (environment / social / governance) a także w zakresie pozafinansowego raportowania ESG.

Program jest ułożony z myślą o osobach aspirujących do zrozumienia tematyki ESG jako działań biznesowych, które pozwolą przedsiębiorstwu na pełne korzystanie z zewnętrznego finansowania, wchodzenia w kooperacje i łańcuchy dostaw a także nieograniczonego komunikowania do interesariuszy. 

Absolwenci studiów podyplomowych kierunku ESG trafią na korzystną dla siebie sytuację głębokiej nierównowagi popytu i podaży specjalistów przygotowanych do obsługi działań ESG. W kolejnych latach, kiedy urośnie grupa firm z obowiązkiem  złożenia, razem z raportem finansowym, także raportu ESG, problem będzie jeszcze większy. 

Studia podyplomowe Menedżer ESG są dedykowane głównie  kadrze kierowniczej, członkom organów statutowych, dyrektorom spółek handlowych, samorządowcom oraz specjalistom, którzy aspirują do zajmowania stanowisk kierowniczych. Raporty pozafinansowe ESG, podobnie jak raporty finansowe podlegają nadzorowi i akceptacji zarządów spółek handlowych, dlatego ich przygotowanie powierzane jest specjalistycznej kadrze a akceptowanie odbywa się na najwyższym poziomie zarządczym. 

Menedżer ESG - studia podyplomowe - SAN

Cele kształcenia zakładają podjęcie następującej aktywności:
•    Prezentację koncepcji ESG ze wskazaniem możliwości praktycznej implementacji działań w ramach poszczególnych obszarów Środowiskowych, Socjalnych i Zarządczych,
•    Przedstawienie aktualnego stanu wiedzy o obowiązujących przepisach i możliwych interpretacjach w kontekście planowanych nowych regulacji UE,
•    Wskazanie mechanizmów tworzenia i przejmowania wartości w ramach działań ESG w konkurencyjnej gospodarce,
•    Przekazanie wzorów i sposobów dokumentacji oraz przygotowania Raportów ESG.

Aby wyróżnić studia Menedżer ESG w SAN proponujemy oparcie programu studiów na schemacie Audytu Rynkowego czyli skróconej analizy Due Diligence przedsiębiorstwa w kontekście ESG – daje nam to przewagę nad innymi uczelniami pod względem poziomu użyteczności naszego programu i możliwościach praktycznego umiejscowienia działań ESG w rynkowej aktywności przedsiębiorstwa. Główny ciężar merytorycznej zawartości programu edukacyjnego znajduje się w obszarze biznesowej i rynkowej interpretacji ESG, a nie w aspektach ideologicznych najczęściej podejmowanych w podobnych projektach edukacyjnych.

Dodatkowym atrybutem atrakcyjności studiów podyplomowych ESG w SAN jest duża ilość proponowanych wydarzeń komplementarnych np.:

 • spotkań z ekspertami z dużych firm międzynarodowych praktykujących ESG
 • wizyt w istotnych dla programu miejscach np. GPW
 • debat tematycznych
 • konferencji organizowanych przez partnerskie instytucje i stowarzyszenia.

 

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Menedżer ESG

Jest konsultantem w dziedzinie ESG oraz Zdrowotnej Odpowiedzialności Biznesu (ESHG). Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Marketingu Medycznego.

Kontakt:

tel: +48 501 017 292
mail: jk-z@post.pl

czytaj więcej

Opłaty

Opłaty za studia podyplomowe:

Cena za studia - opłata roczna - studenci i absolwenci SAN9 000 zł
Cena za studia - opłata roczna - dla pozostałych kandydatów10 000 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 9000 zł/ rok

Opłat za czesne należy dokonywać w terminie zawartym w umowie.

Dane do przelewu:

Społeczna Akademia Nauk,

ul. Sienkiewicza 9,

90-113 Łódź

nr konta: (PKO BP SA I Oddział w Łodzi) 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001

TYTUŁ: imię i nazwisko słuchacza, czesne – studia podyplomowe - wpisać nazwę kierunku

Program i realizacja

Aby uzyskać tytuł Menedżera ESG, należy przygotować pracę dyplomową w postaci briefu / szablonu Raportu ESG w wybranej branży oraz zdać egzamin (debata / obrona pracy dyplomowej). 

Program studiów podyplomowych na kierunku Menedżer ESG w SAN

Program studiów, w założeniu jest podzielony na 5 modułów łączących zagadnienia zarządzania     przedsiębiorstwem z tematyką ESG odpowiadającą poszczególnym obszarom kontrolnym. Przedstawione w Programie studiów zagadnienia obejmują te obszary aktywności przedsiębiorstwa, które łączą się z problematyką ESG i stanowią podstawę do możliwych działań i umieszczenia w corocznych Raportach ESG.  Zajęcia w ramach modułów mają na celu przedstawienie studentom regulacji ESG w kontekście aktywności przedsiębiorstwa jako całości.


 Program studiów realizowany jest w oparciu o następujące bloki kształcenia:

1. Definiowanie problematyki (40 godzin)

 • Definiowanie obszarów ESG
 • Otoczenie biznesowe ESG – uwarunkowania funkcjonowania

2. Przedsiębiorstwo wobec ESG (40 godzin)

 • Strategie ESG wobec strategii rynkowych przedsiębiorstw
 • ESG w praktyce przedsiębiorstw na przykładzie 4 branż

3. Organizacja i efektywność ESG (30 godzin)

 • Organizacja aktywności ESG w przedsiębiorstwie
 • Systemy ESG w przedsiębiorstwie
 • Efektywność ESG

4. Funkcje rynkowe ESG – Raport ESG (30 godzin)

 • Produkt i usługa w ESG – Raport i jego przygotowanie
 • Koszty przygotowania Raportu ESG
 • Miejsce dla działań ESG
 • Specjaliści ESG
 • Promocja ESG

5. Seminarium dyplomowe (20 godzin)

 • Spotkania i wizyty robocze / studyjne
 • Metodologia pracy dyplomowej
 • Egzamin – obrona pracy dyplomowej

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów: minimum I stopnia.

Elektroniczne składanie dokumentów

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

 

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm),
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Składanie dokumentów w Dziale Studiów Podyplomowych

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie termin i godzinę wizyty (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

 

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Zasady naboru

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów: minimum I stopnia.

Rekrutacja odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń, na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych. Kandydat może być zgłoszony w powiązaniu z instytucją lub przedsiębiorstwem na zasadach finansowania w formie stypendium. Nie są przewidziane egzaminy wstępne. Nie ma znaczenia ukończony przez kandydata kierunek  studiów. Oferta skierowana jest do wszystkich absolwentów studiów wyższych - licencjackich, inżynierskich, magisterskich.

Elektroniczne składanie dokumentów

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

 

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm),
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Składanie dokumentów w Dziale Studiów Podyplomowych

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie termin i godzinę wizyty (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

 

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Promocje
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
600 ZŁ ZNIŻKI DLAABSOLWENTA, SŁUCHACZA LUB STUDENTA SAN
600 ZŁ ZNIŻKI DLA
ABSOLWENTA, SŁUCHACZA
LUB STUDENTA SAN
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz:

+48 666 347 889, +48 42 664 66 99

podyplomowe@san.edu.pl 

Skorzystaj z naszej oferty

Umów się na wizytę w Dziale Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,
Dział Studiów Podyplomowych przyjmuje Interesantów

po  uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty telefonicznie

 

+48 666 347 889 ,   +48 42 664 66 99

 

90-113 Łódź, ul. Kilińskiego 98
 (parter za recepcją)

 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - Czwartek 9-17
Piątek 8-16
(przed przybyciem należy umówić wizytę telefonicznie)