Studia I stopnia

Studia licencjackie Świdnica

Uczelnia oferuje studia na kierunkach:

  • Pedagogika
  • Zarządzanie

Studia licencjackie w Świdnicy trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Kolejnym etapem rozwoju naukowego i zawodowego jest podjęcie nauki na poziomie studiów II stopnia.

Studia zaoczne Świdnica

Nauka na studiach niestacjonarnych w Świdnicy odbywa się w weekendy, umożliwiając studentom pracę na pełny etat. Osoby, które ukończyły studia na kierunku Pedagogika, mogą znaleźć zatrudnienie w szkołach, urzędach pracy oraz placówkach resocjalizacyjnych. 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych w Świdnicy na kierunku Zarządzaniepozwolą zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami oraz zasobami ludzkimi, a także przygotują absolwentów do pracy w obszarze startupów, projektów oraz e-commerce

Liczba miejsc na studiach zaocznych w Świdnicy wynosi 90.

Zarządzanie
Świdnica