Studia I stopnia

Studia licencjackie i inżynierskie Warszawa

Społeczna Akademia Nauk oferuje 3-letnie studia licencjackie w Warszawie I stopnia w obszarach kierunków artystycznych, biznesowych, humanistycznych, medycznych, a także społecznych i prawych. Dostępne są studia inżynierskie na kierunku Informatyka I stopnia, które trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Absolwenci studiów I stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia i zdobycia tytułu magistra.

Studia zaoczne Warszawa

Studenci studiów niestacjonarnych w Warszawie mają dowyboru kierunki studiów humanistycznych m.in. Bezpieczeństwo narodowe, Filologię czy Zarządzanie. Wśród kierunków technicznych uczelnia oferuje Informatykę, która umożliwia zdobycie kompetencji z zakresu projektowania i programowania systemów informatycznych. Studia zaoczne w Warszawie pozwalają na zdobycie wykształcenia wyższego bez konieczności rezygnacji z pracy zawodowej.

Administracja
Warszawa
Bezpieczeństwo narodowe
Warszawa
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Warszawa
Filologia
Warszawa
Finanse i rachunkowość
Warszawa
Grafika
Warszawa
Informatyka
Warszawa
Kosmetologia
Warszawa
Logistyka
Warszawa
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Warszawa
Pedagogika
Warszawa
Stosunki międzynarodowe
Warszawa
Turystyka i rekreacja
Warszawa
Zarządzanie
Warszawa