Zarządzanie
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 lata

Typ:
I stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Licencjat

Limit miejsc:
stacjonarne 20 osób, niestacjonarne 80 osób

Kontynuowanie:
dostępne studia II stopnia

Kierunek akredytowany przez CEEMAN IQA Accreditation

Kształcenie na kierunku Zarządzanie I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie dają studentowi możliwość zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych z zakresu nauk o zarządzaniu oraz dziedzin komplementarnych, np. ekonomia, prawo, finanse. Program studiów koncentruje się na diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów pojawiających się w działalności każdej organizacji, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym, a także skutecznej analizie przeobrażeń zachodzących w przedsiębiorstwach w wymiarze gospodarczym i psychospołecznym. Program studiów, bazujący na amerykańskich wzorcach nauczania, pozwala wykształcić dobrych menedżerów posiadających umiejętności kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii marketingowych oraz komunikacji zewnętrznej i wewnątrzorganizacyjnej.

Kierunek Zarządzanie obecny jest w ofercie Uczelni od samego jej powstania. Zdobyte przez lata doświadczenie z racji długiego okresu pracy z i nad kierunkiem, współpraca z licznymi praktykami oraz doskonałą kadrą akademicką stawia naszą Uczelnię w gronie najlepiej przygotowujących potencjalnych kandydatów do pracy.

 

Koncepcja kształcenia otwiera również studenta na dalszą edukację odpowiednio na studiach II stopnia oraz na studiach doktorskich, a także znajduje szeroką ofertę studiów podyplomowych oferowanych przez Filię Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

Dlaczego warto studiować Zarządzanie I stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Akredytacja Ceeman dla Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie filii SAN w Warszawie
Akredytacja Ceeman dla Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie filii SAN w Warszawie
Wykładowcy - praktycy z doświadczeniem w biznesie
Wykładowcy - praktycy z doświadczeniem w biznesie
Unikalna forma zajęć - warsztaty, case study, gry symulacyjne
Unikalna forma zajęć - warsztaty, case study, gry symulacyjne
Program symulacji biznesowych
Program symulacji biznesowych
Dużo specjalnych zniżek studenckich dla studentów SAN
Dużo specjalnych zniżek studenckich dla studentów SAN
Ciekawe, nowoczesne specjalności
Ciekawe, nowoczesne specjalności

Zarządzanie I stopnia w SAN Warszawa - opinie

“Ukończenie kierunku zarządzanie I stopnia w Społecznej Akademii Nauk otworzyło mi drogę do kariery. Uzyskany dyplom oraz zdobyta wiedza praktyczna pozwoliła mi znaleźć dobrze płatną pracę. Polecam studia w SAN!”

 

Konstancja Kamińska

 

Opłaty

Zarządzanie SAN Warszawa - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

590 zł 490 zł*

II ROK12710 zł 610 zł*
III ROK10800 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2950 zł 2450 zł**

4130 zł 3430 zł*

II ROK3550 zł 3050 zł*4970 zł 4270 zł*
III ROK4000 zł
4000 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK7080 zł 5880 zł*
II ROK8520 zł 7320 zł*
III ROK8000 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 490 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

580 zł 480 zł*

II ROK12660 zł 560 zł*
III ROK10715 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2900 zł 2400 zł*

4060 zł 3360 zł*

II ROK3300 zł 2800 zł*4620 zł 3920 zł*
III ROK3575 zł3575 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6960 zł 5760 zł*
II ROK7920 zł 6720 zł*
III ROK7150 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 480 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem zniżki na czesne

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Zniżka na czesne
Zniżka na czesnestudiuj od 300 zł/mies.
i zyskaj nawet do 3000 zł zniżki
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
SZCZEGÓŁY
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Zarządzanie I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Program studiów na kierunku Zarządzenie I stopnia w SAN w Warszawie przygotowywany jest zgodnie z najnowszymi trendami w zarządzaniu i bazuje m.in. na amerykańskich wzorcach nauczania. Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie warsztatów, laboratoriów i gier symulacyjnych. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Przedmioty ogólnouczelniane

 •  Język obcy – j.angielski, j.niemiecki
 •  Filozofia / Etyka
 •  Psychologia/ Socjologia
 •  Elementy prawa i ochrona własności intelektualnych
 •  Wiedza o kulturze/ Wiedza o sztuce
 •  Technologie informacyjne / Oprogramowanie użytkowe

Obszar kształcenia podstawowego i kierunkowego

 • Zarządzanie
 •  Ekonomia
 •  Marketing
 •  Finanse
 •  Rachunkowość
 •  Metody ilościowe w zarządzaniu
 •  Prawo w gospodarce
 •  Systemy informatyczne w zarządzaniu
 •  Współczesna logistyka
 •  Zrównoważony rozwój organizacji
 • Zachowania organizacyjne 
 • Systemy zarządzania jakością
 •  Badania marketingowe
 •  Zarządzanie zasobami ludzkimi
 •  Zintegrowana komunikacja marketingowa
 •  Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 •  Podstawy działalności biznesowej
 •  Proseminarium

Obszary zajęć do wyboru

 • Prognozowanie gospodarcze / Metody badań i analiz rynku
 • Controling w przedsiębiorstwie / Analiza finansowa
 • E-firma / Marketing w e-biznesie
 • Wprowadzenie do logistyki / Zarządzanie logistyczne
 • Wprowadzenie do zarządzania projektami / Wprowadzenie do projektowania procesów
 • Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw / Pozyskiwanie środków na inwestycje.

Obszary zajęć specjalistycznych (w zależności od wyboru specjalności)

Zarządzanie organizacją:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym,
 • Zarządzenia wizerunkiem przedsiębiorstwa,
 • Innowacje i przedsiębiorczość,
 • Organizacja i funkcjonowanie MŚP,
 • Rozwój przedsiębiorstw i procesy inwestowania,
 • Zarządzanie usługami i podmiotami publicznymi,
 • Wprowadzenie do prawa pracy,
 • Zarządzanie wiedzą i transfer technologii.

Zarządzanie zasobami ludzkimi:

 • Zarządzanie zespołem pracowniczym,
 • Zarządzanie rozwojem personelu,
 • Metody doboru personelu,
 • Employerbranding,
 • Zarządzanie kompetencjami,
 • Systemy motywowania w organizacjach,
 • Współczesne formy zatrudnienia,
 • Ocena pracy i zarządzanie wynikami.

Marketing:

 • Marketing poza biznesem,
 • Negocjacje biznesowe,
 • Nowe media w marketingu,
 • Zarządzanie sprzedażą,
 • Strategiczne planowanie w e-commerce,
 • Budowanie wizerunku organizacji,
 • Organizacja i funkcjonowanie MŚP,
 • Marketing międzynarodowy.

Rekrutacja na kierunek Zarządzanie I stopnia

Od kandydatów chcących podjąć studia I stopnia na kierunku „Zarządzanie” wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język nowożytny (poziom B1), matematyka. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Zarządzanie” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Specjalności

Zarządzanie I stopnia SAN Warszawa - specjalności

Zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to kierunek uniwersalny, ponieważ kształtuje umiejętności z zakresu wielu dziedzin, niezbędne w każdej aktywności ekonomicznej i biznesowej. Studenci mają możliwość współorganizować międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, a także spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki, a także brać udział w realizacji projektów badawczych. Studia kształcą menedżerów odznaczających się umiejętnościami kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii marketingowych oraz komunikacji wewnątrz-organizacyjnej i zewnętrznej.

Marketing

Marketing - studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę o rynku, zachowaniach konsumentów, strategiach oraz narzędziach marketingu i umiejętności skutecznego stosowania metod podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa w wirtualnym środowisku. Specjalność ta wpisuje się w potrzeby nowej gospodarki opartej na informacji i technologiach wymuszających szereg zmian w zakresie realizacji podstawowych działań przedsiębiorstw i odpowiada na potrzeby rynku pracy sygnalizujące zapotrzebowanie na kształcenie specjalistów o kompetencjach związanych z rozwojem e-gospodarki. Program specjalności uwzględnia koncepcję indywidualnego podejścia do klienta narzucającą konieczność budowania planów i strategii marketingowych dopasowanych do pojedynczych klientów, zarówno na rynku B2B, jak i na rynku B2C. W toku zajęciowym studenci kształcą umiejętności w zakresie określania potrzeb informacyjnych organizacji oraz wykorzystania zagregowanych informacji w procesach zarządczych, znajomość procesów, metod i technik w zakresie skutecznej komunikacji z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, sprawnego posługiwania się narzędziami operacyjnymi w obszarach: wsparcia sprzedaży, kreacji reklamy, efektywności public relations, analiz zachowań nabywców oraz wzmocnienia kreatywnego oraz zespołowego działania.

Zarządzanie organizacjami

Zarządzanie organizacją – studenci zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania podmiotami funkcjonującymi zarówno w sferze biznesowej jak publicznej bez względu na wielkość, rodzaj własności oraz formę organizacyjną. Celem specjalności jest przygotowanie specjalistów z zakresu funkcjonowania gospodarczych podmiotów MŚP, ich organizacji i oferty, zarządzania personelem i zasobami materialnymi przedsiębiorstwa, zastosowania rozwiązań komunikacyjnych i technicznych w obszarze uruchomienia i prowadzenia działalności marketingowej lub PR oraz doradztwa podatkowego i finansowego osób fizycznych i prawnych. Absolwent tej specjalności pozyskuje wiedzę z zakresu współczesnymi metodami i technikami zarządzania oraz zasadami i procesami inwestowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz podstawami prawa pracy. Pozyskują również wiedzę obejmującą problematykę zarządzania wiedzą i transferem technologii, wizerunkiem przedsiębiorstwa oraz innowacji.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi - jest adresowane do studentów, których interesuje szeroko ujęta problematyka uczestnictwa człowieka w organizacji. Celem specjalności jest wykształcenie kompetentnej kadry zarządzającej strategicznym zasobem organizacji – ludźmi i ich potencjałem. Specjalność ma za zadanie przybliżyć istotę procesu zarządzania personelem dla organizacji, w aspekcie budowania przewagi konkurencyjnej i osiągania przez organizację jej kluczowych celów. Nabyta wiedza oraz umiejętności w zakresie: przeprowadzania procesów selekcji i rekrutacji, rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie, rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych w organizacji, a także kreowania kultury organizacyjnej pozwolą na optymalną realizację celów w danej organizacji w działach HR. Oferta kierowana jest do studentów planujących kierować działami personalnymi w organizacjach, chcących pracować w firmach konsultingowych świadczących usługi z zakresu ZZL oraz tych, którzy planują kierować organizacjami mając świadomość znaczenia i roli zatrudnionych w nich ludzi. Specyfika specjalności przygotowuje absolwentów do pracy na stanowisku specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, menadżerów, a także konsultantów, trenerów biznesu czy też doradców.

Wykładowcy

Zarządzanie SAN Warszawa - wykładowcy

dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN
dr Maciej Dębski, prof. SAN
dr Violetta Wróblewska
mgr Miron Maicki
dr hab. Barbara Bojewska
dr hab. Aneta Ejsmont
dr hab. Elwira Gross-Gołacka
dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN
dr inż. Małgorzata Borkowska-Niszczota
dr Jacek Mikucki
dr Małgorzata Olszewska
dr Michał Pienias
mgr Elżbieta Jung
mgr Kinga Wilczyńska
Kariera

Zarządzanie SAN Warszawa – praca

Interdyscyplinarność kierunku Zarządzanie sprawia, że absolwent może znaleźć zatrudnienie w charakterze menedżera, specjalisty, konsultanta bądź doradcy, zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych organizacjach, a w szczególności:

w  każdym przedsiębiorstwie, organizacji rządowej oraz jednostce administracji państwowej
w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
w firmach konsultingowych, zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi
w instytucjach, zajmujących się badaniem rynku i prowadzeniem działalności marketingowej
w przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalisty ds. marketingu, odpowiedzialnego za opracowywanie strategii marketingowych, promocję, public relations oraz wizerunek
w branży e-commerce 
w przedsiębiorstwach branży logistycznej
we własnej firmie lub w nowym dynamicznie rozwijającym się start-upie
w organizacjach non-profit, instytucjach kultury i rekreacji

Koncepcja kształcenia otwiera również studenta na dalszą edukację odpowiednio na studiach II stopnia oraz na studiach doktorskich, a także znajduje szeroką ofertę studiów podyplomowych oferowanych przez Filię Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

W ramach studiów II stopnia studenci kierunku „zarządzanie” mają do wyboru dobrze osadzone w potrzebach rynku pracy specjalności:

 

· Administracja i zarządzanie publiczne

· Zarządzanie nowoczesną organizacją

· Logistyka w zarządzaniu

· Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

· Digital marketing

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Zarządzanie?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Logistyka