« wróć...Kolejne posiedzenie ŁRRPP za nami!

W dniu 28.06.2023 r. w Dworze Polskim w Bełchatowie odbyło się kolejne posiedzenie Łódzkiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości.

Członkowie Łódzkiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości spotkali się aby wspólnie podsumować dotychczasowe działania, a także aby obradować m.in. nad planowaną na październik konferencją dotyczącą innowacji jako narzędzi przyszłości. W skład zespołu organizacyjnego konferencji wchodzą m.in. wykładowcy Społecznej Akademii Nauk.

Spotkanie rozpoczął oraz przeprowadził Sekretarz ŁRRPP, Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym SAN Pan Mirosław Olszewski.

Omówienia dotychczasowych prac ŁRRPP dokonał dr Błażej Mielczarek, ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości oraz wieloletni wykładowca SAN, włączając czynnie w dyskusję wszystkich obecnych członków. Pojawiło się wiele wniosków oraz nowych propozycji. Społeczną Akademię Nauk reprezentowała również dr Anna Jadachowska-Dziębor. Dodatkowo podczas obrad miała miejsce wizyta studyjna oraz prezentacja dokonań Firmy INKOM, której Prezesem jest Pani Jadwiga Tumidajewicz członkini ŁRRPP. Obiekt, w którym miały miejsce obrady, należy właśnie do ww. firmy. Członkowie rady poznali historię tego miejsca. Pani Prezes bardzo dziękujemy za zaproszenie a wszystkim członkom ŁRRPP za przybycie oraz owocne i rzeczowe obrady.