Bezpieczeństwo narodowe
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 lata

Typ:
I stopnia

Forma:
on-line

Tytuł na dyplomie:
Licencjat

Limit miejsc:


Kontynuowanie:
dostępne studnia II stopnia

Na kierunku Bezpieczeństwo narodowe I stopnia online w Społecznej Akademii Nauk zdobędziesz wiedzę z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, bezpieczeństwa militarnego i obrony narodowej, a także z obszaru zarządzania kryzysowego i ratownictwa. 

Absolwenci kierunku online Bezpieczeństwo narodowe I stopnia znajdują zatrudnienie zarówno w administracji samorządowej, jak i pozarządowej, a także w Służbie Więziennej, Straży Miejskiej, czy Policji.

Pragniesz związać swoją karierę zawodową z służbami mundurowymi? A może interesuje Cię cywilne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych?

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe pozwoli Ci zrealizować te plany. Interdyscyplinarne studia stwarzają możliwość rozwoju zainteresowań oraz zdobycia fachowej wiedzy pod okiem doświadczonych specjalistów.

 

Zobacz jak wyglądają studia on-line

Dlaczego warto studiować Bezpieczeństwo narodowe I stopnia online w Społecznej Akademii Nauk?

Zajęcia prowadzone przez praktykujących w służbach mundurowych i administracji specjalistów
Zajęcia prowadzone przez praktykujących w służbach mundurowych i administracji specjalistów 
Poszerzenie kwalifikacji zawodowych o umiejętności miękkie
Poszerzenie kwalifikacji zawodowych o umiejętności miękkie 
Udział w grach decyzyjnych i szkoleniu strzeleckim
Udział w grach decyzyjnych i szkoleniu strzeleckim
Praktyczne przygotowanie do pracy w służbach mundurowych
Praktyczne przygotowanie do pracy w służbach mundurowych
Liczne zniżki studenckie
Liczne zniżki studenckie 
Pokazy sprzętu i wyposażenia służb mundurowych
Pokazy sprzętu i wyposażenia służb mundurowych

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia online w SAN- opinie

“Ukończenie studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk było najlepszym wyborem. Robię to, co od zawsze chciałam i to za godne wynagrodzenie”  

 

Anna Kowalska

Opłaty

Bezpieczeństwo narodowe SAN online - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

400 zł  300 zł*

II ROK12520 zł  420 zł*
III ROK10710 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2000 zł  1500 zł**

2800 zł  2100 zł**

II ROK2600 zł  2100 zł**3640 zł  2940 zł**
III ROK3550 zł 3550 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK4800 zł  3600 zł**
II ROK6240 zł  5040 zł**
III ROK7100 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 300 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Zniżka na czesne
Zniżka na czesnestudiuj od 300 zł/mies.
i zyskaj nawet do 3000 zł zniżki
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
SZCZEGÓŁY
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Bezpieczeństwo narodowe online w Społecznej Akademii Nauk

Studia online na kierunku Bezpieczeństwo narodowe umożliwiają przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz kształtowanie rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy związanej z zagadnieniami współczesnego bezpieczeństwa państwa i jego organów, zarządzania kryzysowego, procesów społeczno-politycznych, umocowań prawnych związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa oraz obronności państwa i bezpieczeństwa militarnego.
 
Koncepcja kształcenia na studiach kierunku Bezpieczeństwo narodowe uwzględnia kształcenie specjalistów, których wiedza i znajomość zagadnień z obszaru bezpieczeństwa przygotowuje do pracy w administracji publicznej, siłach zbrojnych, policji, straży pożarnej, innych służbach mundurowych, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i przemysłowej oraz w instytucjach państwa zajmujących się ochroną przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Współczesne systemy polityczne
 • Teoria bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo europejskie i euroatlantyckie
 • Polityka i strategia bezpieczeństwa
 • Ochrona i obrona narodowa
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Międzynarodowe stosunki wojskowe
 • Podstawy systemu zwalczania zagrożeń terrorystycznych
 •  Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa
 • Współczesne aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • System penitencjarny jako element bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Proces decyzyjny w instytucjach bezpieczeństwa państwa
 • Wybrane aspekty bezpieczeństwa społecznego
 • Diagnoza i analiza zagrożeń w społecznościach lokalnych
 • Projektowanie bezpieczeństwa lokalnego
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • System zarządzania kryzysowego
 • Infrastruktura krytyczna państwa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w zarządzaniu kryzysowym
 • Bezpieczeństwo publiczne jako zadanie własne samorządu terytorialnego
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Centra zarządzania kryzysowego - organizacja i zadania
 • Organizacja systemu ratownictwa
 • Siły Zbrojne RP – struktura i organizacja
 • Współczesne wojny i konflikty zbrojne – istota i przyczyny
 • Misje pokojowe – rodzaje, istota i podstawy działania
 • Międzynarodowe bezpieczeństwo militarne
 • Udział sił zbrojnych i jednostek specjalnych w minimalizowaniu współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa
 • Kierowane i dowodzenie w instytucjach bezpieczeństwa i obronności
Specjalności

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia SAN online - specjalności

Studia online na kierunku Bezpieczeństwo narodowe zapewniają wykształcenie w jednym z najbardziej pożądanych kierunków na rynku pracy. Tematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest bowiem niezbędna dla prawidłowego działania organów państwowych, prywatnych korporacji oraz organizacji międzynarodowych.
 
Bezpieczeństwo narodowe to niezwykle wszechstronny kierunek. Polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: ochrony informacji niejawnych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotom gospodarczym. W Społecznej Akademii Nauk wiemy, że najlepiej chłonie się wiedzę przez doświadczenie i obserwowanie specjalistów, dlatego nie zabraknie też zajęć praktycznych pod okiem specjalistów. 

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

 • Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
 • System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 • Bezpieczeństwo osób, mienia i obiektów

Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo 

 • Wojsko i siły specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Bezpieczeństwo militarne
 • System obronności Rzeczypospolitej Polskiej
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Przygotowania obronne państwa
 • Planowanie obronne

Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa

 • Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
 • Organizacja systemu ratownictwa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej
 • Ochrona informacji niejawnych i prawnie chronionych
 • Bezpieczeństwo osób i ochrona instytucji publicznych i przedsiębiorstw
 • Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych
Wykładowcy

Opiekun kierunku Bezpieczeństwo narodowe online SAN

Wykładowcy kierunku Bezpieczeństwo narodowe SAN

Kariera

Bezpieczeństwo narodowe SAN – praca

Absolwent studiów online na Bezpieczeństwie narodowym może realizować swoje plany zawodowe, podejmując pracę:

w Policji i Siłach Zbrojnych
w Służbach i inspekcji
w podmiotach gospodarczych np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne, specjaliści ds. bezpieczeństwa
w strukturach Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej
w administracji rządowej, np. Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Centra Powiadamiania Ratunkowego
w organizacjach pozarządowych
w Służbie Więziennej
w organach administracji samorządowej
(gmina, powiat, województwo)
w ośrodkach doradczych
w strukturach Straży Miejskiej
w komórkach ds. bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich

Po ukończeniu studiów online I stopnia, absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Bezpieczeństwo narodowe online?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę naszych innych kierunków online w Społecznej Akademii Nauk

Administracja
Administracja
Pedagogika
Pedagogika
Zarządzanie
Zarządzanie