Psychologia
O kierunku

Czas trwania studiów:
5 lat

Typ:
jednolite magisterskie

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Magister

Limit miejsc:
stacjonarne 90 osób, niestacjonarne 120 osób

Kontynuowanie:
Studia psychologiczne są niezbędną podstawą do podjęcia szkoleń służących do zdobycia umiejętności i uprawnień do prowadzenia psychoterapii.

Psychologia to kierunek dla osób zainteresowanych poznaniem i wytłumaczeniem różnych przejawów ludzkich aktywności, rozpoczynając od ich motywów, a na indywidualnych i społecznych skutkach kończąc. Odkrywanie tajników ludzkiej natury i mechanizmów kształtujących wnętrze człowieka jest niezwykle interesujące, zwłaszcza dzisiaj, gdy tempo współczesnego świata generuje tak wiele zmian w psychice jednostki.

Studia z zakresu Psychologii dają możliwość zgłębienia tej wiedzy i zdobycia umiejętności niezbędnych, by nieść pomoc i wsparcie drugiemu człowiekowi. Proponowane specjalizacje pozwalają ukierunkować się na wybór przyszłej ścieżki kariery i rozwoju zawodowego.

Dlaczego warto studiować Psychologię w Społecznej Akademii Nauk?

Studia o profilu praktycznym
Studia o profilu praktycznym
Doświadczona kadra dydaktyczna
Doświadczona kadra dydaktyczna
Szerokie możliwości zawodowe
Szerokie możliwości zawodowe
Wiele zniżek studenckich specjalnie dla studentów SAN
Wiele zniżek studenckich specjalnie dla studentów SAN
Kształcenie umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy psychologa
Kształcenie umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy psychologa
Możliwość realizacjia studiów już w 3,5 roku
Możliwość realizacjia studiów już w 3,5 roku

Psychologia w SAN Łódź - opinie

“Studia skończyłem w ubiegłym roku i polecam. Uczelnia kładzie nacisk przede wszystkim na praktykę, co w obecnych czasach jest ogromnie ważne. Teoria teorią, ale oczywistym jest to, że to umiejętności praktyczne są najbardziej cenione w pracy. Kierunek daje naprawdę duże możliwości."

 

Przemysław Bieńkowski

 

Psychologia w SAN Łódź - mediateka

Opłaty

Psychologia SAN Łódź - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

520 zł 420 zł*

II ROK12590 zł 490 zł*
III ROK12590 zł
IV ROK12690 zł
V ROK10780 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2600 zł 2100 zł*

3640 zł 2940 zł*

II ROK2950 zł 2450 zł*4130 zł 3420 zł*
III ROK2950 zł4130 zł
IV ROK3450 zł 4830 zł
V ROK3900 zł3900 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6240 zł 5040 zł*
II ROK7080 zł 5880 zł*
III ROK7080 zł
IV ROK8280 zł
V ROK7800 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 420 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

510 zł 410 zł*

II ROK12580 zł 480 zł*
III ROK12580 zł
IV ROK12660 zł  
V ROK10730 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2550 zł 2050 zł*

3570 zł 2870 zł*

II ROK2900 zł 2400 zł*4060 zł 3360 zł*
III ROK2900 zł 4060 zł 
IV ROK3300 zł 4620 zł
V ROK3650 zł 3650 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6120 zł 4920 zł*
II ROK6960 zł 5760 zł*
III ROK6960 zł 
IV ROK7920 zł
V ROK7300 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 410 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem zniżki na czesne

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Zniżka na czesne
Zniżka na czesnestudiuj od 300 zł/mies.
i zyskaj nawet do 3000 zł zniżki
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
SZCZEGÓŁY
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Psychologia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Program kształcenia odpowiada na zapotrzebowania rynku i stale rozwijające się potrzeby społeczne zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Psychologia wykorzystywana jest dziś dla celów diagnostycznych i terapeutycznych, ale jest też podstawą wielu ważnych dziedzin ludzkiej aktywności i oddzielnych dyscyplin naukowych: zarządzania zasobami ludzkimi, biznesu, marketingu (także politycznego), pedagogiki, sportu czy zarządzania kryzysowego. Od wielu lat należy do najbardziej popularnych i wybieranych kierunków studiów.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie

Istnieje możliwość realizacji studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia w krótszym czasie - np. 3,5 roku (zależy to od ukończonego wcześniej kierunku studiów).

 

Poznaj szczegóły

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Trening skutecznej komunikacji
 • Warsztat konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Trening interpersonalny
 • Metodyka prowadzenia zajęć warsztatowych
 • Metodyka doradztwa zawodowego
 • Praca z grupą w terapii uzależnień
 • Systemowa terapia rodzin
 • Coaching i mentoring
 • Negocjacje i mediacje
 • Techniki i narzędzia wywierania wpływu – język komunikatu perswazyjnego
 • Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania
 • Interwencja kryzysowa
 • Przedmioty ogólnokształcące, filozofia, podstawy logiki
 • Statystyka i psychometria
 • Psychologia ogólna – osobowości, procesów poznawczych, emocji i motywacji
 • Psychologia zdrowia
 • Psychologia kliniczna i psychopatologia
 • Psychologia rozwoju człowieka i wychowawcza
 • Psychologia osobowości i różnic indywidualnych
 • Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa
 • Psychoterapia
 • Psychologia zdrowia, stres
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia zarządzania i biznesu
 • Zachowania konsumenckie i marketing
 • Psychologia pracy i doradztwa zawodowego
 • Podstawowe umiejętności psychologiczne
 • Rozwój osobisty

Rekrutacja na kierunek Psychologia

Od kandydatów chcących podjąć jednolite studia magisterskie na kierunku „Psychologia” wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język nowożytny (poziom B1) i przedmiot do wyboru: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Psychologia” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Specjalności

Psychologia studia jednolite magisterskie SAN Łódź - specjalności

Koncepcja kształcenia na kierunku Psychologia Społecznej Akademii Nauk zakłada elastyczność kształcenia poprzez oferowane specjalności. Oznacza to, że kształcenie jest dostosowywane do dynamicznie rozwijającego się rynku pracy i zapewnia spójność koncepcji z celami strategicznymi Uczelni i Wydziału. Studenci kierunku Psychologia na studiach jednolitych magisterskich w Łodzi w ramach studiów mają do wyboru dobrze osadzone w potrzebach rynku pracy następujące specjalności:

Psychologia zdrowia i kliniczna

Absolwent po specjalności Psychologii zdrowia i klinicznej uzyskuje kwalifikacje przygotowujące do prowadzenia działań edukacyjnych i promowania zdrowia, stawiania diagnoz i prowadzenia terapii chorób i zaburzeń oraz niesienia pomocy psychologicznej osobom przewlekle chorym i w wieku podeszłym. Specjalność przygotowuje do pracy w roli psychologa w szpitalach, poradniach specjalistycznych oraz zakładach opiekuńczych i hospicjach, placówkach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej. Absolwent, który ukończy tą specjalizację może pracować w organizacjach zaangażowanych w wychowanie zdrowotne oraz jako specjalista w placówkach usługowych i pomocowych.

Psychologia doradztwa zawodowego

Psychologia doradztwa zawodowego to jedna z wielu specjalności psychologicznych, które skupiają się na pomaganiu ludziom w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących ich kariery zawodowej i rozwoju zawodowego. Specjaliści w tej dziedzinie łączą wiedzę z zakresu psychologii, doradztwa i rozwoju zawodowego, aby pomóc klientom zrozumieć swoje umiejętności, zainteresowania, wartości i cele, a także dopasować je do odpowiednich ścieżek kariery.

Psychologia biznesu

Psychologia biznesu to dziedzina, która pozwala na zastosowanie wiedzy psychologicznej w kontekście m.in. działalności gospodarczej. Studenci tego kierunku po ukończeniu kształcenia będą posiadać umiejętność analizy w zachowaniach konsumenckich oraz procesów rekrutacji, co pozwoli im na skuteczne radzenie sobie z kwestią podejmowania decyzji w obszarze marketingu czy zarządzania zasobami ludzkimi. Studia na kierunku psychologia biznesu dają również możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej perswazji, negocjacji czy motywacji pracowników. Jest to kierunek bardzo przyszłościowy, który zapewnia szerokie spektrum możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Wykładowcy

Opiekun kierunku Psychologia SAN Łódź

dr Łukasz Prysiński
dr Łukasz Prysiński

Wykładowcy kierunku Psychologia SAN Łódź

dr Jolanta Chanduszko-Saska
dr Martyna Kaflik-Pieróg
dr Konrad Kulikowski
dr Paweł Majchrzak
dr Łukasz Prysiński
dr Małgorzata Roślak-Olczyk
dr Waldemar Świętochowski
dr Dariusz Tarczyński
dr n. med. Marta Strombek-Milczarek
dr Elżbieta Wróblewska
mgr Luiza Kwiecińska
mgr Róża Niedek-Krakowiak
mgr Monika Skupińska-Majchrzak
mgr Małgorzata Tarkowska
mgr Arkadiusz Trzuskowski
Kariera

Psychologia SAN Łódź – praca

Absolwent studiów nakierunku Psychologia jest przygotowany do pracy w obszarach psychologii klinicznej i psychologii zdrowia, psychologii wychowawczej i psychologii rozwoju człowieka, specjalizuje się w zakresie trudności szkolnych, psychologii penitencjarnej i sądowej, psychologii sportu, zarządzania, biznesu i doradztwa zawodowego. Może zajmować się diagnostyką, orzecznictwem, profilaktyką oraz różnymi formami pomocy psychologicznej. Absolwent może podjąć pracę w:

placówkach służby zdrowia: poradnie zdrowia psychicznego, oddziały leczenia nerwic, szpitale psychiatryczne
placówkach oświatowych i opiekuńczych, w tym w szkołach, Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych i podobnych, domach dziecka
służbach społecznych: instytucjach rynku pracy, agendach pomocy społecznej, biurach karier studenckich, organizacjach pozarządowych
firmach specjalizujących się w sprzedaży, reklamie, badaniach
organach ścigania, więzieniach (jako pracownik cywilny lub mundurowy w zależności od sposobu prowadzonej rekrutacji)
wojsku

Studia psychologiczne są niezbędną podstawą do podjęcia szkoleń służących do zdobycia umiejętności i uprawnień do prowadzenia psychoterapii.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Psychologia?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.  

Fizjoterapia
Fizjoterapia
Prawo
Prawo
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna