Oferta kształcenia

Fizjoterapia

Jednolite studia magisterskie - Łódź    Jednolite studia magisterskie - Warszawa     

 

W ramach kształcenia na kierunku Fizjoterapia studenci przygotowywani są do zawodu, w którym u podstaw leżą wiedza i  umiejętności  z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu jak również wiedzy klinicznej z zakresu ortopedii, pediatrii, neurologii, reumatologii, kardiologii, ginekologii i innych. Studenci zdobywają wykształcenie dające możliwość pracy w samodzielnym zawodzie medycznym, zawodzie zaufania publicznego. Uprawnienia zawodowe wykorzystywane w procesie diagnostyczno-terapeutycznym są związane m.in. z umiejętnościami wykonywania i interpretacji testów klinicznych, różnego rodzaju procedur  ruchowych w tym terapii manualnej jak również  zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne). Zawód fizjoterapeuty to także możliwości dalszego rozwoju, w tym możliwość ukończenia  prestiżowej  specjalizacji dającej dodatkowe kompetencje zawodowe. 

Kierunek lekarski

Jednolite studia magisterskie - Łódź

 

Kierunek lekarski jest jednym z najbardziej wymagających i prestiżowych kierunków studiów, które przygotowuje studentów do zawodu lekarza. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk medycznych i rozwijają umiejętności kliniczne. Podczas studiów lekarskich studenci zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu nauk medycznych. Pierwsze lata skupiają się głównie na nauce przedmiotów przedklinicznych, takich jak anatomia, histologia, fizjologia, patofizjologia, biochemia, mikrobiologia i immunologia, czy farmakologia. Studenci zdobywają wtedy również pierwsze umiejętności kliniczne, takie jak badanie pacjenta, komunikacja z pacjentem i prowadzenie dokumentacji medycznej.  Później studenci przechodzą do bardziej zaawansowanych przedmiotów klinicznych, takich jak chirurgia, pediatria, interna, patomorfologia, ginekologia, psychiatria i wiele innych. Studenci odbywają również praktyki kliniczne, podczas których uczą się diagnozować i leczyć różne choroby i zespoły chorobowe pod nadzorem doświadczonych lekarzy.

 

Kosmetologia

Studia I stopnia - Łódź   Studia I stopnia - Warszawa   Studia II stopnia - Warszawa     

 

Na kierunku Kosmetologia  w Społecznej Akademii Nauk zdobędziesz wiedzę z obszaru kosmetologii estetycznej oraz medycznej. Program studiów jest przygotowany tak, aby przyszli specjaliści w kompleksowy sposób potrafili spojrzeć na kwestie naszego wyglądu. Zajęcia z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej, odnowy biologicznej, kosmetologii estetycznej  oraz praktyki zawodowe przygotują przyszłych kosmetologów do świadczenia pełnego zakresu usług. Absolwenci kierunku Kosmetologia znajdują zatrudnienie w salonach kosmetycznych, salonach piękności, gabinetach odnowy biologicznej i SPA, w firmach kosmetycznych, laboratoriach, w szkołach kosmetycznych, w działach kosmetycznych aptek. 

 

Optyka okularowa

Studia I stopnia - Łódź  

 

Optyk okularowy to zawód w głównej mierze techniczny, wsparty na filarach czerpiących z nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Charakteryzuje się wąską specjalizacją w zakresie wytwarzania szkieł korekcyjnych i przeciwsłonecznych oraz wykonywania i dobierania na podstawie otrzymanej recepty odpowiednich szkieł i opraw okularowych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta oraz naprawy okularów na jego zlecenie. Absolwenci kierunku Optyka okularowa I stopnia znajdują zatrudnienie w instytucjach państwowych i prywatnych. 

Optometria

Studia II stopnia - Łódź     

 

Optometria to dziedzina nauk medycznych, która zajmuje się nie tylko doborem korekcji okularowej, ale przede wszystkim oceną przesiewową narządu wzroku i przygotowaniem pacjentów do procedur zabiegowych. Na kierunek Optometria mogą aplikować osoby, które ukończyły studia I stopnia w zakresie optyki okularowej, posiadają wykształcenie wyższe z nauk pokrewnych i posiadają doświadczenie zawodowe (wymagane zaświadczenie od pracodawcy).