Opiekunowie praktyk

Warszawa
Finanse i rachunkowość 

dr Paweł Trippner- ptrippner@san.edu.pl

 

Administracja 

dr Arkadiusz Kujawa- akujawa@san.edu.pl

 

Zarządzanie

dr Krzysztof Kandefer- kkandefer@san.edu.pl

 

Logistyka

mgr Małgorzata Wawer- mwawer@san.edu.pl

 

Pedagogika

dr Marek Borowski- mborowski@san.edu.pl

 

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 

mgr Piotr Kinicki- pkinicki@san.edu.pl

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

dr Adam Kruk- akruk@san.edu.pl

 

Informatyka

dr Mariusz Zawadzki- mzawadzki@san.edu.pl

 

Socjologia

dr hab. Karol Chylak- kchylak@san.edu.pl

 

Grafika

Studia stacjonarne dr Krzysztof Ćwiertniewski- kcwiertniewski@san.edu.pl

Studia niestacjonarne dr Magdalena Zawisza- mzawisza@san.edu.pl

 

Architektura

dr Zbigniew Sikora- zsikora@san.edu.pl

 

Psychologia

dr Marta Bem- mbem@san.edu.pl

 

Fizjoterapia

dr Anna Olczak- aolczak@san.edu.pl

 

Kosmetologia

dr Aneta Kondrzycka- Dąda- akondrzycka-dada@san.edu.pl

 

Filologia angielska

niestacjonarne dr Piotr Ambrożewski - pamborzewski@san.edu.pl