Praktyki

Praktyczne nauczanie kliniczne i praktyki zawodowe stanowią obowiązkową część procesu kształcenia w Uczelni na kierunku lekarskim. Mają one na celu umożliwienie osiągnięcia efektów uczenia się określonych w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza. Praktyki zawodowe organizuje się w taki sposób, aby zdobywanie umiejętności praktycznych w warunkach rzeczywistych (naturalnych) było poprzedzone zdobywaniem tych umiejętności w warunkach symulowanych na ćwiczeniach.

 

Celem zajęć z zakresu praktycznego nauczania klinicznego i praktyk zawodowych jest:

  • poznanie specyfiki pracy w lecznictwie stacjonarnym (szpitale, hospicja), w otwartej opiece zdrowotnej (podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna), jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
  • wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce lekarskiej (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką), kształcenie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji zawodowych opartych na dowodach naukowych;
  • rozwijanie umiejętności praktycznych w warunkach rzeczywistych, nabywanie i doskonalenie kompetencji zawodowych;
  • poznanie własnych możliwości na rynku pracy;
  • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy;
  • osiągnięcie określonych efektów uczenia się.

 

Organizację i sposób zaliczania zajęć z zakresu praktycznego nauczania klinicznego i praktyk zawodowych określa poniższy Regulamin.

 

Opiekunem praktyk na kierunku lekarskim jest dr hab. n. med. Mariusz Piechota. 

e-mail: mpiechota@san.edu.pl 

Regulamin praktycznego nauczania klinicznego i praktyk zawodowych
Format: pdf
200 KB

Dokumenty do pobrania

Skierowanie na praktyki
Format: pdf
137 KB
Kryteria wyboru instytucji
Format: pdf
214 KB
Kryteria doboru opiekuna
Format: pdf
208 KB
Procedura poekspozycyjna
Format: pdf
423 KB

Dzienniki praktyk

Dziennik praktyk - semestr 2
Format: pdf
253 KB
Dziennik praktyk - semestr 4 A
Format: pdf
251 KB
Dziennik praktyk - semestr 4 B
Format: pdf
248 KB