Akty prawne SAN

Statut Społecznej Akademii Nauk 
Statut Społecznej Akademii Nauk z dn. 30 września 2022 r.
Format: pdf
3.45 MB
Statut Społecznej Akademii Nauk z dn. 21 września 2020 r.
Format: pdf
3.5 MB
Statut Społecznej Akademii Nauk z dn. 27 września 2019 r.
Format: pdf
9.53 MB
Regulamin studiów
Regulamin studiów z dn. 19 grudnia 2023 r.
Format: pdf
6.27 MB
Uchwała Senatu w sprawie rekrutacji
Uchwała Senatu w sprawie rekrutacji 2024/2025
Format: pdf
3.67 MB
Uchwała Senatu w sprawie rekrutacji 2023/2024
Format: pdf
5.51 MB
Uchwała Senatu w sprawie rekrutacji 2022/2023
Format: pdf
5.39 MB
Uchwała Senatu w sprawie rekrutacji 2021/2022
Format: pdf
5.17 MB
Uchwała Senatu w sprawie rekrutacji 2020/2021
Format: pdf
2.39 MB
Uchwała Senatu w sprawie rekrutacji 2019/2020
Format: pdf
1.62 MB
Uchwała Senatu w sprawie rekrutacji 2023/2024 na kierunku lekarskim
Format: pdf
3.07 MB
Regulamin pracy SAN

OBOWIĄZUJĄCY OD 25.01.2022 ROKU

Regulamin pracy SAN
Format: pdf
6.04 MB
Regulamin pracy SAN (zał. 1)
Format: pdf
2.04 MB
Regulamin pracy SAN (zał. 2)
Format: pdf
268 KB
Regulamin pracy SAN (zał. 3)
Format: pdf
938 KB

OBOWIĄZUJĄCY DO 24.01.2022 ROKU

Regulamin pracy SAN
Format: pdf
11.81 MB
Regulamin pracy SAN (zał. 1)
Format: pdf
2.12 MB
Regulamin pracy SAN (zał. 2)
Format: pdf
268 KB
Regulamin pracy SAN (zał. 3)
Format: pdf
1.11 MB
Regulamin szkolenia pracowników w dziedzinie BHP
Regulamin szkolenia pracowników w dziedzinie BHP
Format: pdf
2.47 MB
Regulamin zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz czynów nieuczciwej konkurencji
Regulamin zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz czynów nieuczciwej konkurencji
Format: pdf
2.05 MB
Regulamin świadczeń dla studentów
Regulamin świadczeń dla studentów Społecznej Akademii Nauk z dn. 12 września 2023 r.
Format: pdf
1.68 MB
Regulamin świadczeń dla studentów Społecznej Akademii Nauk z dn. 15 września 2022 r.
Format: pdf
1.89 MB
Regulamin świadczeń dla studentów Społecznej Akademii Nauk z dn. 10 września 2021 r.
Format: pdf
6.56 MB
Regulamin świadczeń dla studentów Społecznej Akademii Nauk z dn. 14 września 2020 r.
Format: pdf
6.41 MB
Regulamin świadczeń dla studentów Społecznej Akademii Nauk z dn. 12 września 2019 r.
Format: pdf
6.06 MB
Aneks do Regulaminu świadczeń dla studentów
Format: pdf
301 KB
Zarządzenie Rektora Społecznej Akademii Nauk w sprawie wysokości cen i promocji
Zarządzenie Rektora Społecznej Akademii Nauk z dnia 31 marca 2023 roku
Format: pdf
3.88 MB
Aneks 1 do zarządzenia
Format: pdf
2.89 MB
Aneks 2 do zarządzenia
Format: pdf
1.54 MB
Aneks 3 do zarządzenia
Format: pdf
3.4 MB
Regulamin wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz procedura ewakuacyjna dotycząca postepowania z osobami z niepełnosprawnościami podczas ewakuacji z obiektów Społecznej Akademii Nauk
Regulamin wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami
Format: pdf
1.5 MB
Procedura postepowania z osobami z niepełnosprawnościami podczas ewakuacji z obiektów Społecznej Akademii Nauk
Format: pdf
1.55 MB

ARCHIWUM

 

Zarządzanie Rektora z dn. 13.05.2022 r.
Format: pdf
1.02 MB
Komunikat Rektora dla studentów studiów niestacjonarnych i stacjonarnych z dn.01.02.2022
Format: pdf
67 KB
Komunikat Rektora dla studentów studiow niestacjonarnych i stacjonarnych z dn.15.02.2022
Format: pdf
67 KB
Komunikat Rektora w sprawie kontynuacji kształcenia w trybie zdalnym w roku akademickim 2020-2021 z dn. 3.02.2021
Format: pdf
66 KB
Komunikat Rektora dla studentów studiów niestacjonarnych i podyplomowych z dn.19.11.2021
Format: pdf
66 KB
Komunikat Rektora z dn. 9.04.2020
Format: pdf
66 KB
Komunikat Rektora dla studentów studiów niestacjonarnych i stacjonarnych z dn.30.03.2022
Format: pdf
81 KB
Komunikat Rektora dla studentów studiów stacjonarnych z dn. 9.12.2021
Format: pdf
66 KB
Komunikat Rektora dla studentów studiów niestacjonarnych i stacjonarnych z dn.22.11.2021
Format: pdf
68 KB
Aneks do zarządzenia nr 11
Format: pdf
451 KB
Komunikat Rektora dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z dn. 4.01.2022
Format: pdf
67 KB
Komunikat Rektora dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z dn. 4.01.2022
Format: pdf
66 KB
Komunikat Rektora z dn. 16.07.2020
Format: pdf
65 KB
Komunikat Rektora z dn. 24.04.2020
Format: pdf
65 KB
Komunikat Rektora z dn. 15.10.2020 w sprawie wprowadzenia kształcenia on-line
Format: pdf
83 KB
Komunikat Rektora z dn. 23.03.2020
Format: pdf
66 KB
Zarządzenie Rektora nr z dn. 21.05.2020 w sprawie zasad funkcjonowania Społecznej Akademii Nauk od dn. 25.05.2020 do 30.12.2020
Format: pdf
68 KB
Zarządzenie Rektora z dn.11.03.2020 w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się covid-19
Format: pdf
219 KB
Komunikat Rektora z dn. 11.03.2020
Format: pdf
66 KB
Komunikat rządu RP stan zagrożenia epidemicznego 13.03.2020
Format: pdf
74 KB
Zasady przyjmowania interesantów w budynkach SAN
Format: pdf
242 KB
Komunikat Rektora z dn.14.03.2020
Format: pdf
146 KB
Zarządzenie Rektora z dn.30.09.2021
Format: pdf
265 KB
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020-2021
Format: pdf
494 KB
Zasady organizacji zajęć dydaktycznych na kierunku fizjoterapia
Format: pdf
904 KB
Zarządzanie Rektora z dn.13.05.2022r.
Format: pdf
1.02 MB
Zarządzenie Rektora nr 1 z dn. 21.05.2020 w sprawie zasad funkcjonowania Społecznej Akademii Nauk od dn. 25.05.2020 do 30.12.2020r.
Format: pdf
1.15 MB
Zasady bezpieczeństwa z dn.30.12.2021
Format: pdf
1.28 MB
Zarządzenie Rektora z dn. 28.04.2020 w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych
Format: pdf
1.92 MB
SAN statut 30.09.2022
Format: pdf
3.45 MB