Prace doktorskie

Nauki o zarządzaniu i jakości

ROK 2023

mgr Maria Pawlak

Tytuł rozprawy: Style kierowania menedżerów finansowych w Polsce

 

Promotor: dr hab. Halina Sobocka - Szczapa

Promotor pomocniczy: dr Robert Seliga

Ogłoszenie o obronie rozprawy
Format: pdf
401 KB
Streszczenie w języku polskim
Format: pdf
968 KB
Streszczenie w języku angielskim
Format: pdf
623 KB
Recenzja I
Format: pdf
756 KB
Recenzja II
Format: pdf
3.11 MB
mgr Jakub Chojnacki

Tytuł rozprawy: Sukcesja w małej firmie rodzinnej


Promotor: prof. dr hab. Bogdan Piasecki

Ogłoszenie o obronie rozprawy
Format: pdf
400 KB
Streszczenie w języku polskim
Format: pdf
1.45 MB
Streszczenie w języku angielskim
Format: pdf
1.05 MB
Recenzja I
Format: pdf
1.59 MB
Recenzja II
Format: pdf
799 KB
mgr Monika Gorgoń

Tytuł rozprawy: Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

 

Promotor: prof. dr hab. Konrad Raczkowski

Promotor pomocniczy: dr Wojciech Nagel

Ogłoszenie o obronie rozprawy
Format: pdf
473 KB
Streszczenie w języku polskim
Format: pdf
811 KB
Streszczenie w języku angielskim
Format: pdf
785 KB
Recenzja I
Format: pdf
6.86 MB
Recenzja II
Format: pdf
3.03 MB
Recenzja III
Format: pdf
1.26 MB
mgr Marek Ciekanowski

Tytuł rozprawy: Model systemu motywowania pracowników wybranych jednostek organizacyjnych sfery samorządowej

 

Promotor: dr hab. Halina Sobocka - Szczapa

Ogłoszenie o obronie rozprawy
Format: pdf
164 KB
Streszczenie w języku polskim
Format: pdf
489 KB
Streszczenie w języku angielskim
Format: pdf
892 KB
Recenzja I
Format: pdf
1.89 MB
Recenzja II
Format: pdf
1.46 MB
mgr Anna Kopcińska

Tytuł rozprawy: Model przywództwa edukacyjnego na poziomie kształcenia podstawowego


Promotor: dr hab. Halina Sobocka - Szczapa

Ogłoszenie o obronie rozprawy
Format: pdf
163 KB
Streszczenie w języku polskim
Format: pdf
340 KB
Streszczenie w języku angielskim
Format: pdf
270 KB
Recenzja I
Format: pdf
802 KB
Recenzja II
Format: pdf
1.08 MB

ROK 2022

mgr Paweł Kowalski

Tytuł rozprawy: Relacje zarządzania strategicznego z podejściem procesowym w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie Zakłady Porcelany Stołowej "Karolina"

 

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kaleta - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Promotor pomocniczy: dr Jarosław Szandurski, prof. SAN

Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej
Format: pdf
452 KB
Streszczenie w języku polskim
Format: pdf
721 KB
Streszczenie w języku angielskim
Format: pdf
652 KB
Recenzja I
Format: pdf
1.75 MB
Recenzja II
Format: pdf
1.56 MB
mgr Beata Kowańska

Tytuł rozprawy: Zarządzanie relacjami z klientami w dobie wirtualizacji usług bankowych

 

Promotor: dr hab. Sylwia Wojciechowska - Filipek, prof. SAN

Promotor pomocniczy: dr Paweł Trippner, prof. SAN

Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej
Format: pdf
461 KB
Streszczenie w języku polskim
Format: pdf
819 KB
Streszczenie w języku angielskim
Format: pdf
933 KB
Recenzja I
Format: pdf
1.1 MB
Recenzja II
Format: pdf
1.11 MB
mgr Marcin Kuna

Tytuł rozprawy: Social Media Advertising as a Tool for Shaping Trust Towards the Brand

 

Promotor: dr hab. Anna Bąkiewicz, prof. SAN

Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Kolasińska - Morawska

Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej
Format: pdf
168 KB
Streszczenie w języku polskim
Format: pdf
299 KB
Streszczenie w języku angielskim
Format: pdf
286 KB
Recenzja I
Format: pdf
1.61 MB
Recenzja II
Format: pdf
2.08 MB
mgr Aleksandra Krawczyk

Tytuł rozprawy: Kreowanie wizerunku marki pracodawcy z wykorzystaniem instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka

Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej
Format: pdf
391 KB
Streszczenie w języku polskim
Format: pdf
618 KB
Streszczenie w języku angielskim
Format: pdf
319 KB
Recenzja I
Format: pdf
1.95 MB
Recenzja II
Format: pdf
1.63 MB
mgr Małgorzata Domańska

Tytuł rozprawy: Zarządzanie ryzykiem jako instrument realizacji strategii rozwoju gminy

 

Promotor: dr hab. Mirosław Wypych

Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej
Format: pdf
382 KB
Streszczenie rozprawy w języku polskim
Format: pdf
1.32 MB
Streszczenie rozprawy w języku angielskim
Format: pdf
1.29 MB
Recenzja I
Format: pdf
926 KB
Recenzja II
Format: pdf
3.65 MB
mgr Rosa Elia Martinez Torres

Tytuł rozprawy: Sustainable Management Model applied to the Metallic Mining Industry in Mexico: Case Study in San Luis Potosi

 

Promotor: dr hab. inż. Mariusz Bednarek, prof. WSB

Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej
Format: pdf
403 KB
Streszczenie rozprawy w języku polskim
Format: pdf
421 KB
Streszczenie rozprawy w języku angielskim
Format: pdf
394 KB
Recenzja I w języku angielskim
Format: pdf
960 KB
Recenzja II
Format: pdf
864 KB
Recenzja III
Format: pdf
1.96 MB

ROK 2021

mgr Wojciech Kniecicki

Tytuł rozprawy: Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych, na przykładzie działalności mediów publicznych

 

Promotor: dr hab. inż. Jerzy Zawisza, prof. WWSB

Ogłoszenie o obronie
Format: pdf
424 KB
Streszczenie w języku polskim
Format: pdf
1.19 MB
Streszczenie w języku angielskim
Format: pdf
706 KB
Recenzja I
Format: pdf
268 KB
Recenzja II
Format: pdf
1.11 MB
mgr Joanna Woźniczka

Tytuł rozprawy: Współpraca organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami w Polsce na przykładzie fundacji i stowarzyszeń

 

Promotor: dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ
Promotor pomocniczy: dr Bartłomiej Stopczyński

Ogłoszenie o obronie
Format: pdf
166 KB
Streszczenie w języku polskim
Format: pdf
580 KB
Streszczenie w języku angielskim
Format: pdf
450 KB
Recenzja I
Format: pdf
689 KB
Recenzja II
Format: pdf
585 KB

ROK 2020

mgr Beata Wewiór

Tytuł rozprawy: Zarządzanie karierą zawodową pracowników w przedsiębiorstwach i instytucjach

 

Promotor: dr hab. Halina Sobocka – Szczapa, prof. SAN

Ogłoszenie o obronie
Format: pdf
413 KB
Streszczenie w języku polskim
Format: pdf
714 KB
Streszczenie w języku angielskim
Format: pdf
700 KB
Recencja I
Format: pdf
4.45 MB
Recenzja II
Format: pdf
1.24 MB
mgr Grzegorz Mazurkiewicz

Tytuł rozprawy: Transport a koherencja przedsiębiorstw współtworzących globalne łańcuchy dostaw

 

Promotor: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - SAN
Promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Morawski, prof. SAN

Ogłoszenie o obronie
Format: pdf
440 KB
Streszczenie w języku polskim
Format: pdf
481 KB
Streszczenie w języku angielskim
Format: pdf
608 KB
Recencja I
Format: pdf
1.01 MB
Recenzja II
Format: pdf
940 KB

ROK 2019

mgr Sylwia Krawczyńska

Tytuł rozprawy: System bezpieczeństwa personalnego w Państwowej Straży Pożarnej

 

Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, prof. PSW
Promotor pomocniczy: dr Andrzej Marjański – SAN

Ogłoszenie o obronie
Format: pdf
129 KB
Streszczenie w języku polskim
Format: pdf
375 KB
Streszczenie w języku angielskim
Format: pdf
351 KB
Recenzja I
Format: pdf
1.14 MB
Recenzja II
Format: pdf
797 KB
mgr Sylwester Pietrzyk

Tytuł rozprawy: Zarządzanie wiedzą w organizacjach w dobie starzenia się społeczeństwa polskiego

 

Promotor: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz
Promotor pomocniczy: dr Ewa Gołębiowska – Uniwersytet Warszawski

Ogłoszenie o obronie
Format: pdf
76 KB
Streszczenie w języku polskim
Format: pdf
338 KB
Streszczenie w języku angielskim
Format: pdf
340 KB
Recenzja I
Format: pdf
1.1 MB
Recenzja II
Format: pdf
1019 KB

ROK 2018

mgr inż. Marta Brzozowska

Tytuł rozprawy: Model kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych z operatorami logistycznymi

 

Promotor: dr hab. Roman Patora, prof. SAN

Ogłoszenie o obronie
Format: pdf
305 KB
Streszczenie j. polski
Format: pdf
470 KB
Streszczenie j. angieski
Format: pdf
414 KB
Recenzja I
Format: pdf
743 KB
Recenzja II
Format: pdf
1.03 MB

ROK 2017

mgr Wiesława Załoga

Tytuł rozprawy: "Kompetencje społeczne w karierze zawodowej kadry dowódczej Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej".

 

Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, prof. PSW

Obrona pracy doktorskiej
Format: pdf
306 KB
Streszczenie w j. polskim
Format: pdf
1.06 MB
Streszczenie w j. angielskim
Format: pdf
949 KB
Recenzja I
Format: pdf
1.24 MB
Recenzja II
Format: pdf
878 KB
mgr Małgorzata Klimka-Kołysko

Tytuł rozprawy: Zarządzanie karierą pracowniczą determinantą dobrostanu zawodowego

 

Promotorzy: dr hab. Henryk Skłodowski, prof. SAN, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Ogłoszenie o obronie
Format: pdf
288 KB
Streszczenie w j. polskim
Format: pdf
1.28 MB
Streszczenie w j. angielskim
Format: pdf
1.57 MB
Recenzja I
Format: pdf
1.28 MB
Recenzja II
Format: pdf
1.61 MB

ROK 2016

mgr Alicja Tołwińska

Tytuł rozprawy: Zarządzanie wiedzą przez organy kontroli skarbowej

 

Promotor: dr hab. Konrad Raczkowski, prof. SAN
Promotor pomocniczy: dr Zofia Patora-Wysocka

Ogłoszenie o obronie
Format: pdf
231 KB
Streszczenie w j. polskim
Format: pdf
1.19 MB
Streszczenie w j. angielskim
Format: pdf
1.2 MB
Recenzja I
Format: pdf
937 KB
Recenzja II
Format: pdf
915 KB
mgr inż. Tomasz Grzyb

Tytuł rozprawy: Wpływ zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach usługowych w Polsce na ich konkurencyjność

 

Promotor: dr hab. Konrad Raczkowski, prof. SAN
Promotor pomocniczy: dr Zofia Patora-Wysocka

Ogłoszenie o obronie
Format: pdf
233 KB
Streszczenie w j. polskim
Format: pdf
891 KB
Streszenie w j. angielskim
Format: pdf
859 KB
Recenzja I
Format: pdf
1.71 MB
Recenzja II
Format: pdf
3.12 MB
mgr inż. Andrzej Sułkowski

Tytuł rozprawy: Koncepcja wsparcia zarządzania mikroprzedsiębiorstwami przez instytucje otoczenia biznesu

 

Promotor: dr hab. Małgorzata Rozkwitalska, prof. WSB w Gdańsku

Streszczenie w j. polskim
Format: pdf
990 KB
Streszczenie w j. angielskim
Format: pdf
1.29 MB
Uchwała Rady Wydziału – umorzenie przewodu
Format: pdf
415 KB
mgr Bożena Dancewicz

Tytuł rozprawy: Zachowania etyczne w przedsiębiorstwach międzynarodowych, a społeczna odpowiedzialność biznesu

 

Promotor: dr hab. Małgorzata Rozkwitalska, prof. WSB w Gdańsku

Ogłoszenie o obronie
Format: pdf
321 KB
Streszczenie w j. poslkim
Format: pdf
229 KB
Streszczenie w j. angielskim
Format: pdf
219 KB
Recenzja I
Format: pdf
1.07 MB
Recenzja II
Format: pdf
1.83 MB

ROK 2015

mgr Kamila Leśniak

Tytuł rozprawy: Zarządzanie projektami – błędy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Różański

Ogłoszenie o obronie
Format: pdf
306 KB
Ogłoszenie o obronie - II termin
Format: pdf
304 KB
Recenza I
Format: pdf
1.6 MB
Recenza II
Format: pdf
3.15 MB
Streszenie w j. polskim
Format: pdf
939 KB
Streszenie w j. angielskim
Format: pdf
862 KB
Zmiana terminu obrony
Format: pdf
109 KB
mgr Marta Beściak

Tytuł rozprawy: Zarządzanie ryzykiem personalnym w jednostkach organizacyjnych sektora ubezpieczeń społecznych
Promotor: dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK

Ogłoszenie o obronie
Format: pdf
297 KB
Streszenie w j. polskim
Format: pdf
331 KB
Streszenie w j. angielskim
Format: pdf
517 KB
Recenzja I
Format: pdf
1.07 MB
Recenzja II
Format: pdf
874 KB
mgr Iwona Gawryś

Tytuł rozprawy: Strategie zarządzania finansowaniem przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2008 – 2012 na przykładzie spółek giełdowych
Promotor: dr hab. Mirosław Wypych, prof. SAN

Ogłoszenie o obronie
Format: pdf
109 KB
Streszczenie w j. polskim
Format: pdf
387 KB
Streszczenie w j. angielskim
Format: pdf
369 KB
Recenzja I
Format: pdf
827 KB
Recenzja II
Format: pdf
757 KB
mgr inż. Maciej Wysocki

Tytuł rozprawy: Kooperencja w zarządzaniu logistycznym w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce
Promotor: dr hab. Zdzisław Kurasiński, prof. SAN

Ogłoszenie o obronie
Format: pdf
303 KB
Streszczenie w j. polskim
Format: pdf
604 KB
Streszczenie w j. angielskim
Format: pdf
584 KB
Recenzja I
Format: pdf
1.7 MB
Recenzja II
Format: pdf
1.13 MB
mgr Juan Carlos Neri Guzman

Tytuł rozprawy: Clusters as a factor of competitiveness of candy industry companies in Mexico (Klastry, jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu cukierniczego w Meksyku)
Promotor: dr hab. Mariusz Bednarek, prof. SAN

Ogłoszenie o obronie
Format: pdf
314 KB
Streszczenie w j. polskim
Format: pdf
819 KB
Streszczenie w j. angielskim
Format: pdf
577 KB
Recenzja I w j. polskim
Format: pdf
833 KB
Recenzja II w j. polskim
Format: pdf
964 KB
Recenzja I w j. angielskim
Format: pdf
3.06 MB
Recenzja II w j. angielskim
Format: pdf
3.74 MB
mgr Łukasz Chruściel

Tytuł rozprawy: Restrukturyzacja zarządzania w jednostkach Policji na szczeblu powiatu
Promotor: dr hab. Roman Patora, prof. SAN

Ogłoszenie o obronie
Format: pdf
108 KB
Streszczenie w j. polskim
Format: pdf
716 KB
Streszczenie w j. angielskim
Format: pdf
579 KB
Recenzja I
Format: pdf
1.44 MB
Recenzja II
Format: pdf
320 KB

ROK 2014

mgr inż. Adam Grzebieluch

Tytuł rozprawy: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem regionalnym z wykorzystaniem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Promotor: dr hab. Paweł Mickiewicz, prof. SAN

Ogłoszenie o obronie
Format: pdf
312 KB
Streszczenie w j. polskim
Format: pdf
124 KB
Streszczenie w j. angielskim
Format: pdf
122 KB
Recenzja I
Format: pdf
935 KB
Recenzja II
Format: pdf
1.06 MB
mgr Agnieszka Ślusarczyk

Tytuł rozprawy: Zarządzanie projektowe w sektorze kultury w Polsce

 

Promotor: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Streszczenie w j. polskim
Format: pdf
1.04 MB
Streszczenie w j. angielskim
Format: pdf
854 KB
Recenzja
Format: pdf
1.98 MB
mgr Kaziemierz Kubiak

Tytuł rozprawy: Rola organizacji przedsiębiorców w procesie zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstw włókienniczych i odzieżowych

 

Promotor: dr hab. Anna Rogut, prof. SAN

Ogłoszenie o obronie
Format: pdf
214 KB

ROK 2013

mgr Andrzej Woźniak

Tytuł pracy: Zróżnicowanie strategii rozwoju szpitali publicznych i niepublicznych w województwie łódzkim

 

Promotor: dr hab. Roman Patora, prof. SAN

Andrzej Woźniak
Format: pdf
213 KB
mgr Joanna Wiśniewska-Mikosik

Tytuł pracy: Wpływ kultury organizacyjnej małego przedsiębiorstwa na relacje z otoczeniem.

 

Promotor: prof. dr hab. Czesław Sikorski

Joanna Wiśniewska-Mikosik
Format: pdf
233 KB
mgr Jarosław Gawryś

Tytuł pracy: Zarządzanie portfelem marek w sektorze piwowarskim w Polsce po 1990 roku.

 

Promotor: prof. SAN dr hab. Muzahim Al.-Noorachi

Jarosław Gawryś
Format: pdf
272 KB

 

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

ROK 2015

mgr inż. Agnieszka Siwocha

Tytuł pracy: Nowy format kodowania obrazów cyfrowych oraz jego zastosowanie w grafice komputerowej i kartografii

 

Promotor: dr hab.inż.prof. nadzw. SAN Andrzej Cader

Ogłoszenie o obronie
Format: pdf
756 KB

ROK 2014

mgr inż. Mateusz Sztukowski

Tytuł pracy: Model predykcyjny stopnia agregacji ruchu pakietowego w mobilnych sieciach bezprzewodowych

 

Promotor: dr hab.inż. prof. nadzw. Andrzej Cader

Ogłoszenie o obronie
Format: pdf
633 KB