« wróć...2018

V Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dylematów Badawczych

V INTERDYSCYPLINARNA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA DYLEMATÓW BADAWCZYCH

​V Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dylematów Badawczych odbyła się w czerwca 2018 roku. Miała ona na celu wygenerowanie luk badawczych oraz dopasowanie narzędzi badawczych do ich rozwiązania w formie zastosowania w przestrzeni biznesowej. Jednym z elementów konferencji było modelowanie jako rozwiązanie do pracy badawczej, rozwojowej.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona RODO i ochronie danych osobowych - I oraz II edycja

Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona RODO i ochronie danych osobowych

W styczniu oraz lutym 2018 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona RODO i ochronie danych osobowych. Społeczna Akademia Nauk, Akademickie Centrum Edukacyjne wraz z  partnerem konferencji Kancelarią Radców Prawnych Sp. Sakowska-Baryła, Czaplińska zorganizowali wydarzenie mające na celu zapoznanie się z tematyką RODO oraz ochroną danych osobowych. Wydarzenie składało się z wielu paneli,  których każde z nich poruszały co raz to nowszą i ciekawszą tematykę. Konferencja została objęta Patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia oraz Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej.

Harmonogram konferencji
Format: pdf
421 KB

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczny Senior – zagrożenia i wyzwania dla profilaktyki

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczny Senior – zagrożenia i wyzwania dla profilaktyki

W kwietniu 2018 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczny Senior. Celem projektu było uświadomienie zagrożeń i wyzwań tych społecznych, ekonomicznych, środowiskowych, kulturowych ale także egzystencjalnych i moralnych. Podejmowano także tematykę konsekwencji wielkich zmian zachodzących w Polsce od lat, które są powszechnie dostrzegane przez świat nauki.  Program powstał przy współpracy Społecznej Akademii Nauk wraz z Komendą miejską Policji w Łodzi.

 

Formularz zgłoszeniowy
Format: pdf
321 KB
Pismo przewodnie
Format: pdf
590 KB

Ogólnopolska Konferencja naukowo-dydaktyczna ,,Edukacja włączająca dla wszystkich. Jak skutecznie przygotować placówki oświatowe do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych?”

Ogólnopolska Konferencja naukowo-dydaktyczna ,,Edukacja włączająca dla wszystkich. Jak skutecznie przygotować placówki oświatowe do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych?”

W maju 2018 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna. W trakcie dwudniowego spotkania udzielono odpowiedzi na wiele ważnych pytań m.in. czy polska szkoła/przedszkole przygotowana jest na realizację idei edukacji włączającej/ inkluzyjnej? oraz Jak wspierać nauczycieli  w procesie włączania/inkluzji? Konferencja była realizowana w ramach projektu  “inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools” (Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej).

 

Do realizacji projektu wraz ze Społeczną Akademią Nauk włączyła się Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej -  Centrum Szkoleniowe w Łodzi oraz  Przedszkole Miejskie Nr 152 w Łodzi.

Harmonogram konferencji
Format: pdf
593 KB

Konferencja "Zarządzanie kapitałem ludzkim a wyzwania nowoczesnych organizacji. Od teorii do praktyki"

Konferencja

Projekt "Zarządzanie kapitałem ludzkim a wyzwania nowoczesnych organizacji. Od teorii do praktyki" odbył się w maju 2018 roku. Debata była związana z wyzwaniami skierowanymi w stronę zarządzania zasobami ludzkimi, wywołanymi zmianami w obrębie współczesnych systemów zarządzania oraz rynków pracy. Celami było podkreślenie roli zmian nowoczesnych systemach zarządzania kapitałem ludzkim, wymiana poglądów dotyczących uwarunkowań współczesnych rynków pracy determinujących relacje pracownik – pracodawca, analiza trendów zmian we współczesnych organizacjach wpływających na zmiany w obrębie funkcji i strategii personalnych oraz wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu nowoczesnych rozwiązań w ramach zarządzania personelem.

Konferencja "Career Lifelong Learning - Konstruowanie ścieżki kariery rozwoju zawodowego

Konferencja

W czerwcu 2018 roku odbyła się Konferencja "Career Lifelong Learning - Konstruowanie ścieżki kariery rozwoju zawodowego". Kluczowym zrealizowanym, celem była wymiana doświadczeń przedstawicieli świata nauki oraz biznesu w zakresie budowania i wdrażania strategii zarządzania karierami studentów, absolwentów oraz pracowników przedsiębiorstw różnych sektorów gospodarczych w oparciu o elastycznie reagujący system kształcenia kapitału kompetencyjnego. Efektem było nawiązanie współpracy między uczelniami wyższymi i szeroko rozumianym światem biznesu. Partnerami projektu byli Bank Pekao, Fujitsu, Jeronimo Martins, Alianz oraz wiele innych.

Konferencja interaktywna ,,QUALITOOLS – jakość pracy coacha"

Konferencja interaktywna ,,QUALITOOLS – jakość pracy coacha

Konferencja „QUALITOOLS – jakość pracy coacha" odbyła się w czerwcu 2018 roku. W ramach wydarzenia uczestnicy mogli dowiedzieć się jak ulepszyć proces nauczania na podstawie praktycznych metod, zyskali umiejętności niezbędne do nadzoru jakościowego nad szkoleniami, poznali najlepsze praktyki z 5 krajów europejskich, wzięli udział w szkoleniu dla trenerów menadżerów i nauczycieli i zyskali certyfikaty. Organizatorem wydarzenia była Społeczna Akademia Nauk w Łodzi w ramach projektu Erasmus+.

I Międzynarodowa Konferencja naukowo-praktyczna PIRO-TACTICS 2018

I Międzynarodowa Konferencja naukowo-praktyczna PIRO-TACTICS 2018

Projekt konferencji został zrealizowany w czerwcu 2018 roku w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Przedsięwzięcie zostało skierowane przede wszystkim do przedstawicieli podmiotów prowadzących działania minersko-pirotechniczne, oraz przedstawicieli nauk o bezpieczeństwie. Misją było stworzenie platformy wymiany informacji i wspieranie rozwoju wiedzy z zakresu bojowych działań minersko-pirotechnicznych. W tym celu podczas konferencji zaprezentowane zostały osiągnięcia naukowe oraz efekty działań minersko-pirotechnicznych ze szczególnym uwzględnieniem działań antyterrorystycznych. Organizatorem konferencji była Katedra Bezpieczeństwa Narodowego SAN.

Agile Commerce 2018

Agile Commerce 2018

W dniach 13-14 kwietnia 2018, w Hotelu Prezydent w Spale, odbyła się IV interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Agile-Commerce - Your space, My space, Our space", organizowana przez Katedrę Gospodarki Elektronicznej Społecznej Akademii Nauk. Problematyka konferencji podobnie jak w latach ubiegłych koncentrowała się  na innowacyjnych rozwiązaniach techniczno-technologicznych w zakresie komunikacji przedsiębiorstw z klientami w wirtualnej przestrzeni biznesowej. Myślą przewodnią czwartej edycji było "Zwinne zarządzanie logistyką na rzecz e-commerce".