« wróć...2022

Konferencja "Rola handlu detalicznego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski"

Rola handlu detalicznego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski

W kwietniu 2022 roku odbyła się Konferencja "Rola handlu detalicznego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski". W wydarzeniu prelegentem był dr Adrian Markiewicz, wykładowca SAN. Podczas swojego wystąpienia przedstawił on tematykę handlu detalicznego jako stabilizatora procesów społecznych w Polsce. Podczas projektu zrealizowana została także sesja makroekonomiczna pod tytułem "Handel filarem rozwoju gospodarczego Polski" oraz sesja mikroekonomiczna "Współpraca z handlem źródłem wzrostu dla MSP".

Konferencja „Dostępne podróżowanie - podróżowanie bez barier - metodologia wsparcia organizatorów oferty turystycznej skierowanej do osób o specjalnych potrzebach”

Dostępne podróżowanie - podróżowanie bez barier

Konferencja „Dostępne podróżowanie - podróżowanie bez barier - metodologia wsparcia organizatorów oferty turystycznej skierowanej do osób o specjalnych potrzebach” odbyła się w czerwcu 2022 roku. Wydarzenie skierowane było do osób zainteresowanych turystyką dostępu i instytucji zajmujących się organizacją oferty turystycznej dla osób o specjalnych potrzebach w zakresie podróżowania - osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób o specjalnych potrzebach żywieniowych, rodzin z małymi dziećmi, itp.

Konferencja 82 Walnego Zgromadzenia Wyższej Szkoły Zarządzania w Seattle, Waszyngton, USA

Wspólnie tworzymy lepszy świat

W sierpniu odbyła się 82 Konferencja pod hasłem „Wspólnie tworzymy lepszy świat”.  W wydarzeniu wzięła udział wykładowczyni Społecznej Akademii Nauk dr Iga Lehman, która wygłosiła referat swojego autorstwa  pt. Introducing Reflexivity to Academic Writing on Business and  Management. Tematyka tegorocznej konferencji skupiła się na problemach społecznych i ekonomicznych współczesnego świata. Wydarzenie to jest największym i najbardziej prestiżowym spotkaniem poruszającym tematy z dziedziny nauk o zarządzaniu i jakości na świecie, dającym nadzieje na lepszą przyszłość.

I Kongres Radom Przyszłości

I Kongres Radom Przyszłości

W październiku odbył się pierwszy Kongres „Radom przyszłości”. Jako że Społeczna Akademia Nauk jest nieodłączną częścią Łódzkiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości w związku z tym, że członkiem rady jest sam Pan Rektor dr hab. Roman Patora, prof. Społecznej Akademii Nauk a Sekretarzem tej rady jest Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym SAN Pan Mirosław Olszewski, zaprosili oni studentów do udziału w dwudniowym wydarzeniu podczas którego przedsiębiorcy, politycy oraz eksperci rozmawiali o kluczowych wyzwaniach dla polskich przedsiębiorstw oraz zmianach w krajowej gospodarce.

Międzynarodowa Konferencja Finalna projektu Erasmus+ ESTET pt. "Edukacja i szkolenia na rzecz zrównoważonej turystyki w Europie"

Edukacja i szkolenia na rzecz zrównoważonej turystyki w Europie

W grudniu 2022 roku obyła się Międzynarodowa Konferencja Finalna projektu Erasmus+ ESTET pt. "Edukacja i szkolenia na rzecz zrównoważonej turystyki w Europie". Konferencja skierowana była do organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego (nauczyciele, trenerzy, opiekunowie) oferujący programy szkoleniowe w zakresie turystyki oraz osób uczących się będących w trakcie szkolenia w zakresie turystyki i/lub chcące podnieść swoje kwalifikacje oraz instytucji i organizacji, które mogą wspierać działania upowszechniające rezultaty projektu.