« wróć...3D4DEAF pierwsze spotkanie partnerskie

Pierwsze spotkanie robocze projektu 3D4DEAF: Promoting digital transformation and social innovation in VET for better access of deaf students to the labour market za nami. Partnerzy spotkali się w Pianezzie koło Turynu, a gospodarzem spotkania była Fondacja Istituto dei Sordi di Torino. Na spotkaniu partnerzy omówili wszystkie rezultaty, zaplanowane w projekcie.

Obecnie konsorcjum opracowuje raporty narodowe dotyczące sytuacji osób głuchych na rynku pracy oraz w edukacji. Partnerzy szczegółowo zaplanowali także przeprowadzenie grup fokusowych z uczniami niesłyszącymi oraz nauczycielami, którzy z nimi pracują, a także przedstawicielami przedsiębiorstw społecznych. W projekcie powstanie także platforma edukacyjna oraz aplikacja mobilna, dostosowana do potrzeb osób głuchych. 

Podczas spotkania partnerzy omówili także kwestie upowszechniania projektu, zapewniania jakości oraz bieżącego zarządzania projektem.