« wróć...BeAusome spotkanie online

BeAusome spotkanie online-san-1

12 stycznia partnerzy projektu BeAusome: Promowanie Rozwoju Zawodowego Nauczycieli oraz Integracji Poprzez Włączenie Nowoczesnych Technologii do Nauczania Dzieci z Autyzmem spotkali się online, by omówić kolejne kroki w realizacji najbliższych  aktywności. Obecnie Konsorcjum opracowuje ramy kompetencyjne programu edukacyjnego oraz materiały edukacyjne, na bazie których zaprojektowane zostaną gry z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Tradycyjnie na spotkaniu omówiono także zagadnienia związane z upowszechnianiem projektu oraz bieżącym  zarzadzaniem. 

W lutym Społeczna Akademia Nauk będzie gościć całe konsorcjum w Łodzi na pierwszym spotkaniu projektowym. 

 

Więcej inforamacji o projekcie: BeAusome Project

BeAusome spotkanie online-san-2
BeAusome spotkanie online-san-3