« wróć...BLwithRobotics 3 spotkanie partnerskie na Litwie

W dniach 30 listopada - 1 grudnia odbyliśmy 3 spotkanie partnerskie z projektu BLwithRobotics w Kownie na Litwie. W trakcie spotkania partnerzy podsumowali realizację rezultatu 1 - Modułowego programu nauczania opartego na podejściu nauczania mieszanego oraz zaplanowali ostatnie kroki do jego ukończenia. Zaprezentowany został też rezultat 2 - Wirtualna biblioteka wideo zawierająca scenariusze działań edukacyjnych i dydaktycznych dotyczących wykorzystania robotyki w edukacji matematycznej w szkołach podstawowych. W drugiej części spotkania partnerzy skupili się na omówieniu kwestii związanych z rozpowszechnianiem projektu, stroną internetową oraz sprawami administracyjno-finansowymi.