« wróć...Di2learn spotkanie online

Di2learn spotkanie online-san-1
Partnerzy projektu Di2Learn: Distance-Digital Teaching and Learning in the Post-Covid-19 Era spotkali się online 12 stycznia aby omówić finalizację ostatnich zadań w projekcie. We wszystkich krajach partnerskich są obecnie realizowane szkolenia pilotażowe oraz wydarzenia upowszechniające projekt. W najbliższych tygodniach konsorcjum przeprowadzi także kampanię promującą wypracowane w projekcie rezultaty. W marcu w Warszawie odbędzie się ostatnie spotkanie partnerskie oraz konferencja finalna projektu.
 
Więcej informacji o projekcie: 
Di2learn spotkanie online-san-2
Di2learn spotkanie online-san-3
Di2learn spotkanie online-san-4