« wróć...Digitalroutes@culture spotkanie online

8 grudnia odbyliśmy spotkanie online, na którym omówiliśmy kolejne kroki w realizacji rezultatu 4, czyli przeprowadzenie szkoleń pilotażowych w krajach partnerskich. Rozpoczęliśmy również prace nad rezultatem 5, w którym naszym pierwszym zadaniem jest stworzenie filmów promocyjnych przedstawiających narzędzia i metodologię wypracowaną w projekcie.