« wróć...InnoSocial pierwsze spotkanie partnerskie 

Konsorcjum projektu InnoSocial: Mainstreaming Inclusive Innovation and Social Entrepreneurship in Higher Education spotkało się osobiście w siedzibie Wydziału Ekonomii i Zarządzanie Uniwersytetu w Pawii na pierwszym spotkaniu projektowym.
 
Partnerzy przeanalizowali rezultaty zaplanowane na cały okres realizacji projektu. Pierwszym krokiem jest przygotowanie analizy obecnie istniejących programów nauczania w obszarze inkluzywnych innowacji i przedsiębiorczości społecznej oraz literatury przedmiotu. Partnerzy identyfikują także dobre praktyki, aby określić sytuację w krajach partnerskich. Kolejnym krokiem będzie opracowanie kompleksowego kursu nauczania, który Uniwersytety należące do Konsorcjum włączą do swojego programu nauczania.
 
Podczas spotkania partnerzy omówili także kwestie upowszechniania projektu, zapewniania jakości oraz bieżącego zarządzania projektem. 
 
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na Facebooku