« wróć...InnoSocial Pre-Kick-off meeting

18 listopada odbyliśmy Pre-Kick-off meeting z projektu InnoSocial, podczas którego omówiliśmy pierwsze kroki w realizacji zadań projektu. Został również przedstawiony plan rozpowszechniania oraz strategia zapewniania jakości. Już na początku przyszłego roku będziemy mieli okazję poznać się osobiście na pierwszym spotkaniu partnerskim w Padwie.