« wróć...LEXIS spotkanie online

lexis-projekt-san-1
16 stycznia Konsorcjum projektu LEXIS: Wspieranie Nauczycieli Języka Angielskiego w Doskonaleniu Nauczania i Uczenia się Dzieci z Dysleksją Poprzez Integrację Nowych Technologii i Nabywanie Umiejętności Cyfrowych uczestniczyło w kolejnym spotkaniu online. Partnerzy omówili kolejne kroki realizacji drugiego rezultatu. Obecnie konsorcjum opracowuje materiały dydaktyczne dla nauczycieli oraz broszurkę dla nauczycieli i rodziców dzieci dyslektycznych, która zwierać będzie cenne wskazówki i porady. Tradycyjnie na spotkaniu omówiliśmy także kwestie związane z zarzadzaniem projektem i upowszechnianiem jego rezultatów.
 
Więcej informacji o projekcie: https://lexisproject.eu/ oraz na Facebooku 
lexis-projekt-san-2
lexis-projekt-san-3
lexis-projekt-san-4