« wróć...Pierwsze spotkanie partnerskie projektu AWARE 

3 lutego 2023 partnerzy projektu AWARE: Increasing Anxiety awareness in higher education during (post) Covid-19 pandemic odbyli kick-off meeting w formie zdalnej. Na spotkaniu szczegółowo omówiliśmy wszystkie pakiety robocze, które będziemy realizować przez cały czas trwania projektu, a także kwestie zapewnienia jakości, bieżącego zarządzania oraz upowszechniania rezultatów projektu. 
 
Pierwszym krokiem, aby zwiększyć świadomość problematyki lęku i zdrowia psychicznego wśród pracowników i studentów uczelni wyższych będzie przeprowadzenie kilkustopniowej analizy sytuacji w krajach partnerskich. Członkowie konsorcjum zdiagnozują czy, a jeśli tak to jakie programy wsparcia funkcjonują w ich krajach, czy tematyka dobrego samopoczucia psychicznego jest włączana w istniejące programy i praktyki na uczelniach wyższych.
 
Przeprowadzą także wywiady z przedstawicielami kluczowych grup docelowych projektu: wykładowcami akademickimi, studentami, a także przedstawicielami organizacji pozarządowych, zajmujących się tematyką zdrowia psychicznego. Powstanie przewodnik po dobrych praktykach stosowanych w krajach konsorcjum projektu.