« wróć...Pierwsze spotkanie partnerskie projektu EcoDigi

W dniach 26-27 stycznia w Hadze w Holandii odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie projektu EcoDigi: Transition Mode for Adults: Ecological and inclusive Digital Education. Gospodarzem spotkania było VI One Consultancy.
 
Podczas spotkania partnerzy szczegółowo omówili zaplanowane do realizacji pakiety robocze oraz kwestie upowszechniania projektu, zapewniania jakości oraz bieżącego zarządzania projektem.
 
Jak dotąd wypracowaliśmy narzędzie, za pomocą którego trenerzy i edukatorzy dorosłych będą mogli ocenić, na ile szkolenia przez nich prowadzone spełniają założenia zrównoważonego rozwoju  oraz inkluzywności. W najbliższym czasie każdy z partnerów przeprowadzi pilotaż kwestionariusza samooceny. Na podstawie odpowiedzi 20 respondentów każdy z partnerów opracuje raport, który z kolei będzie źródłem informacji i podstawą do udoskonalenia narzędzia. 
 
Więcej informacji o projekcie: https://www.facebook.com/EcoDigiProject