« wróć...PRO.D.I.G.Y pre kick-off meeting

PRO.D.I.G.Y pre kick-off meeting-san-1

13 stycznia partnerzy projektu PRO.D.I.G.Y - Promowanie włączenia osób niepełnosprawnych w reagowanie kryzysowe w świecie pracy spotkali się online na pre-kick off meeting. Spotkanie było okazją do bliższego poznania działań partnerów oraz przedstawienia osób odpowiedzialnych za realizację projektu. Partnerzy ustalili także ważne kwestie dotyczące dyseminacji projektu - jego logo oraz strony internetowej, a także zarządzania i zapewnienia jakości. Wkrótce partnerzy rozpoczną prace nad opracowaniem ram kompetencyjnych dla przygotowania miejsc pracy osób niepełnosprawnych na wypadek sytuacji kryzysowej

PRO.D.I.G.Y pre kick-off meeting-san-2
PRO.D.I.G.Y pre kick-off meeting-san-3
PRO.D.I.G.Y pre kick-off meeting-san-4