« wróć...smartAInnovators 3 spotkanie partnerskie w Bilbao

W dniach 24-25 stycznia w Bilbao w Hiszpanii odbyło się trzecie spotkanie konsorcjum projektu SmartAinnovators: Promoting AI-driven Digital Transformation and Innovation in VET Schools for Social Change and Better Skills Match with the Labour Market. Gospodarzem spotkania była POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI. Podczas spotkania partnerzy szczegółowo omówili wszystkie rezultaty projektu. Podsumowali dotychczas prowadzone prace nad rezultatem 1- raportem o wykorzystanie sztucznej inteligencji i jej wpływie na edukację oraz rezultatem 2, w którym powstają materiały edukacyjne i szkoleniowe. W najbliższych tygodniach partnerzy opracują scenariusze zajęć, wprowadzających zagadnienia sztucznej inteligencji oraz systemu Unity do programów kształcenia zawodowego. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie stworzenie platformy e-learningowej oraz aplikacji mobilnej.
Tradycyjnie na spotkaniu omówiono także bieżące kwestie zarzadzania projektem, zapewnienia jakości oraz upowszechniania wypracowanych rezultatów.